RSS
 

Az Égbolt meg fog nyílni, mintha egy tető nyílna fel

18 jún

2012. június 16. szombat, 19.40

Drága, szeretett leányom, Szavamat (Üzenetemet) milliók hallgatják, szerte az egész világon, ahogyan Én felkészítem Isten valamennyi Gyermekét Isteni Irgalmasságomra.

A Szentlélekkel áldottak azonnal tudni fogják, Üzeneteimet olvasván, hogy ezek Isteni Ajkamról fakadnak.

Azok, akik azt mondják, ismernek Engem, de nem ismernek fel Engem, továbbra sem tudnak ellenállni, hogy ne olvassák Szavamat (Üzenetemet), bár küzdenek Ellenem.

Ők elutasítanak Engem, bár még mindig vonzzák őket Üzeneteim.

Hát nem ismerik fel, hogy ez a Szentlélek, aki – bár szunnyad az ő lelkükben – még mindig Hozzám vonzza őket?

Nekik a következőt mondom. Az idő elérkezett, mert hamarosan meglátjátok vétkeiteket a Nagyfigyelmeztetés során.

Szavam (Üzenetem) elleni gyűlöletetek feltárul majd előttetek, és akkor fel fogjátok ismerni az Igazságot.

Amikor ez megtörténik, akkor nektek csatlakoznotok kell testvéreitekhez, és harcolnotok kell azon jogért, hogy megvédjétek földi Egyházamat.

Az égbolt meg fog nyílni, mintha egy tető nyílna fel, hogy feltáruljanak Isteni Irgalmasságom tűznyelvei és lángjai.

A föld olyan erővel fog megrázkódni, hogy senki nem fogja elkerülni Tekintetem, Lelkem vagy Ajándékom.

Sokan remegni fognak a félelemtől, mert csak ekkor fognak legelőször tudatára ébredni lelküknek.

Rá fognak jönni, hogy testük iránti szeretetük, minden érzékük, melynek táplálására törekednek, értelmetlen.

Látni fogják lelkük minden egyes részét, de nem a saját szemükön keresztül. Az Én Szememen keresztül fogják látni lelküket.

Elfogja majd őket a rosszullét és az émelyítő undor, ahogy Engem is, amikor látom nyomorult gaztetteik csúfságát.  

Látni fogják, milyen romlott volt a viselkedésük mások iránt, és látni fogják a gonoszságokat, amelyeket embertársaikkal, felebarátaikkal tettek.

Majd látni fogják önzésüket, hiúságukat, valamint a hamis bálványok iránti imádatukat, és tudni fogják, hogy ez mennyire sért Engem.

Mert azok, akiknek bűnei nagyon feketék, rosszul fogják érezni magukat, szenvedni fognak, és nem lesznek képesek elviselni a borzalmas látványt, amit nézniük kell. Minden erőre szükségük lesz, hogy kiállják a megtisztulást, mely a túlélésükhöz kell, és ahhoz, hogy követni tudják az Igazság útját.

Fontos megérteni, hogy a Nagyfigyelmeztetés, az csak figyelmeztetés. Én azért jövök, hogy figyelmeztessem Isten gyermekeit arra, hogy bűneiket meg lehet bocsátani, és meg is lesznek bocsátva.

Én azért jövök, hogy megmutassam nekik, milyen lesz majd az Itélet Napja. Ez azt fogja jelenteni, hogy azok, akik üdvösségért könyörögnek ezen a ponton, meg fognak menekülni.

Azok, akik továbbra is elutasítanak Engem, fognak kapni időt a bűnbánatra, de nem sokat. Ha továbbra is lemondanak Irgalmas Kezemről, akkor kénytelen leszek azt visszavonni.

Akkor majd Én szétválasztom az igazakat az egyik oldalra, és a gonoszokat a másik oldalra. Akkor még egy esély adatik az üdvösség keresésére, és azok, akik elutasítják Szerető és Irgalmas Kezem, a Pokolba vettetnek majd.

Ez a prófécia meg volt jövendölve az idők kezdete óta.

Vegyétek figyelembe a Nagyfigyelmeztetést, és mentsétek meg a lelketeket, amíg lehet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.