RSS
 

Archive for június 2nd, 2012

Imahadjárat (58) A Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért

02 jún

2012. május 31. csütörtök; 21.00

… Arra buzdítalak benneteket gyermekek, hogy június havát szenteljétek az emberiség megtérítésének, és annak biztosítására, hogy az üdvösséget keressék.

Legyen ennek a hónapnak a neve: ’Keresztes Hadjárat a Megtérésekért’ hónap, és imádkozzatok egyként az imacsoportokban, az egész világon.

Íme, az Imahadjárat imája: Keresztes Hadjárat a Megtérésekért

Imahadjárat (58) A  Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért

„Ó drága Jézusom, Hozzád kiáltok, hogy öleld Magadhoz Isten minden gyermekét, 
és borítsd be őket Drága Szent Véreddel
A Te Véred minden egyes cseppje borítson be minden egyes lelket, 
védőpajzsként a gonosz ellen
 

Nyisd meg minden ember szívét, különösképpen a megkeményedett lelkűek szívét, és azokét, akik ismernek Téged, de túl gőgösek ahhoz, hogy leboruljanak, és Szereteted – lelküket elárasztó – világosságáért könyörögjenek

Nyisd fel szemüket az Igazságra, hogy Isteni Irgalmasságod hajnala hulljon rájuk, és Irgalmasságod Sugarai borítsák be őket.

Drága Jézusom, kérlek most Téged, téríts meg minden lelket a kegyelmek által (személyes szándékok felsorolása)

Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, engesztelésül minden bűnért.

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Június – A Keresztes Hadjárat Hónapja a Megtérésekért

02 jún

2012. május 31. csütörtök; 21.00

Gyermekem, a sátán és az általa megfertőzött lelkek, minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy aláássák Fiam Legszentebb Szavát (Üzenetét).

Soha ne feledjétek, hogy a sátán a kételyek első csíráit a kiválasztott lelkek szívébe ülteti el.

A legrosszabb ítéletet azok fogják rázúdítani ezen Szent Üzenetekre, akik bensőséges kapcsolatban állnak Drága Fiammal.

Amikor a sátán megteszi ezt, azzal lelkeket nyer meg.

Ne hagyjátok, hogy ezt tegye, Gyermekem. Álljatok odébb, és ne foglalkozzatok vele.

Fiam sosem védte az Ő Szent Szavát (Üzenetét), nektek sem szabad ebbe a kísértésbe esnetek.

A sátáni befolyás mértéke növekszik és terjed az egész világban.

Szegény gyermekeim nagyon szenvednek, és én a bánat könnyeit hullatom, mikor látom rémületüket, aggodalmukat és szomorúságukat.

Imádkozzatok gyermekeim ebben az időben a békéért, hogy Isten gyermekei mindenütt forduljanak erőért Fiamhoz.

Csak az imáitok révén elnyert kegyelmek által jött isteni beavatkozás képes enyhíteni fájdalmatokat és szenvedéseteket.

Fiam arra áhítozik, hogy Maga felé fordítsa a lelkeket, mivel csak Ő tudja megadni nekik, a számukra szükséges vigaszt. Semmi más nem fog enyhülést nyújtani az általatok jelenleg átélt szenvedéssel és kínnal szemben.

Arra buzdítalak benneteket gyermekek, hogy június havát szenteljétek az emberiség megtérítésének, és annak biztosítására, hogy az üdvösséget keressék.

Legyen ennek a hónapnak a neve: ’Keresztes Hadjárat a Megtérésekért’ hónap, és imádkozzatok egyként az imacsoportokban, az egész világon.

Íme, az Imahadjárat imája: Keresztes Hadjárat a Megtérésekért

Imahadjárat (58) A  Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért

„Ó drága Jézusom, Hozzád kiáltok, hogy öleld Magadhoz Isten minden gyermekét,
és borítsd be őket Drága Szent Véreddel
A Te Véred minden egyes cseppje borítson be minden egyes lelket,
védőpajzsként a gonosz ellen
 
Nyisd meg minden ember szívét, különösképpen a megkeményedett lelkűek szívét, és azokét, akik ismernek Téged, de túl gőgösek ahhoz, hogy leboruljanak, és Szereteted – lelküket elárasztó – világosságáért könyörögjenek

Nyisd fel szemüket az Igazságra, hogy Isteni Irgalmasságod hajnala hulljon rájuk, és Irgalmasságod Sugarai borítsák be őket.

Drága Jézusom, kérlek most Téged, téríts meg minden lelket a kegyelmek által  (személyes szándékok felsorolása)

Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, engesztelésül minden bűnért.
Ámen.”

Gyermekek, böjtölnötök kell minden héten egy napot június hónapban.

Szent Rózsafüzéremet és az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét naponta el kell imádkoznotok.

Ennek megtételével, gyermekek, lelkek millióit fogjátok megmenteni Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy