RSS
 

Archive for július, 2012

Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat milliárdokra fogom gyarapítani.

30 júl

2012. július 27. péntek; 18.30

Drága, szeretett leányom, Óhajom, miszerint Követőimet egy hadseregként egyesítsem, ezen üzeneteknek köszönhetően már gyümölcsözőnek bizonyul.

Hadseregem már megalakult, és egyesült a Szentlélek ereje által, amely futótűzként terjed szerte a világon.

Ti, akik most elfogadjátok Útmutatásaimat, talán azt gondoljátok, hogy kis csoportokban munkálkodtok, de tudnotok kell, hogy Hadseregem most több mint 25.000 elkötelezett katonát számlál, akik naponta megkapják Imahadjáratom imáit.

Irántam, szeretett Jézusotok iránti elköteleződésetek oly nagy vigaszt és örömet nyújt Nekem, mert imáitok minden egyes nap, a nap minden másodpercében millió és millió lelket mentenek meg.

Ha tanúi lennétek az ő hálájuknak, sosem hagynátok fel a szüntelen imádkozással, melynek ilyen nagy ereje van.

A sátán szenved ezen küldetés miatt, és mindent meg fog tenni, ami lehetséges, hogy szabotálja ezt.

Ezért nem szabad engednetek a külvilágból jövő erőszakoskodásnak, megfélemlítésnek, mely azoktól ered, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, hogy késleltessenek titeket Üzeneteim terjesztésében.

Ha hagyjátok, hogy mások – akik megpróbálnak megalázni titeket, vagy akik kigúnyolják a hiteteket – összezavarjanak benneteket, akkor kevesebb lelket lehet megmenteni.

Úgy gondoljatok erre a küldetésre, mely ahhoz fogható, mintha egy külföldi segélyszervezetnek dolgoznátok, olyan emberek csoportjaival, akik a lerombolt országokba mennek, hogy megmentsék az éhínségtől szenvedők életét.

Életbevágóan fontos, hogy minden akadályt elhárítsatok az áldozatok megsegítésének érdekében.  Egy óra késedelem az élet és halál közti különbséget jelentheti. Ugyanez igaz erre a küldetésre is.

Nézzetek előre, ne foglalkozzatok azok közbeavatkozásával, akik megpróbálnak majd visszahúzni benneteket, és csak meneteljetek tovább.

Utatok közben gyűjtsetek össze másokat, és vezessétek őket a győzelem felé. Az üdvösség győzelme felé.

Hadseregetek naponta gyarapszik. Fogjátok az Én kezem, míg el nem érjük az Általam áhított 20 millió fős hadsereget, mely vezetni fogja az Antikrisztus elleni csatát.

Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat milliárdokra fogom gyarapítani. És amikor ez megtörténik, a fenevad végleg elpusztul.

Ez az Én ígéretem. Mert Isten nagyszámban lévő gyermekei, eltöltve az Ő Isteni Szeretetével, el fogják pusztítani a gonoszt.

Ne feledjétek, a szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Csak a temérdek szeretet tudja eltörölni a gonoszt a föld színéről.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

30 júl

2012. július 26. csütörtök; 23.55

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat
Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt 
Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez 
Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot
Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket
Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a Te Szentlelkeddel
Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen. 

Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

30 júl

2012. július 26. csütörtök; 23.55

Drága, szeretett leányom, sokan nem igazán értik Második Eljövetelem misztériumát.

Második Eljövetelem egy Új Szövetségnek a beteljesülése.

Ez a tökéletes Paradicsom megteremtése lesz, melyet Szeretett Atyám szeretettel valósított meg Ádám és Éva számára. Abban az időben a földön minden tökéletes harmóniában, és Isten Akarata szerint volt.

A Keresztre feszítésem óta eltelt idő  a földön fájdalmas az emberiség számára, a sátán uralma miatt, aki azóta uralja a földet.

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

Az emberi faj megmentése a Nagyfigyelmeztetés során fog megtörténni. Onnantól kezdve az emberek – beleértve azokat is, akik semmit sem tudnak Isten létezését illetően – befogadják majd az Igazságot.

Mások, akik lassan fognak reagálni erre a nagy csodára, amikor is a bizonyíték feltárul előttük, idővel megtérnek majd. Ők is megbocsátást keresnek majd bűnös életük miatt.

Majd következik az utolsó szakasz, a megszentelődés – a végső megtisztulás, hogy az egész emberiség alkalmassá váljon a tökéletes Paradicsomba való belépésre.

Ez az a Paradicsom, melyben eredetileg Ádám és Éva élt. Csak akkor fog majd Atyám Isteni Akarata végül beteljesedni, amikor ott minden ember szeretni és tisztelni fogja Atyám Akaratát.

Mielőtt mindez megtörténik, nagy ellenállás fog mutatkozni Atyám Akaratának végső beteljesülésével szemben.

Isten gyermekeit szanaszét fogják szedni. Habár a Szentlélek kiárad majd az egész világra a Nagyfigyelmeztetés során, de a sátán minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ezt a globális gyónást.

Ő, és az ő gonosz követői, szintén készülnek a Nagyfigyelmeztetésre. Az a céljuk, hogy mindenkit meggyőzzenek majd arról, hogy ez meg sem történt.

Sokak számára lesz nehéz, hogy nyíltan elfogadják Isten szeretetét és az Új Paradicsom létezését, míg a sátán körüljár a földön.

A szabadság csak akkor jön el, ha ő száműzve lesz.

Sajnos, azok sosem fogják meglátni a Paradicsomot, akik nem látják majd meg az Igazságot, és makacsul nem hajlandók elfogadni Istent.

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat
Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt
Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez
Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot
Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket
Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a Te Szentlelkeddel
Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen.
 

Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet kizárólag Istentől jöhet

27 júl

2012. július 25. szerda; 23.30

Drága, szeretett leányom, a szeretet fontosságáról szeretnék beszélni, és arról, hogy szeretet nélkül a világ mennyire nem tud életben maradni.

Isten maga a szeretet. A szeretet Istentől jön.

Ahol szeretetre lelsz, ott azonnal megérzed Isten jelenlétét.

A világon csaknem mindenki érez bizonyos fokú szeretetet. A szeretet felszabadítja a lelket, és tisztasága bepillantást enged a szeretet oly mélységeibe, melyet Isten érez minden egyes Gyermeke iránt.

A szeretet legyőzi a halált.

A szeretet legyőzi a gonoszt.

A szeretet örökké él. Sosem halhat meg, mert Istentől jön, és az örökkévalóságig fog létezni.

Amikor a szeretetet ebben az életben megtámadja a gonosz, aki a lelkeken keresztül cselekszik, akkor a szeretet szenved, elsorvad, és helyébe közöny, sőt olykor gyűlölet léphet.

Kizárólag a szeretet által, különösképpen az egymás iránti szeretet által bontakozhat ki béke a világban.

Szeretet nélkül az emberek meghalnának, és sivárrá válnának.

Amikor szeretsz egy gyermeket, akkor ugyanazt a fajta szeretetet érzed, amelyet Atyám érez a szívében minden egyes gyermeke iránt, akik az Ő teremtése révén születtek meg a világban.

Képzeljétek el egy szülő aggodalmát, amikor egy gyermek eltűnik.

A bánat, az aggódás és a nyugtalanság, azonosak azzal, amit Atyám érez, amikor Gyermekei eltévelyednek, és elvesztek az Ő Létezésének Igazságát illetően.

Majd képzeljétek el azt a borzalmat, amelyen a szülők mennek keresztül, ha nem találják gyermekeiket.

Mi van, ha örökre elvesztek? Ez az a szívettépő fájdalom, melyet Atyám él át, amikor Ő elveszíti Gyermekeit.

Semmi sem nyújt Számára vigaszt, amíg Ő újra meg nem találja őket, vagy amíg vissza nem térnek, és amíg haza nem futnak Hozzá ismét.

Az egész teremtés Atyám szeretetén alapszik.

Az Ő Szeretete elárasztja a Mennyet és a földet, és különösen erőteljes.

Minden az Ő Isteni Szeretete és Nagylelkűsége által teremtetett, hogy Ő megoszthassa Gyermekeivel a teremtés minden csodáját.

Az Ő – Gyermekei iránti – szeretete sosem hal meg.

Az, hogy elárulta Őt Lucifer, akinek Ő mindent megadott, azt jelentette, hogy az Ő emberiség iránti szeretete nem talált viszonzásra az emberiség nagy részénél.

De örökké szerető Atyaként, az Ő szeretete olyannyira erős, hogy soha, semmi nem tudja elpusztítani Gyermekei iránt érzett Szeretetét.

Szeretete abban nyilvánul meg, hogy mindenki kapott egy második esélyt.

A Nagyfigyelmeztetés, egy Atyám által szentesített nagy Ajándék, egy különleges Mennyei hívás.

Ez a hívás, egy nagy természetfeletti csoda, mely mindannyiatoknak megadja az esélyt arra, hogy megmeneküljetek; hogy meghívást kapjatok, és hogy megkapjátok a kulcsot, mellyel kinyithatjátok az Új földi Paradicsom ajtaját.

Közületek azok, akik elfogadják a Paradicsom Kulcsát, ti valóban le fogjátok győzni a fenevadat.

A világ végül megszabadul majd a gonosztól, a bűntől, a szenvedéstől, és minden fájdalomtól.

A béke fog uralkodni.

Az Atyám iránti szeretet felvirágzik végül, és ti mindannyian az Ő Isteni Akarata szerint fogtok élni.

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet csak Istentől jöhet.

Minden lélekben jelen van a világosság, még a megátalkodott bűnösökben is, mert Isten sosem oltja ki az Ő világosságát.

Ragadjátok meg a világosságot. Fogadjátok be. Kapaszkodjatok a szeretetbe, mert az elvezet benneteket Atyámhoz.

A szeretet megóv benneteket a sötétségtől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

26 júl

2012. július 24. kedd; 17.39

Drága, szeretett leányom, közeleg az idő, hogy az egész világ számára kinyilatkoztatásra kerüljenek a Magasságos Isten végső misztériumai.

Leányom, a te hangod végül beteljesíti Isten azon földi tervét, hogy kinyilatkoztassa Második Eljövetelem Igazságát.

Leányom, te vagy a Hetedik Angyal, aki elküldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit hitük megújítására, hogy megmenekülhessenek.

Sokakat fogsz felbőszíteni, amint felfeded a hét pecséten belüli titkokat, mely Pecséteket Én, Jézus, az Isten Báránya most feltörök.

Hangod hallatára lelepleződnek majd a gonosz hazugságok, melyeket azok követtek el, akik Egyházam szolgáinak tettették magukat.

Minden gonosz cselekedet lelepleződik majd, melyet a sátán követői követtek el, akik az Én követőimnek merészelik vallani magukat. Minden hazugság a maga valójában mindenki számára látható lesz.

Az Antikrisztus által létrehozott új hamis Egyház a maga nyers valójában mutatkozik majd meg.

Az Isten gyermekeinek megtévesztésére tett minden kísérlet a visszájára fog fordulni, amint az emberiség megmentéséért vívott csata fokozódik.

Mindenki tanúja lesz az azok által kimondott istenkáromlásoknak, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek, ennek ellenére sokan nem fogják elfogadni Isten Igazságát, amint az a világnak adatik most.

Az oly sokáig elrejtett, és a végsőkig elhallgatott szó most ömlik Ajkamról.

Senki sem lesz kizárva az Igazságból. Mindenki látni fogja az Igaz Szót, amint Én készülök újra megmenteni az emberiséget az örök kárhozattól.

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

Az Evangéliumot, oly sok idő elteltével, újra terjeszteni fogják az egész világon.

A vakok újra látni fognak.

A némák az igazságot fogják szólni, és mint méz fog peregni ajkukról.

A siketek hallani fognak, és az Igazság elhozza nekik az életükből oly régóta hiányzó vigaszt.

A hittagadás megtörik, a nyitott és pallérozatlan lelkek, éhezvén az Igazságot, végül tárt karokkal fogadják azt.

Isten hatalma fog most megnyilvánulni mindenütt.

Biztosak lehettek abban, hogy a sátán ivadéka és követői minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy megakadályozzák, hogy az Igazság Könyvét Isten szeretete által megkapja a világ.

Tehetetlenek lesznek ez ellen, habár nem úgy fog tűnni.

A Menny most azt az időt várja, hogy egybegyűjtse az egész emberiséget Dicsőséges Visszatérésemre.

Soha ne hagyjatok el Engem. Örömmel üdvözöljetek Engem, amint felkészítelek benneteket Dicsőséges Második Eljövetelemre.

Hozzátok magatokkal a családotokat, és jöjjetek Karjaimba, amint arra készülök, hogy az Én Mennybéli, különleges kegyelmeim védelmével vonjalak be benneteket.

Hívlak mindannyiatokat, ismerjétek fel Hetedik Hírnököm által adott utolsó hívásomat, aki engedélyt kapott a hét harsonaszó, a hetedik pecsét tartalmának felfedésére, miközben az angyalok kórusa készül feltárni a próféciákat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

25 júl

2012. július 23. hétfő; 16.36

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

Kapcsolódó linkek:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.
† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

25 júl

2012. július 23. hétfő; 16.36

Gyermekem, a siralomvölgy, mely megannyi módon kiterjed minden nemzetre, oly sokszor lett már megjövendölve.

Ők mégsem hallgattak a figyelmeztetésekre, melyeket Én évszázadokon át adtam a látnokoknak.

Néhányan képesek felismerni a jeleket azok közül, akik ismerik az Úr ígéreteit, aki azt mondta, hogy Ő újra el fog jönni, uralkodni egy olyan világban, melynek nem lesz vége.

A legtöbb ember nem fogja felismerni, mert ők nem ismerik az Evangéliumot.

Gyermekek, igen nehéz és zavaros idők járnak. Én, a ti szeretett Édesanyátok, védelmet ajánlok nektek a sátán ellen, csak kérnetek kell engem.

Megkaptam a hatalmat, hogy eltiporjam őt. Ha segítségemért folyamodtok, Én enyhíthetem kínzó gyötrelmeteket.

Gyermekem, az ő befolyása világossá válik sokak számára, akik kinyitják a szemüket.

A sátán gonoszsága Isten sok gyermekében megnyilvánult.

Gyilkosságok, értelmetlen emberölések, háborúk, kapzsiság, üldözés, erkölcstelenség és féktelen bűnök, melyek megszegik Isten minden egyes – Mózes által lefektetett – Parancsolatát, melyek ott vannak, mindannyiatok előtt.

Azok, akiknek kevés a hitük, és azt mondják, mit számít ez nekem – nektek ismernetek kell a kárt, melyet a sátán okoz lelketekben.

Ő olyan, mint egy nehezen gyógyítható betegség. Ha egyszer elkap benneteket, akkor az előzőnél is rosszabb, más betegségekhez vezet, úgyhogy egy kúra nem elég.

Ő olyan gyorsan mérgezi meg a lelket, az elmét és a testet, hogy nagyon nehéz megszabadulnotok.

Gyermekek, ti nem veszitek észre, hogy ő mekkora hatalommal bír, és mennyire bosszúszomjas. Ha ő egyszer megfertőz egy lelket, nem fogja magára hagyni, így a szóban forgó lélek csaknem eszét veszti.

Bizonyos esetekben ezek a lelkek többé már nem tudják irányítani saját ösztöneiket.

Isten valamennyi gyermekének Édesanyjaként, hatalmamban áll, hogy segítsek megmenteni a lelketeket.

Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

A védelem érdekében, minden nap el kell imádkoznotok Szent Rózsafüzéremet, és a sátán békén fog hagyni benneteket és szeretteiteket.

Soha ne becsüljétek alá ezt az imát, mert a sátán hatalma csökken, amint ezt elmondjátok.

Gyermekek, Isten ereje száll azokra, akik Fiamat, Jézust hívják, hogy erőt adjon nektek ezen idők túléléséhez. Nem kaphatjátok ezt meg, csak akkor, ha kéritek.

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindig védelemért a gonosz ellen, mer ő borzasztó fájdalmat, veszedelmet és nyomorúságot okoz az életetekben.

Ha nem kéritek, nem is kaphatjátok meg ezeket a kegyelmeket.

Bízzatok bennem, Édesanyátokban mindig, mert az én szerepem az, hogy segítsek Fiamnak Isten valamennyi gyermekének lelkét megmenteni.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

25 júl

2012. július 22. vasárnap; 19.00

Drága, szeretett leányom, sok választott lélek – amint szívük egymásba fonódik az Enyémmel – nagy szenvedésen megy keresztül most, a bűn mételye miatt.

A szenvedés eme egyesülése, melyet sok látnok és szenvedő lélek tapasztal most meg, arra hivatott, hogy megmentse azok lelkét, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben halnak meg.

Ez egy semmihez sem fogható szenvedés, mely segíteni fog legyőzni az ellenséget a Nagyfigyelmeztetés során.

Leányom, folytatnod kell Üzeneteim közzétételét, annak ellenére, hogy ez most fájdalmas számodra.

A világban lévő nyugtalanság gyorsan fog terjedni és fokozódni, és nemcsak háborúk fognak kitörni, de a világbank is megpróbálja majd ellenőrzése alá vonni a legtöbb pénznemet.

Káosz fog uralkodni, és természeti katasztrófák következnek be, amint Atyám Keze lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget a bűnnel szembeni gyengesége és rabszolgasága miatt.

Követőim, imáitok sok csapást elhárítottak, melyek máskülönben városokat és nemzeteket pusztítottak volna el.

Soha nem szabad abbahagynotok az imádkozást. Az állhatatosság, és az Irántam, a Ti Jézusotok iránt való hűség megkönnyíti a helyzetet.

Erősnek kell maradnotok ezalatt a küzdelmes időszak alatt, mert hamarosan minden meg fog változni.

A sátán hadseregének gonoszságának dacára, az Én Hadseregem növekvő hite majd feltartóztaja őket, és meg fogja akadályozni Egyházam elpusztítására tett kísérleteiket.

Soha ne érezz kiábrándultságot ezzel a munkával kapcsolatban, még akkor sem, ha időnként reménytelennek tűnik. Nagy az Én Irgalmam. Szeretetem Isten minden gyermekére kiterjed.

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

Ez a ti jövőtök, a világ jövője, melyre törekednetek kell. A sátán napjai csaknem véget értek.

Örvendezzetek, mert a szenvedés hamarosan feledésbe merül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek

24 júl

2012. július 21. szombat; 15.15

Drága, szeretett leányom, közületek Követőim, akik az előttetek álló idők miatt aggódtok, nektek tudnotok kell, hogy minden hatalom az Én Örök Atyám Kezében nyugszik.

Az Ő egyetlen óhaja az, hogy minden Gyermekét kimenekítse a Fenevad szorításából.

Sajnos a Fenevadról, azaz a sátánról nem vesznek tudomást a hitetlenek, mintha csak a képzelet szüleménye lenne.

Ő és az ő démoni serege mindenütt jelen van, Isten gyermekeit arra sarkallva, hogy vétkezzenek gondolataikkal, cselekedeteikkel és tetteikkel, a nap minden pillanatában.

Atyám nemcsak, hogy meg akarja menteni minden egyes Gyermekének a lelkét, de Ő meg is akarja védeni őket az Antikrisztus általi üldöztetéstől.

Ezen megpróbáltatások elhárításának, enyhítésének és mérséklésének hatalma a ti kezetekben van, Követőim.

Imáitok sokat enyhíthetnek azon a szenvedésen, melyet a sátán serege tervelt ki az elkövetkezendő évekre.

Azok, akik visszatérnek az Úr, a Magasságos Isten útjaira, meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy segítsenek megakadályozni a nagy részét ama csúf és gonosz tervnek, melyet ez a gonosz csoport készít elő, felebarátaik ellen.

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy az Antikrisztus a Hamis Prófétával együtt gyorsan elbukjon.

Ti, Követőim, különleges Imahadjárati litániákat fogtok kapni, az Antikrisztus hatalmának megtörésére és gyengítésére.

Ezeket a Nagyfigyelmeztetést követően naponta kell mondanotok, és ideális esetben Szentségimádás közben.

Ezek a litániák, melyek az Antikrisztus és az ő seregének elpusztítására hivatottak, hatalmas erőt fognak jelenteni, és ha elegendő lélek kapcsolódik össze ezen imákban, akkor ezeknek a litániáknak jelentős szerepük lesz az Antikrisztus és a Hamis Próféta kovácsolta tervek felbomlasztásában.

Az első litániát rövidesen meg fogjátok kapni.

Maradjatok erősek, és bízzatok az irántatok érzett Szeretetemben, mert nem az az Óhajom, hogy szenvedni lássalak benneteket.

Minden Vágyam az, hogy egyesítsem az egész emberiséget az előttetek álló Új Békekorszakban.

Ez minden, amire összpontosítanotok kell. Minden szenvedés eltörlésre kerül és feledésbe merül, amint ez az Új Békekorszak kibontakozik.

Legyetek türelemmel. Bízzatok bennem, és tudjátok, hogy Örök Atyám Gyermekei iránti szeretete felülmúlhatatlan és felfoghatatlan.

Szeressétek Őt, és bízzatok az Ő nagy szeretetében, és tudjátok, hogy az Én Isteni Irgalmasságom hatalma oly erős, hogy amikor az beburkolja az egész emberiséget, akkor milliárdok fognak megtérni.

Ez akkor történik majd meg, mikor a Szentlélek ereje – mely átáramlik majd Isten legtöbb gyermekének a lelkén -, elviselhetetlen teherré válik az Antikrisztus számára.

Az Antikrisztus nehezen fog áthatolni Isten hadseregének páncélján.

Ez az oka, amiért sohasem szabad feladnotok a reményt. A lelkekért folytatott csata lerövidíthető és enyhíthető, ha elegendő lélek tér meg, és követik Útmutatásaimat.

Szeretlek mindannyiatokat, és remélem, hogy mindig bíztok Bennem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság, melyet az emberiség képtelen lesz megérteni ebben a szakaszban.

24 júl

2012. július 20. péntek; 17.46

Drága, szeretett leányom, 2012 decemberében veszi kezdetét az a három és fél év, mely még hátravan a Szorongattatás időszakából.

Ez az az időszak, amikor az Antikrisztus katonai hősként lép majd fel.

Ő a lelkét átadta a sátánnak, aki teljes egészében hatalmába kerítette őt.

Az általa majdan birtokolt hatalom azt jelenti, hogy idővel már nemcsak a béke embereként fognak rá tekinteni, hanem az emberek azt fogják hinni, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltója.

Az emberek idővel azt is gondolják majd, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel beharangozásának küldötte.

Oly sok szegény lélek fogja emiatt önként elfogadni az ő jelét, a Fenevad Bélyegét. Mert ő minden értelemben maga a fenevad, amiatt, hogy a sátán az ő testében fog megmutatkozni.

Csodákat fog bemutatni az égen.

Embereket fog meggyógyítani.

Ő lesz az Új Világvallás feje, és ő, valamint  a Hamis Próféta– aki a földi Katolikus Egyházból megmaradt váznak lesz a vezetője – szorosan együttműködnek majd Isten gyermekeinek megtévesztésén.

A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság, melyet az emberiség képtelen lesz megérteni ebben a szakaszban.

Közületek azoknak, akik megkapják az Igazság Könyvét, azaz eme Szent Üzeneteimet az emberiség figyelmeztetésére ezen dolgokra vonatkozóan, nektek tudnotok kell a következőt.

Az ő tervük olyannyira kifinomult lesz, hogy sokakat megtéveszt majd az a nyájas emberi külső, mellyel gonosz tervüket mutatják majd be a világnak.

Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymás között már épp befejezi gonosz uralkodásuk megtervezését, és az első dolog, melyet véghezvisznek, az a háború kiterjesztése lesz a Közel-Keleten.

Az Antikrisztus lesz a fő ember, aki a szálakat mozgatja a háttérben.  Majd látszólag egy béketervvel rukkol elő.

És akkor elvarázsolja majd a világot az ő sármjával.

Eközben a Hamis Próféta magához fogja ragadni a hatalmat a Katolikus Egyházon belül.

Rövid időn belül a Katolikus Egyházat bekebelezi majd az Új Világvallás, a sátánimádat egy szervezete. Az önimádat alapvető célja lesz ennek a förtelemnek, valamint a törvények bevezetése, melyek két dologhoz vezetnek.

A Szentségek megszüntetéséhez, és a bűn eltörléséhez.

A Szentségekhez csak azon papok és más Keresztény Papság révén lehet majd valóban hozzájutni, akik Hozzám hűek maradnak. Ők ezeket a Szentségeket egyfajta rejtek-templomokban fogják kiszolgáltatni.

A bűn eltörlését azon törvények életbe léptetésén keresztül vezetik majd be, melyek látszólag a toleranciát támogatják.

Ezek a törvények magukba foglalják az abortuszt, az eutanáziát, és az azonos neműek közötti házasságot. Az Egyházak kénytelenek lesznek engedélyezni az azonos neműek közötti házasságot, és a papok kénytelenek lesznek megáldani őket az Én Szememben.

Ezalatt az idő alatt ők folytatják majd a Szentmiséknek a saját változatukban történő bemutatását. A Szent Eucharisztia felajánlásának szertartását, amikor megszentségtelenítik majd a Szentostyát, a Katolikus templomokban fogják tartani.

Az Én Jelenlétem nemcsak, hogy az ilyen Szentmisékből fog hiányozni, de hiányozni fog azokból az igazi templomokból is, ahol meggyaláznak Engem.

Mindezek a történések nagyon rémisztőek lesznek Követőim számára. A Szentségek többé már nem fognak tudni a javatokra szolgálni, kivéve, ha Maradék földi Egyházam papjaitól fogadjátok.

Ezért adok Ajándékokat nektek most, mint a Teljes Búcsút, bűneitek teljes bocsánatára. Ez nem arra hivatott, hogy helyettesítse a Szentgyónás Cselekedetét a katolikusoknál.

Ez lesz a módja annak, hogy a kegyelem állapotában maradhassatok.

Habár emberek milliárdjai fognak megtérni a Nagyfigyelmeztetés alatt, ennek ellenére ezen próféciák továbbra is ki fognak bontakozni. De többségük enyhíthető az ima által, hogy a szenvedés és az üldöztetés csökkenjen.

Ti, Követőim, ne feledjétek, hogy benneteket mindig megvéd az Élő Isten Pecsétje.

Terjesztenetek kell a Pecsétet, és juttassátok el minél több emberhez.

Kérlek, értsétek meg, hogy mindezeket Én azért mondom el nektek, hogy felkészítselek benneteket, hogy minél több embert akadályozzatok meg abban, hogy felvegyék a Fenevad Bélyegét.

A sátán a birtokbavétel hatalmát fogja használni azon lelkekben, akik felveszik a Bélyeget, és nagyon nehéz lesz őket megmenteni.

Minden lépésetekhez útmutatást fogtok kapni, Követőim, ezen küldetés során. Ne engedjétek, hogy félelem költözzön a szívetekbe, mert Én el foglak benneteket tölteni bátorsággal, erővel, kitartással és magabiztossággal, hogy felemelt fejjel meneteljetek Hadseregemben.

Ne feledjétek, a sátán nem nyerheti meg ezt a csatát, mert ez sosem történhet meg.

Csak azok győzhetnek, akiknél ott van az Élő Isten Pecsétje, és akik hűségesek és állhatatosak maradnak Istenhez.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy