RSS
 

Archive for július 6th, 2012

Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni

06 júl

2012. július 5. csütörtök, 15.30

Legdrágább leányom, segíts meg Engem Bánatomban, mert sírok valamennyi Gyermekemért, akik nem fogadják el Létezésemet.

Mennyire vágyakozom utánuk.

Mennyire sírok szegény lelkükért.

Bár intelligensek és okosak az emberi gondolkodásmódot illetően, mégsem sikerül megragadniuk annak Igazságát, hogy ki vagyok Én.

Én Vagyok a kezdet.

Én Vagyok minden létezőnek teremtője.

Én vagyok az ő Atyjuk, bár elutasítanak Engem.

Bárcsak látnák az Igazságot.

Bárcsak hagynák, hogy megérintsem az ő szívüket, hogy így megmutathassam nekik a rájuk váró, csodálatos és dicsőséges Terveimet.

Sok ilyen lélek nem ismer Engem, nem a saját hibájukból fakadóan.

Ezeknek a lelkeknek bemutatásra kerül majd az Igazság, hogy az Én Utamat válasszák majd.

Azok, akik megkapták az Igazságot, de hagyták, hogy az emberi gondolkodás, és az emberi intelligencia felmagasztalása vakká tegye őket, ők most elvesztek Számomra.

Sok ilyen lélek meg fog térni, de sokan vissza fogják utasítani az Üdvösség Kelyhét, melyet szeretett Fiam mutatott be nekik.

Szívemnek Gyermekei, könyörögve kérlek benneteket, segítsetek Nekem megmenteni drága Gyermekeimet.

Folynak a Könnyeim most, és arra kérlek benneteket, hogy hozzátok őket Hozzám, Fiam Isteni Irgalmassága által.

Sok ilyen lélek, beleértve a fiatalokat is, akik elszántan és nyilvánosan elutasítanak Engem azért, hogy megmutassák a többieknek, mennyire okosak is ők. 

Az emberi intelligencia iránti túlzott tisztelet egy kísértés, melyet az ellenség gerjeszt Gyermekeim lelkében.

A Fenevad felfalja Gyermekeim lelkét, és nekik fogalmuk sincs, mit művel velük.

Oly sok bukott angyal győzi meg az emberiséget arról, hogy az emberi intelligencia hibátlan. 

Ha az emberiség elhiszi, vagy meggyőzi magát, hogy ismeri a Teremtés Isteni Törvényeit, akkor az emberiség csalóka csapdába esett.

Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni.

Mikor fogják ezt megtanulni?

Mikor fogják észrevenni, hogy azok a tiszta, egyszerű és alázatos lelkű Gyermekeim, akik elfogadnak Engem, megértik az egyszerű igazságot?

Nekik nem kell bizonyíték, mert ők érzik Szeretetemet tiszta szívűkben, melyet kitárnak, hogy Én be tudjam tölteni lelküket Isteni Kegyelmeimmel.

Én Vagyok a ti Istenetek, a ti Teremtőtök, és a ti Természetes Atyátok.

Gyermekeimnek Szeretett Fiam által, és szabad akaratukból kell Hozzám jönniük. Én nem kényszeríthetem őket.

Ti, Gyermekeim, megkaptátok a hatalmat, hogy segítsetek megmenteni az ő lelküket.

Közületek mindazok, akik – imáik és áldozataik révén – eleget tesznek testvéreik megmentésére irányuló Kérésemnek, különleges kegyelmekben fognak részesülni.

Hatalmam végtelen.

Gyermekeim szenvedéseinek és imáinak megfelelően, Csodáim az elveszett lelkek, örök kárhozattól való megmentésére lesznek felhasználva.  

Szeretlek benneteket, szeretett Gyermekeim.

Jöjjetek, segítsetek Nekem egyesíteni dédelgetett Családomat, és segítsetek Fiamnak legyőzni a fenevadat, mielőtt az még több Gyermekemet ellopná.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

06 júl

2012. július 4. szerda; 12.50

Íme, az Imahadjárat imája a bűnösök megmentésére.

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

“Ó legdrágább Üdvözítőm, Jézus Krisztus,
fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak
Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében

Könyörögve kérlek, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel, hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük van, hogy el ne vesszenek örökre
Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az ilyen lelkekért.
Ámen”

Gyermekek, ti egyek vagytok Fiammal.

Szeretetetek nagy vigaszt nyújt Neki, áldozataitok és imáitok segíteni fognak Neki elvezetni az egész emberiséget az Ő földi Új Paradicsomának biztonságába.

Csak akkor tud a Magasságos Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni örökkön-örökké.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol.

06 júl

2012. július 4. szerda; 12.50

Gyermekem, azok, akik tanúi voltak jelenéseim csodáinak a földön, ők tudni fogják, hogy a megjövendölt titkok és próféciák hamarosan ki fognak bontakozni.

Gyermekek, a világban egy ideig azért mutatkoztam meg, hogy segítsek nektek felkészülni Fiam dicsőséges visszatérésére.

Fiam látnokokon és prófétákon keresztül készít fel mindannyiatokat, hogy méltóvá váljatok arra, hogy megkapjátok az Ő Ajándékát, az örök életet.

Soha nem szabad félnetek a jövőtől, ha hisztek Fiamban, mert Ő az Élet Kenyere, és csodálatos új jövőtök lesz.

Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol.

A kígyónak kevés hatalma van Atyámmal szemben.

A kígyó hatalma csak azok által erősödött, akik áldozatul estek a – kígyó által az útjukba helyezett – bűnnek és kísértéseknek.

Az ember rabbá válik, ha bűnt követ el, mert a további, Atyám elleni bűnökkel és vétkekkel szembeni ellenállóereje gyengül.

Majd tovább vétkezik, mígnem elnyeli a sötétség, mely oly sűrű, hogy nem tud belőle menekülni, nem számít, hogy mennyire kitartóan is próbálkozik.

Gyermekek, nektek most az a kötelességetek, hogy Fiam iránti szeretetetekből fakadóan segítsetek azokon a szegény lelkeken.

Egyedül ti segíthettek nekik és menthetitek meg őket, mert sokan nem lesznek képesek önmagukon segíteni.

Ti vagytok azok a katonák, akikre Fiamnak ebben az időben szüksége van. Az Iránta való szeretetetek által fog Ő kegyelmeket adományozni az elveszett lelkeknek, ha az Ő segítségét kéritek imáitokon keresztül.

Íme, az Imahadjárat imája a bűnösök megmentésére.

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

“Ó legdrágább Üdvözítőm, Jézus Krisztus,
fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak
Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében

Könyörögve kérlek, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel, hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük van, hogy el ne vesszenek örökre
Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az ilyen lelkekért.
Ámen”

Gyermekek, ti egyek vagytok Fiammal.

Szeretetetek nagy vigaszt nyújt Neki, áldozataitok és imáitok segíteni fognak Neki elvezetni az egész emberiséget az Ő földi Új Paradicsomának biztonságába.

Csak akkor tud a Magasságos Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni örökkön-örökké.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy