RSS
 

Archive for június 4th, 2012

Szűz Mária: Én már olyan régen kinyilatkoztattam ezeket a szörnyűségeket a La Salette-i kisgyermekeknek, Melanie-nak és Maximinnek

04 jún

2012. június 2. szombat. 11.00

Gyermekem,  fontos, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, imádkozzanak az erő és az állhatatosság kegyelméért ebben az időben.

Gyermekek, a számotokra, ezeken az üzeneteken keresztül kinyilatkoztatott ismeret, segít felkészülnötök.

Isten hadseregeként, soha ne érezzétek úgy, hogy nem lesztek képesek ellenállni a gonosz uralomnak, amely hamarosan megmutatkozik a világban.

Mindig emlékezzetek  Szent Rózsafüzérem hatalmára  és erejére.

Mindig emlékezzetek arra, hogy Atyám hatalma a legnagyobb hatalom minden közül.

Egyik hatalom sem olyan erős. hogy képes lenne legyőzni  Isten Legdicsőségesebb Hatalmát.

Ha Isten igaz gyermekei vagytok, és Fiam által az Atyához járultok, védelem alatt lesztek.

A félelmet az ismeretlen kelti, de keletkezhet akkor is, amikor az Igazság feltárul.

Engedjétek, hogy az Imahadjárat által kapott kegyelmek megadják nektek a lelki békét, és a lelki erőt, hogy tovább meneteljetek a lelkek megmentéséért.

Minél több lélek tér meg  Fiam szeretetéhez, annál erőteljesebb lesz Keresztes Hadjáratotok.

Szeressétek egymást, és egyesüljetek imában, segítvén ezzel megmenteni Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minden lélek elég bátor legyen ahhoz, hogy elutasítsa az Antikrisztus mérgező bélyegét.

Én már olyan régen kinyilatkoztattam ezeket a szörnyűségeket a La Salette-i kisgyermekeknek, Melanie-nak és Maximinnek. Hamarosan elérkezik az idő, hogy ezek a próféciák kibontakozzanak.

Ezek a gyermekek hallottak a gonosz tervekről, és elfogadták, amit mondtam nekik. Most nektek kell, gyermekeim elfogadnotok, hogy ezeknek az eseményeknek be kell következniük.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy enyhítsétek és mérsékeljétek a szenvedések nagy részét, amelyet el kell majd viselnie az emberiségnek.

Legyetek bátrak, gyermekek.

Bízzatok Fiamban, és engedjétek, hogy szabadon vezethessen benneteket, ahogyan azt Neki tennie kell, hogy a lelkek megmenekülhessenek a fenevad karmai közül.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A 666-os szám bele lesz rejtve egy chipbe, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el azt, akárcsak egy védőoltást

04 jún

2012. június 1. péntek, 20.15

Drága, szeretett leányom, az Antikrisztus már most készíti a béketervét, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoz, miután a háborúk széles körben elterjednek a Közel-Keleten, és amikor a szenvedés és a borzalmas gyötrelem már azt jelenti, hogy nincs remény.

Ekkor fog ő felbukkanni hirtelen, és úgy jelenti be magát a világnak, mint a béke embere, egy csillogó drágakő, amely ragyogni fog a sötétség közepette.

Amint a nyilvánosság elé lép, minden idők egyik legkarizmatikusabb politikai vezetőjének fog tűnni.

Vonzó, megnyerő és gondoskodó személyisége meg fogja téveszteni az emberek nagy többségét.

Szeretetet és könyörületességet fog sugározni, és keresztényinek fog tűnni. Mindeközben egyre több hívőt fog vonzani, és ő olyanná válik, mint Én, a Messiás.

Úgy fog tűnni, mintha a nemzetek közötti egységet hirdetné, és a világon, szinte minden országban szeretetnek fog örvendeni.

Aztán olyan lesz, mintha természetfeletti képességei lennének. Sokan azt fogják hinni, hogy őt Atyám küldte, és hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója.

Imádkozni fognak hozzá, szeretni fogják, feladják majd az életüket érte, és ő  kineveti és kigúnyolja majd őket, amikor nem látják őt.

Minden idők legnagyobb megtévesztése lesz ez, és a terv az, hogy ellopja lelketeket, hogy elvegyen benneteket Tőlem.

Ő (az Antikrisztus) és a Hamis Próféta, aki mint egy Király fog Péter Székében ülni, titokban tervezik majd az egy-világvallást.

Ez egy keresztény-jellegű vallásnak fog tűnni, amely a szeretetet hirdeti. Viszont ez nem az Istentől származó felebaráti szeretetet fogja hirdetni, hanem az Antikrisztus iránti szeretetet és hűséget, és az önszeretetet.

Ezzel a förtelemmel még nincs vége, mert amikor ők (az Antikrisztus és a Hamis Próféta) elcsábították Isten gyermekeit, akkor fog elkezdődni a támadás.

Hirtelen mindenkitől azt fogják kérni, hogy fogadják el az egy-világ Hűség Jelét. Egy egyesült világ, amelyben minden embernek részesülnie kell.

Ez irányítani és ellenőrizni fogja a pénzeteket, az élelemhez való jutásotokat, és azt, hogy hogyan éltek.

A szabályok közül sok azt fogja jelenteni, hogy rabokká váltok majd. A Fenevad Bélyege lesz a kulcs a cellátokhoz, amely révén  az ellenőrzésük alatt tartanak benneteket.

A 666-os szám bele lesz rejtve egy chipbe, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el azt, akárcsak egy védőoltást.

Ha beültetik, meg fogja mérgezni, nemcsak az elméteket és a lelketeket, de a testeteket is. Mert ez járványt fog okozni, azzal a szándékkal, hogy kiirtsa a világ népességének nagy részét.

Nem szabad elfogadnotok a Bélyeget. Majd Én megmondom, hogy mit tegyetek.

Sokan el fogják fogadni a Bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat.

Az Élő Isten Pecsétje, az Imahadjárat (33)-as imája a ti mentőövetek.

Amikor megkapjátok Védelmem Pecsétjét – melyet Örök Atyám adott nektek – akkor nem kell majd felvennetek a Bélyeget.

Érinthetetlenek lesztek. Otthonotokat nem fogják látni, nem fogják keresni, és nem fogják célba venni, mert láthatatlan lesz a sátán seregének szemében.

Néhány évre elegendő élelmet kell majd elrejtenek. Magatoknak kell majd megtermelnetek a saját betevőtöket, raktároznotok a saját vizeteket, és minden Szent tárgyat magatok körül kell tartanotok majd.

Maradék Egyházam növekedni és terjedni fog, és menedéket fog nyújtani nektek, ha szükséges.

Sok előkészületre van most szükség.

Vannak, akik nevetnek azon, amit tesztek, vagy azt kérdezik: biztos, hogy Jézus erre kérne benneteket? Hát Ő nem gondoskodik minden Követőjéről szükségük idején?

Még egy cipót és egy halat is lehet szaporítani. Szóval, nem számít, ha csak kevés élelmetek van, mert Én védelmezni foglak benneteket, és biztonságban lesztek.

Imádkozzatok állhatatosan azokért a lelkekért, akik nem fogják tudni elkerülni a Bélyeget.

Meg fognak menekülni azok az ártatlan lelkek, akik a kegyelem állapotában lesznek, amikor a chip elfogadására kényszerülnek.

Nektek, többieknek, meg kell terveznetek családotok védelmét, és a Szent Eucharisztia, valamint a Szentmise iránti hűségetek védelmét.

Amikor az Antikrisztus elpusztítja az összes vallást, az egyetlen fegyver – amely ellen ő tehetetlen lesz – az a Szentmise, valamint a kenyér és a bor Testemmé és Véremmé történő átlényegülése a Szent Eucharisztiában.

Szentmiséimnek folytatódniuk kell. Ti, akik ezt tudjátok, össze kell most gyűlnetek nagyszámban, és meg kell kezdenetek az előkészületeket.

Minél hamarabb felkészültök, annál több kegyelmet fogtok kapni, hogy gyarapodjatok az egész világon.

A Sziklára egy új épület kerül, amelyről azt fogják majd mondani, hogy az Én Új Templomom. De ez hazugság.

De amikor az üldöztetés véget ér, Maradék Egyházam és Választott Népem fogja majd újjáépíteni a Templomot, és az Én Új Jeruzsálemem le fog szállni a Mennyből.

Ő dicsőségben fog leereszkedni. A harsonák hallhatóak lesznek a Mennyben és a földön egyaránt.

És akkor jövök el Én. Te fogod, leányom, beharangozni Érkezésemet, és sokan fognak a földre borulni és sírni a megkönnyebbüléstől, a szeretettől és az elragadtatás örömétől.

Mert végre eljött a várva várt pillanat. Az égbolt kiderül, az ég zengeni fog, és az angyalok kórusa édes egységben fog énekelni, amikor Isten minden gyermeke üdvözölni fogja az Igazi Messiást.

Én, Jézus Krisztus, ítélni jövök. És a Menny és a Föld eggyé válik majd.

Az Új Dicsőséges ragyogás, a megújult föld fel fog emelkedni, és az Új Paradicsom be fogja fogadni mindazokat, akik neve benne foglaltatik az Élők Könyvében, akik egyesülni fognak.

És mikor a bűn által szennyezett régi világ véget ér majd, az Új Korszak még csak akkor fog kezdődni.

Erre kell törekednetek. Ez az, amire jogosultak vagytok, a természeti örökségetek részeként.

Csak arra összpontosítsatok, hogy minden lelket megmentsetek.

Ezért nem szabad törődnötök az elétek gördített akadályokkal. Az üldöztetéssel. A szenvedéssel. Mások keze általi rémületes gonoszsággal. Csak a lelkek megmentése számít.

Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy