RSS
 

Archive for június 20th, 2012

Szűz Mária: Én, a Fiammal együtt, megadhatom nektek a kegyelmeket, és a védelem körét, melyen egyetlen bukott angyal sem tud áthatolni.

20 jún

2012. június 20. szerda; 7.46

Gyermekem, mennyire szenved most Fiam, és mily nagyon összeforr saját szenvedésem az Ő szenvedésével.

Azok, akik másoknak szenvedést okoznak, keresztre feszítik Fiamat.

Amikor ők szörnyű dolgokat követnek el, melyekkel nehézséget, fájdalmat és halált okoznak Isten gyermekeinek, akkor ők újra előidézik Fiam Kínszenvedését.

Azok, akik követik a csaló útját, ők minden másodpercben kísértésnek vannak kitéve, a sátán vezette bukott angyalok által.

Sokan közülük nem tudják ezt, ezért nektek imádkoznotok kell értük.

Sokan közülük észre sem veszik, hogy a gonosz felhasználja őket az emberi faj megsemmisítésének elérésére.

Hamarosan a sátán eldobja majd őket, amikor már semmilyen további célt nem szolgálnak.

Fiam várni fogja, hogy üdvözölhesse az ilyen bűnösöket, akik visszatérnek az Ő Szent Karjaiba, olyannyira irgalmas Ő.

A sátán által elkövetett, mindenki számára láthatatlan gonosz tervek célja, hogy Örök Atyámnak szomorúságot és fájdalmat okozzanak. Testvéreik megbántásával, a megátalkodott bűnösök az Istent bántják meg.

Soha ne gondoljátok, hogy ők elérik majd mindazt, amit célul tűztek ki.

Én, az Isten Édesanyja, mint Társmegváltó és Közvetítő, megkaptam a kegyelmeket, hogy elpusztítsam a kígyót.

Ha segítségemet kéritek, védelmet nyújthatok nektek a félelem ellen.

Én, a Fiammal együtt, megadhatom nektek a kegyelmeket, és a védelem körét, melyen egyetlen bukott angyal sem tud áthatolni.

Mindazok, akik naponta imádkozzák Szent Rózsafüzéremet, nekik nem árthat a sátán, és nem tudja támadni őket.

Három vagy több Rózsafüzér elimádkozásával, ezt a védelmet kiterjeszthetitek másokra is. Ha csak száz ember megtenné ezt, ők megmenthetnék nemzeteiket a gonosz által terjesztett beszennyeződéstől.

Gyűljetek össze, és imádkozzatok saját magatok védelmére.

Legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok ellenségeitekért, mert sokan közülük nem veszik észre, mit cselekszenek.

Mindenek felett bízva Fiamban, és elfogadva az Általa – Tanításain és próféciáin keresztül – most hozott ajándékokat, elsöpörhetitek minden félelmeteket.

A sátán kihasználja a félelmet, és abból táplálkozik. Nézzetek szembe az Igazsággal, és használjátok az imát a gonosz tervek enyhítésére, melyek folyamatban vannak azon gonosz csoportok által, akik el akarják pusztítani az emberiséget.

Érezzétek Fiam szeretetét azáltal, hogy megnyitjátok szíveteket. Adjátok át nekem, az Üdvösség Anyjának, aggodalmaitokat, és én elviszem azokat Fiamhoz.

Majd beborítalak benneteket legszentebb palástommal, és érezni fogjátok azt az erőt, mely csak a Mennyből jöhet.

Csak ekkor lesztek betöltekezve békével, bátorsággal és eltökéltséggel az iránt, hogy Isten hadseregének részévé váljatok. Ez a hadsereg, mely már formálódik, egy minden nemzetet magában foglaló sokaságból áll.

Ők menetelni fognak a végéig, és legyőzhetetlenek lesznek.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egy próféta sem kapott még ilyen mennyiségben üzeneteket Szeretett Édesanyámtól és a Szentháromságtól.

20 jún

2012. június 18. hétfő, 20.36

Drága, szeretett leányom, nem szabad engedned, hogy eltérítsen téged, Szent Üzeneteim könyörtelen elutasítása azon követőim által, akikről tudod, hogy mindenek felett Szent Akaratomnak szentelik magukat.

Számíts rá, hogy az effajta elutasítás mértéke fokozódni fog, ahogy Szavamat (Üzenetemet) cafatokra tépik és eldobják, mintha ez semmiség lenne.

Az elutasítás fájdalma, amit érzel, az Én fájdalmam. A rád mért megaláztatás és gúny, az Én gyötrelmem. Ahelyett, hogy hagyod, hogy az ilyen ellenérzés bántson téged, inkább fogadd el csendben.

Örömteli könnyek közepette fogadd, mert mostanra már tudod, hogy Engem mindig is elutasítottak, még saját Tanítványaim is.

Ha hagyod, hogy Szavam elutasítása késleltessen téged Üzeneteim terjesztésében, akkor kevesebb lélek fog megmenekülni.

Mindig emlékezz arra, hogy az Én leghőbb vágyam, a lelkek megmentése.

Küldetésemet nem szennyezheti be az emberi vélemény azzal a céllal, hogy aláásson téged.

Nem azért adom neked ezeket a szavakat ma este, hogy megvigasztaljak, hanem, hogy nyomatékosítsam a világnak szóló Figyelmeztetéseim sürgősségét és fontosságát.

Leányom, Istennek már sok hírnöke jött el előtted, hogy felkészítsék az emberiséget Második Eljövetelemre.

Egy próféta sem kapott még ilyen mennyiségben üzeneteket Szeretett Édesanyámtól és a Szentháromságtól.

Csak ezek az üzenetek tudják felfedni az eljövendő idők titkait, és csak ezek az üzenetek tudnak áldást nyújtani, melyre Isten valamennyi gyermekének szüksége van egészen a végső napig.

Ragadjátok meg az egész emberiségnek adott Szavam ajándékát, mely éltet benneteket.

Segítségem nélkül nagyon nehéz lenne számotokra kiállni a rátok váró megpróbáltatásokat.

Valamennyi igaz Hírnököm most felkészíti Isten gyermekeit Második Eljövetelemre.

Tudnotok kell, hogy ez még ennek a nemzedéknek az életében be  fog következni.

Vegyétek Kelyhemet, igyatok belőle,  hadd töltsön el benneteket a tisztánlátás és megkülönböztetés ajándékával, hogy így segíteni tudjatok Nekem a lelkek megmentésében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására

20 jún

2012. június 17. vasárnap, 20.15

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására

Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban.

Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden időben.

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Az ő gonosz terveik egy új, az egész világra kiterjedő védőoltást is tartalmaznak, amely járványt fog előidézni az egész világon.

20 jún

2012. június 17. vasárnap, 20.15

Drága, szeretett leányom, a Szabadkőműves csoportok az irányú tervei, hogy átvegyék a hatalmat a világ pénznemei fölött, a befejezéshez közelednek.

Az ő gonosz terveik egy új, az egész világra kiterjedő védőoltást is tartalmaznak, amely járványt fog előidézni az egész világon soha nem látott mértékű szenvedést okozva.

Kerüljétek el az ilyen hirtelen jött, világméretű védőoltást, mert meg fog ölni benneteket.

Gonosz mesterkedéseik sokkolnák mindazokat az ártatlan lelkeket, akiknek fogalmuk sincs arról, mekkora hatalommal bírnak ők.

Azáltal hogy őket a hatalom és a gazdagság utáni vágy vezeti, valamint az irányú vágyuk, hogy mindennemű cselekedetük Istenhez hasonlatos legyen, azt hiszik, hogy legyőzhetetlenek.

Ők irányítják a bankokat, a kormányokat, és ők a felelősek a Közel-Keleten okozott terrorért.

Ők irányítják a világ médiumainak többségét, és a gonoszságukról szóló igazság, úgynevezett humanitárius szervezetek mögé van rejtve.

Sajnos Istennek csak nagyon kevés gyermeke tud terveikről.

Tudnotok kell, hogy Atyám keze nagyon hirtelen és nagyon gyorsan fog lesújtani azokra a nemzetekre, akik védelmezik az ilyen gonosz vezetőket.

Olyan erősségű földrengéssel és szökőárral lesznek sújtva, amely eltörli majd őket a föld színéről.

Azok, akik azt hiszik, hogy mily nagy hatalommal rendelkeznek, látni fogják, amint tűz hullik az égből, Második Eljövetelem előtt.

A tengerek tűztavakká válnak, és nehéz lesz elrejtőzniük a büntetés keze elől, amely azokra a gonosz lelkekre zúdul le, akik elutasítják majd Kelyhemet. 

Az Antikrisztus és azon csoportok mellé állva, ahonnan ő ered, ők akkor fognak ráeszmélni hibáikra, amikor már túl késő lesz számukra.

Sok ilyen csoport, köztük a bankok, kormányok, nagyvállalatok vezetői – mindannyian összeköttetésben egymással, és együttműködve azon, hogy a tömegeket koldusokká tegyék – meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetést követően. Nos, ez jó.

Már nincs messze annak az ideje, amikor Én szétválasztom az Engem szerető lelkeket azoktól, akik a gonosz oldalán állnak.

Jól vigyázzatok! Már csak annyi időtök lesz, hogy megtérjetek. Azok a lelkek, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra, ezekhez a gonosz csoportokhoz tartoznak, akik nem tisztelik Isten törvényeit.

Imádkoznotok kell, hogy ők meglássák majd az Igazságot.

Imádkoznotok kell, hogy ők abbahagyják a nehézségek okozását azon szörnyű törvények által, amelyeket létrehozni szándékoznak.

Imádkoznotok kell, hogy megakadályozzátok az általuk tervezett népirtást, amely rosszabb, mint amit Hitler tett a II. Világháborúban.

Ez a csoport – mely létszámát tekintve a legnagyobb, a középkorban való megalakulása óta – a sátán serege, melyet az Antikrisztus fog vezetni. Azt tervezik, hogy évtizedekig a saját irányításuk és ellenőrzésük alá vonják a bankokat.

Már 15 éve* tervezik azt, hogy bevezetik a Fenevad Bélyegét- a chipet – amelyre minden férfit és nőt kényszeríteni fognak, hogy az be legyen ültetve a testükbe, hogy élelemhez jussanak. (*az elmúlt 15 évben)

Most, hogy elérkezett az idő számukra, hogy felfedjék az Új-Világ-Pénznemüket, tudnotok kell, hogy az ima, és még több ima, mérsékelni tudja tervük nagy részét.

Íme egy ima, az Egyközpontú Világirányítás elhárítására.

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására

Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban.

Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden időben.

Ámen.”

Leányom, szomorú vagyok, amiért ki kell nyilatkoztatnom ezeket a dolgokat.  Követőimnek meg kell érteniük, hogy mi zajlik most.

Akik nem hisznek ezekben az üzenetekben, nekik sem lesznek kétségeik, amikor az Antikrisztus színre lép, amint azt Én előre megmondtam.

Egyesülnötök kell világszerte az imádságban, csoportokat alkotva.

Minél több Követőm teszi ezt, annál erősebb lesz a Szentlélek jelenléte, és annál gyengébb lesz a sátán serege.

Próbáljatok meg nem félni, mert egy ilyen üldöztetéssel csak félelem nélkül lehet szembenézni.

Ha jól felkészültök, követve Útmutatásaimat, és kitartva a napi imában, akkor az idő gyorsan el fog szállni.

Mindig bízzatok Bennem.

Ne feledjétek, Én meghaltam a ti bűneitekért.  Ezért az a leghelyénvalóbb, ha engeditek, hogy ebben az időben Én vezesselek benneteket Földi Új Királyságom felé.

Csak Én, Jézus Krisztus tudlak vezetni benneteket. Ne feledjétek, hogy Nélkülem semmik vagytok.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy