RSS
 

Archive for június 28th, 2012

Az Új Paradicsom: Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor.

28 jún

2012. június 26. kedd, 20.00

Drága, szeretett leányom, az Új Paradicsom most már elkészült, a maga teljes dicsőségében, és készen áll Isten valamennyi gyermeke számára a földön.

Ez be lesz mutatva, a maga teljes dicsőségében, csakúgy mint a Paradicsom, melyet Örök Atyám teremtett a Ő gyermekeinek az idők kezdetén.

Az angyalok énekelnek és örvendeznek, mert nagyon közel az idő, hogy ez a nagy pompa feltáruljon egy hitetlen világnak.

Ezt én fogom bemutatni, amikor az Új Jeruzsálem leszáll a földre, Második Eljövetelem beharangozásakor.

Közölni fogják Veled, leányom, hogy hirdesd ki ezt, közvetlen azelőtt, hogy Én megmutatkozom.

Csak azok fognak tudni belépni ennek fenséges kapuin, akik elfogadnak Engem, mint a Messiást.

Minden Mennyei hívás meg lesz téve, mindazok elérésére, akik még mindig vissza fogják utasítani az Én nagy ajándékomat, egészen a legutolsó harsonaszóig.

Akkor már túl késő lesz ezeknek a szegény lelkeknek. Nem lehet majd rajtuk segíteni azután, hogy Irgalmasságomat – mintegy végleges visszautasításként – visszadobják az Arcomba.

Csak az számít most, hogy figyelmeztessétek mindazokat, akik ki vannak téve annak a veszélynek, hogy odavész a lelkük a sátánnak.

Gyűjtsétek egybe őket, Követőim. Gyengéden csábítsátok vissza őket Nyájamba. Szüntelen imádkozzatok az ő megmentésükért.

Ó, Én szeretett követőim, ha látnátok az Új Paradicsomot, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, térdre borulnátok, és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől.

Ti, akik féltek az utolsó időket illetően, amikor is a világ – mint tudjátok – meg fog változni, akkor engednetek kell, hogy Én enyhíthessem gondjaitokat, aggodalmaitokat.

El fogjátok hozni magatokkal családotokat, és mindannyian örvendezni fogunk, tökéletes tiszta szeretetben és harmóniában.

Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor.

Mindannyiatoknak saját hajléka lesz, gyeppel, fákkal, hegyekkel, folyókkal, patakokkal és virágokkal övezve benneteket, teljes dicsőséges szépségükben.

Az állatok szelídek lesznek, békében és harmóniában fognak élni Isten valamennyi gyermekével.

Látjátok gyermekeiteket, ahogy megházasodnak, ahogy gyermekeik lesznek, és mindannyian tanúi lesztek a családok csodájának, ahogy a halálból feltámadtak.

Ez a feltámadás semmilyen más elképzelhető örömhöz nem fogható majd.

Újra együtt lesztek szeretteitekkel, akik elhunytak ebben az életben, és a Mennybe mentek.

Összesen tizenkét nemzetetek lesz, melyek mindegyikét Édesanyám Szeplőtelen fején levő korona tizenkét csillaga jelképez, és mindegyik nemzetet Én fogom kormányozni Apostolaimmal és Prófétáimmal.

Ez az Én Királyságom, Atyám ígérete szerint, amióta megteremtette a Paradicsomot a Földön. Mindaz, aki visszautasítja ezt, el fog pusztulni.

Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermekének meglegyen a lélek tisztasága, lehetővé téve számukra, hogy hazajöjjenek Atyám Földi Királyságába, miképpen kezdetben, most, és mindörökké, a világ sosem ér véget, mindörökkön-örökké.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy