RSS
 

Archive for július 8th, 2012

A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a Menny négy sarkából

08 júl

2012. július 6. péntek, 16.15

Drága, szeretett leányom, az idő úgy lett alakítva, hogy ezeket, a világnak szóló Szent Üzeneteimet meghallja minden lélek, fiatal és idős, minden nemzeten át.

Isten sok gyermeke fog virrasztani, és figyelni Útmutatásaimra, ha hozzáférést kapnak ezekhez az üzenetekhez.

Tudnotok kell most, hogy a változások már megkezdődtek, ahogy ez meg volt jövendölve, amikor is a növények többé már nem teremnek gyümölcsöt úgy, mint azelőtt, és amikor az évszakok többé már nem lesznek ugyanolyanok.

Ezek a változások Örök Atyám Keze által valók, amint Ő új törvényeket vezet be a földön, amelyet mindenki észre fog venni.

Semmi sem marad úgy, mint egykor volt, ahogy a természet törvényei által létrejött a világban.

A tengerek megemelkednek, és a vizek kiömlenek majd, a föld meg fog rázkódni, és a talaj terméketlenné fog válni.

Atyám nagy büntetést fog kiróni, hogy megállítsa a bűn terjedését, amely az Ő nagy bánatának forrása.

Azok a nemzetek, amelyek ellenszegülnek az Ő Törvényeinek, sokat fognak szenvedni. Ők hamarosan meg fogják érteni, hogy bűneiket már nem lehet tovább tolerálni, és meg lesznek büntetve.

Büntetésük célja az, hogy megakadályozza őket abban, hogy más lelkeket megfertőzzenek, és amíg nem változtatnak gonosz módszereiken, addig az isteni beavatkozás révén lesznek kényszerítve erre.

Leányom, most, a Nagyfigyelmeztetés közeledtével, gyorsan kell terjesztened Szavamat (Üzenetemet).

Sok nemzet meg kell, hogy kapja az Igazság Könyvét, azért, hogy fel tudjanak készülni Második Eljövetelemre.

Második Eljövetelem a Nagyfigyelmeztetés után lesz.

Atyám parancsára, a Mennyben levő angyalok által továbbadott büntetések már szakaszosan megkezdődtek. Ezek továbbra is fokozódni, terjedni fognak, ahogy a bűn is tovább árad.

A csata megkezdődött, és ennek korai szakasza sok országban látható.

Ti mind tanúi lesztek az éghajlati pusztításnak, mely el fogja árasztani a földet, amint az fájdalmában nyög, a bűn elfajzása miatt.

A földrengés erősödni fog, és nemzet nemzet után fog szenvedni annak mértékében, hogy mekkora foltot ejtett rajtuk a bűn, amely a nemzeteket velejéig megrontja.

Azok a vezetők, akik követik az Antikrisztust, nem menekülnek Atyám tekintetétől, és ők el lesznek pusztítva.

Atyám megbünteti azokat, akik gonosz kormányokat vezetnek most, annak érdekében, hogy megmentse Gyermekeit az ő gonosz szorításukból.

Atyám nem fog hátradőlni, és nézni, ahogy ezek a vezetők – akik követik az Antikrisztust, aki jelenleg még rejtőzködik – elpusztítják Gyermekeit.

A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a Menny négy sarkából.

Akkor majd sokan tudni fogják, hogy valami nincs rendben, és hogy ezt Atyám haragja okozta.

De sokan még mindig nem fognak tanulni ebből. A Nagyfigyelmeztetés után sokan meg fognak térni. De sokan még akkor sem, amikor ők mindannyian bizonyságot kapnak lelkük állapotáról.

Ők továbbra is bálványozni fogják a hamis csábítást, amelyet a világ kínálta lehetőségnek gondolnak. Csak ekkor fognak a vágyaik, és az általuk imádott anyagi bálványok még obszcénebbekké és gonoszabbakká válni. Valamennyi bűnük – mely látható mindenki számára, aki olyannak látja azokat, amilyenek azok valójában – oly undorítóvá fog válni, hogy Isten gyermekei közül csak kevesek lesznek képesek elviselni a látványát.

Minden egyes iszonyatos, undorító bűnt közszemlére tesznek majd, Istent semmibe véve.

Minden cselekedet olyan mélyen lealacsonyítja majd a bűnösöket, hogy úgy fognak majd viselkedni, mint az állatok.

Az emberi test iránti mindennemű tisztelet el fog tűnni, és minden gonosz vágyat a világ szeme láttára fognak fitogtatni, minden szégyenérzet nélkül lelkükben.

Ezek a sátán rabjai. Mindannyian Isten gyermekei, de el fogják veszíteni lelküket a fenevad javára.

A büntetések, Isten világot megtisztító tervének részét képezik, annak érdekében, hogy megtisztítsák mind a bűnöst, mind pedig a földet, amin jártok.

Csak ha a föld már megtisztult, akkor kerülhet sor Második Eljövetelemre.

Imádkozzatok, Követőim, bátorságért és állhatatosságért, hogy meg tudjatok birkózni ezekkel a büntetésekkel.

Soha nem szabad félnetek a büntetésektől, mert ti, Én Hadseregem, ti fogtok imádkozni őértük, ezekért a nemzetekért, és ti fogtok segédkezni az emberiség megtéréséhez szükséges megtisztításban.

Az Élő Isten Pecsétje mindegyikőtöket meg fog védeni.

Atyám – minden egyes gyermeke iránti szeretete miatt – kénytelen büntetni őket, mert ha Ő nem tenné, akkor csak menetelnének előre, tudtukon kívül, egyenesen a pokol kapui felé.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy