RSS
 

A Hamis Próféta nemcsak, hogy át fogja venni a hatalmat a Katolikus Egyház felett, de ő fog diktálni minden Keresztény Egyháznak

12 jún

2012. június 10. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, kérem valamennyi Követőmet, hogy mutassanak bátorságot ebben az időben.

Ez nem az összeomlás és a sírás ideje. Ez az üdvösségetekért folytatott harc ideje.

Kérem valamennyi Keresztény Egyházat, Papságomat és mindazokat, akik életüket Nekem, az ő Jézusuknak szentelték, hogy hallják meg Kéréseimet.

Soha ne hagyjátok el Tanításaim igazságát.

Soha ne hagyjatok el Engem.

Soha ne hagyjátok el Egyházamat, mert Én vagyok az Egyház.

Soha ne hagyjátok el Testemet, mert Én vagyok az élet Kenyere.

Soha ne fogadjátok el a hazugságokat – amelyeket hamarosan elültetnek köztetek -, hogy kiszorítsák földi Egyházamat.

Itt az ideje a felkészülésnek.

Hamarosan arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy elfogadjatok egy új, ember alkotta vallást.

Hamarosan arra kényszerítenek benneteket, hogy táplálékként olyasmit vegyetek magatokhoz, ami úgy tűnik, mintha a Szent Eucharisztia lenne, de az nem az Én Testem lesz.

Ez üressé és sivárrá fog válni, és nem eredményez igaz életet.

Az egy igaz Szent Eucharisztia  az,  amelyben Jelenlétem megnyilvánul a Szentmise – Áldozatban.

Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha erre kényszerítenek benneteket a pogányok, akik át fogják venni az uralmat Keresztény Egyházaim felett.

Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, és puszta szórakozó- és társasági helyekké változtatják azokat.

Nektek mindig követnetek kell a lépéseket, amiket Én tanítottam Apostolaimnak az Utolsó Vacsorán.

Most gondoskodnotok kell arról, hogy minden a helyén legyen, mielőtt a támadás megkezdődik.

Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy kövessetek egy hamis tant, melyet az előttetek álló förtelem ró ki rátok.

A Hamis Próféta nemcsak, hogy át fogja venni a hatalmat a Katolikus Egyház felett, de ő fog diktálni minden Keresztény Egyháznak, melyeket egyesíteni fog.

De az nem Én, Jézus Krisztus leszek, akire az Új Templom épül majd. Ez egy olyan templom lesz, mely a Szentszék helyettesítésére, a fenevad tiszteletére hivatott.

Figyeljetek most Szavamra (Üzenetemre), mert hamarosan meglátjátok az Igazságot.

Ti, akik elég bátrak vagytok szembeszállni a hitetek elleni üldöztetéssel, nektek most tervet kell készítenetek.

Ti, akiknek nincs erőtök az Antikrisztus és a hamis próféta uralma ellen harcolni, boruljatok térdre most, és könyörögjetek Hozzám segítségemért.

Vezetni foglak benneteket új Vezetőim által, akik közületek kerülnek ki, Két Tanúbizonyságomnak a vezetésével.

Henoch (Énok) és Illés, akik jelen vannak földi Keresztény Egyházaimban és Izrael Házában, hatással lesznek majd az Evangélium hirdetésére az egész világon hamarosan.

Semmi sem állíthatja majd meg az Igazság tanítását.

Ez az idő nehéz lesz, de keljetek fel, és kövessétek földi Hadseregemet, és több lélek menekül meg. Ne hagyjátok cserben a nyájat, melynek vezetését rátok Bíztam.

Ne féljetek, mert ha csak követitek az Örök Életre vezető Utamat, akkor már megmenekülhettek.

Ha a Hamis Próféta útját követitek, akkor nemcsak ti vesztek el Számomra, de ártatlan lelkeket is a pokol felé vezettek.

Legyetek bátrak, Felszentelt Szolgáim.

Fogadjátok el, hogy Visszatérésem ideje a küszöbön áll. Nincs elvesztegetnivaló időtök.

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.