RSS
 

Archive for június 21st, 2012

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket.

21 jún

2012. június 21. csütörtök 0.15

Drága, szeretett leányom, Követőimnek meg kell érteniük, hogy Én, mint egy jó szülő, mindig azt akarom, ami a legjobb nekik.

Soha nem fogok mindent megadni nekik, amit kérnek, kivéve, ha az, az Én Legszentebb Akaratom szerint való.

Soha nem hagyom majd, hogy letérjenek az Igazság útjáról, anélkül, hogy vissza ne csalogatnám őket Magamhoz.

Én mindig próbálom majd megoltalmazni őket minden veszedelemtől.

Ugyanakkor meg fogom fenyíteni őket, ha bármi rosszat tesznek.

Én mérges tudok lenni, és mérges is leszek, amikor gonoszságot művelnek másokkal.

De megbocsátok majd nekik, amikor rosszat tesznek, ha őszintén megbánják hibáikat.

Én türelmes vagyok. Engem nem lehet egykönnyen megbotránkoztatni, és soha nem tartok haragot, nem is tudnék.

Ezért, még azoknak is – akik elveszve tévelyegnek, és üresnek érzik magukat belül – kérniük kellene Engem, hogy tartsam meg őket, szeressem őket, és hozzam el nekik az Isteni Szeretetet, amely elhozza nekik az igazi békét.

Oly sokan vannak elveszve, és oly sokan felejtettek el Engem.

Sokan, mivel bűnös életet élnek, vonakodnak Hozzám fordulni. Kellemetlenül érzik magukat, nem tudják hogyan imádkozzanak, és tévesen azt gondolják, hogy nekik már túl késő. Mennyire tévednek. Sosem szabad elfelejteniük, hogy Én a földön, az Életemet adtam mindannyiatokért.

Én nem mondok le a lelkekről olyan könnyen. Én mindazokat szeretem, akik cselekedeteikkel, tetteikkel és gondolataikkal megszegik Atyám Törvényeit.

Ti értékesek vagytok Számomra. Szeretlek benneteket, ahogy Isten valamennyi Gyermekét szeretem.

Soha ne gondoljátok azt, hogy – mert vétkeztek – kevésbé vagytok szeretve. Habár a bűn undort keltő Számomra, mégis a bűn foltjával születtetek.

Szinte lehetetlen, bármely léleknek a földön, nem vétkezni.

Soha ne érezzétek azt, hogy Én soha nem segítenék nektek, vagy soha nem ölelnélek Karjaimba benneteket.

Ti fogtok elsőként sorban állni, hogy belépjetek az ezer évig tartó Új földi Paradicsomomba, ha Felém fordultok.

Csak annyit kértem, hogy beszélgessetek Velem ezekkel a szavakkal:

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van
Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged
Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből

Drága Jézusom, vigyél engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem
Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe.
Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a Te Isteni Irgalmasságodnak.

Ámen.”

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kinyújtjátok kezeteket Felém.

Én meghallgatlak titeket. Én látlak benneteket. Én sírok értetek. Én szeretlek benneteket.

Soha nem adom fel, amíg Karjaimban nem tartalak benneteket, és amíg Isteni Irgalmasságom el nem árasztja lelketeket.

Hamarosan meg fogjátok végre látni Nagy Irgalmasságom Igazságát.

Kétségeitek, mint egy külső héj, lehullnak majd, hogy feltáruljon lelketek, amely betöltekezik majd a világossággal, és futva jöttök majd Felém.

Én nagy reménnyel és örömmel várom azt a napot.

Csak akkor fog Szívem meggyógyulni, ha minden szegény, elveszett lélek tudja, hogy csak Én, Jézus Krisztus tudom megmenteni őket.

Ne feledjétek, lehet, hogy Én elítélem a bűnt, de Én minden bűnöst szeretek, mindegy, mit tettek.

Soha ne féljetek Hozzám jönni, Hozzám beszélni, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, hogy elutasítsalak titeket, amikor őszinte bűnbánatot mutattok.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy