RSS
 

Archive for július 10th, 2012

Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülről egy jó és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és könyörülettel

10 júl

2012. július 8. vasárnap, 17.17

Drága, szeretett leányom, a nagy hittagadás (aposztázia*), amiről beszéltem, most felgyorsul a világban.

Az aposztázia most fátyolként terül el földi Szent Egyházamon, és mint egy sűrű köd elhomályosítja látását.

Ez, Egyházam két táborra való nagy szétválasztásának ideje.

Az egyik oldalon fogjátok találni az Én szeretett hűséges szolgáimat, akik követik Tanításaimat, és sosem térnek el azoktól.

A másik oldalon vannak Keresztény Egyházaim azon papjai és más vezetői, akik a modern élet befolyása alatt állnak, és megszentségtelenítik majd Törvényeimet.

Ők fejet hajtanak azon emberek nyomására, akik elvárják, hogy ők Isten nevében megértést tanúsítsanak, Isten Törvényeinek – az emberi igényeknek megfelelő – megváltoztatásával.

Ők tele vannak gőggel, arroganciával és világi törekvésekkel. Nekik nem számít majd, ha megváltoztatják a Szentségeket, hogy azok így egy bűnös előírásnak feleljenek meg.

Nem, ők hozzá fognak járulni majd ahhoz, hogy Atyám Egyházaiban undorító és utálatos cselekedeteket kövessenek el, és mindezt a polgári jogok és a tolerancia nevében.

Elnézőek lesznek a bűnnel szemben, és sértegetni fognak Engem az ilyen bűnöknek – Szent Tabernákulumaim előtti – ünneplésével, elvárván Tőlem, hogy elfogadjam az ilyen gonosz cselekedeteket.

Hamarosan el fogják törölni a Szentségeket, hogy mindenkinek megfeleljenek.

Ezek helyett ünnepi összejöveteleket fognak tartani ott, és a szórakoz(tat)ás egyéb formáit vezetik be.

Ez egy Új Világegyházzá fog válni, mely egy lenyűgöző épülettel kérkedik majd Rómában, de amely nem fogja tisztelni Istent.

Titkos sátáni szimbólumokkal épül majd fel, mindenki szeme láttára, és a fenevadat fogja bálványozni.

Minden – szeretett Atyám számára undort keltő – bűnt nyilvánosan fognak tisztelni, és emberek milliói fogják elfogadni az ő romlott törvényeiket, mintha azok méltóak lennének Isten Szemében.

Azon felszentelt szolgáimnak, akik hűek maradnak Hozzám, a Szentmiséket titokban kell majd bemutatniuk, máskülönben börtönbüntetés vár rájuk.

Ők nagy számban fognak összegyűlni, és a Szentlélekkel eltelve, továbbra is táplálni fogják Isten gyermekeit az Élet Eledelével.

Nekik gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk vezetettek mindannyian részesüljenek az Élő Isten Pecsétjének védelmében.

Már nagyon közel az az idő, amikor a fenevad tiszteletére egy Új Templomot építenek.

Ez az Antikrisztus diktatúrája alatt fog felépülni, aki a béke embereként hamarosan a világ színpadára lép majd.

Gyűljetek össze Követőim, amilyen gyorsan csak tudtok. Papjaim, ti, akik felismeritek Hangomat, nektek meg kell kezdenetek a felkészüléseteket, annak biztosítására, hogy Földi Egyházam erőben ki tudjon tartani az eljövendő üldöztetésben.

A menedékek időben készen fognak állni használatotokra, mert Követőimet Én látom el instrukciókkal már egy ideje, biztosítandó, hogy ők szolgálatotokra legyenek.

Ez az üldöztetés rövid lesz, és habár fájdalmas lesz, átvészelitek majd. 

Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülről egy jó és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és könyörülettel.

Ez egy csodálatos képet sugároz majd a toleranciáról, és magasztalni fog minden Isten előtt ismert bűnt. Kiforgat majd minden egyes vétket, hogy az olyannak tűnjön, mintha Isten szemében elfogadható lenne.

De tudnotok kell, hogy az ilyen förtelem undorít Engem, és jaj, azoknak, akik követik ezt az örök kárhozatra vezető veszélyes utat.

A bűn mindig bűn lesz az Én szememben.

Az idő ezt nem változtatja meg. Az új szabályok, hogy megfeleljenek az ember bűnös tevékenységekre való vágyakozásának, sosem lesznek elfogadva Általam.

Készüljetek most fel erre a nagy megtévesztésre, mert ez hamarosan bekövetkezik.

Jézusotok

 

* aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k. szerint a →klerikus, aki akár csak polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló →felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés után is folytatja a botránykeltést, fokozatos megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntethető. – 3. Szerzet elhagyása (~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés szándékával hagyja el a szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az engedelmesség alól. Ha ez a szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér vissza. Ha klerikus szerz. házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen esetben önmagától beálló →egyházi tilalomba esik.        E.P.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy