RSS
 

Archive for július 3rd, 2012

A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell őrizni.

03 júl

2012. július 1. vasárnap; 15.45

Drága, szeretett leányom, mennyire lesújt most Engem a bűn, és mennyire szenvedek az elutasítás gyötrelmétől.

A Koronámban levő tövisekhez hasonlóan Fejem össze van zúzva,  csakúgy, mint Egyházam Feje, földi Szent Helytartóm, aki szenved a kíntól, elviselvén az ellenségei kezétől eredő üldöztetés gyötrelmeit.

Földi Egyházam, földi Testem, egy és ugyanaz. Készül a keresztre feszítés.

Egyházam tanai hamarosan darabokra hullnak majd, csakúgy, mint ahogy Tanításaimat a földön darabokra tépték a Farizeusok, és azok, akik azt hitték, hogy jobban ismerik Atyám Igéjét, mint Én.

Nektek, mindannyiatoknak, imádkoznotok kell földi Egyházamért. Mindig emlékeznetek kell arra, hogy semmilyen más tan nem létezik, csak az, amit Én hirdettem, a földön töltött Időm alatt.

Mindaz, ami az Igazság, soha nem lesz megváltoztatva, de ha mégis, akkor kénytelenek lesztek elfogadni egy hazugságot.

Leányom, soha ne hagyd, hogy azok, akik továbbra is elutasítják most Szavamat (Üzenetemet) eltántorítsanak Téged, vagy Követőimet attól, hogy segítsetek nekem megmenteni földi Egyházamat.

Mert amikor az ellenség megtámadja Egyházamat, akkor nektek össze kell fognotok, és biztosítanotok kell, hogy az Evangélium a világ végére is eljusson.

A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell őrizni. Még akkor is, ha ezek vétele nehézségekbe fog ütközni.

Felszentelt Szolgáim, akik szerettek Engem, el kell kezdenetek a felkészülést most. Hamarosan tilos lesz számotokra, hogy az ilyen Ajándékokat kiszolgáltassátok Isten gyermekeinek.

A felkészülés ideje megkezdődött.

Engedjétek, hogy Én irányítsalak, vezesselek benneteket, valamint, hogy segítsek nektek elvinni Maradék Egyházamat a Paradicsom kapuihoz.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során

03 júl

2012. június 29. péntek; 9.20

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája, mely segít erősnek maradnotok küldetésetekben.

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Eledelét,  hogy az megőrizzen engem ezen küldetés során,  Isten  valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, felnyitván szemüket a te Fiad – Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet szerző – Kereszthalálának Igazságára.

Ámen”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Az a sok hamis vallás és hamis tan, melyek az emberiség képzeletéből születtek, most elárasztják a világot.

03 júl

2012. június 29. péntek; 9.20

Gyermekem, szörnyű sötétség ereszkedik le a világra, amint az azt szorító aposztázia* mélyül.

Az Isten iránti szeretet félre lett dobva.

A Fiam iránti Szeretetnek már nyoma sincs, és helyébe az önszeretet lépett.

A kapzsiság és a hatalom imádata megfertőzi a lelkeket mindenütt, és az önzésre való törekvést csodálják és fogadják el helyes életvitelként.

Gyermekek, ez az az idő, amikor imádkoznotok kell azért, hogy segítsetek megvilágosítani a sötétségben levő lelkeket.

Ők nem ismerik Fiam Áldozathozatalának Igazságát, ahogyan azt sem, hogy mit jelentett az Ő szörnyű Keresztre feszítése.

Az Ő Üdvösség – Ajándéka úgy félre lett dobva, mintha sosem történt volna meg. Majd azok, akik tudatában vannak annak, hogy mit is jelentett az Ő Kereszthalála, úgy döntöttek, hogy más, hamis Istenek után néznek annak érdekében, hogy azok békét adjanak nekik. Ők sosem fogják azt a békét elérni.

A lelki béke csakis a Fiamhoz való hűség és imádkozás révén érhető el.

Kizárólag a tiszta és alázatos szívűeknek – akik teljes bizalmukat Belé helyezik – lehet örök életük.

Az a sok hamis vallás és hamis tan, melyek az emberiség képzeletéből születtek, most elárasztják a világot.

Oly sokan vannak azok, akiket veszélyes hamis hiedelmek vezérelnek, hogy ők az elveszett lelkeket majd a pokolba vezetik.

A bukott angyalok mindenütt jelen vannak, gyermekek. Óvakodjatok, mert ők különösen azokat fogják célba venni, akik tisztelnek Engem, a ti Szeretett Édesanyátokat, azért, hogy összezavarjanak benneteket.

Meg fognak benneteket akadályozni abban, hogy imádkozzatok. Folyamatosan kétségeket fognak ébreszteni elmétekben az Isten iránti Szereteteteket illetően. Az érzékek csábításával fognak megzavarni benneteket.  Ezek távoltartása sok imát igényel majd. Az Én Rózsafüzérem a ti legfontosabb védelmetek.

Fiam most sok kegyelmet adományoz azoknak, akik meghallják, meghallgatják és elfogadják az Ő – világnak szóló – Szent Üzeneteit.

Ő ezt azért teszi, hogy erőt és kitartást adjon nektek ebben – az emberiség örök kárhozattól való megmentésére irányuló – küldetésben.

Fogadjátok el ezeket a kegyelmeket, Gyermekek, szeretettel, mert ti nagyon különlegesek vagytok, ha kiválasztattatok az Ő követésére ebben az időben.

Az Ő földi Maradék Egyházaként nektek szükségetek lesz az élet kenyerére minden időben, mert nem lesz könnyű számotokra ez a küldetés.

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája, mely segít erősnek maradnotok küldetésetekben.

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Eledelét,  hogy az megőrizzen engem ezen küldetés során,  Isten  valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, felnyitván szemüket a te Fiad – Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet szerző – Kereszthalálának Igazságára.

Ámen”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k. szerint a →klerikus, aki akár csak polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló →felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés után is folytatja a botránykeltést, fokozatos megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntethető. – 3. Szerzet elhagyása (~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés szándékával hagyja el a szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az engedelmesség alól. Ha ez a szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér vissza. Ha klerikus szerz. házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen esetben önmagától beálló →egyházi tilalomba esik.        E.P.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy