RSS
 

Archive for június 1st, 2012

Én újra és újra átélem a Kertbéli Haláltusámat, és kétrét görnyedek a szenvedés fájdalmától

01 jún

2012. május 30. szerda; 15.30

Drága, szeretett leányom, most intenzívebbé fog válni az a gyötrelem, melyet azok mérnek rád, akik híján vannak a valódi alázatosságnak, mégis azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

Ne figyelj másra, csak az Én hangomra. Ne foglalkozz azokkal, és ne válaszolj azoknak, akik sértegetnek Engem.

Ők hagyták, hogy az emberi gőg kizárjon Engem, majd, mintha ez nem lenne elég, még gyötörnek is Engem.

Második Eljövetelem hasonlatos lesz azon eseményekhez, melyek az első alkalommal, a földön töltött Időm során történtek.

Szent Szavamat (Üzenetemet) megkérdőjelezik, kritizálják, visszautasítják és elvetik majd.

Elsőként az Enyéim fognak elutasítani Engem, azok a lelkek, akik a legjobban szeretnek Engem. Ők az első sorban fognak állni, hogy az első követ vessék Rám.

Én újra és újra átélem Kertbéli Haláltusámat, és kétrét görnyedek a szenvedés fájdalmától.

Elszenvedtem az emberiség bűneit, nemcsak az akkoriban élőkét, hanem azokét is, akik ma elutasítanak Engem. Akik ma elutasítanak Engem, azok jobban bántanak Engem, mert Én meghaltam az ő bűneikért. Ők semmit sem tanultak.

Aztán azok, akik kigúnyoltak Engem, és a Töviskorona leghegyesebb töviseivel szúrták át a Szememet, ők az Én Földi Egyházam képviselői.

Ők nem akarják elfogadni Második Eljövetelemet, sem a figyelmeztetéseket, melyeket most nyilatkoztatok ki nekik.

Azok az alázatos lelkek, akik olyanok, mint az éhező gyermekek, isszák minden szavamat, melyek Ajkamról fakadnak.

Ugyanakkor azok, akik Tanításaim Igazságának ismeretével táplálkoznak, elfordítják fejüket, és inkább másfelé néznek.

Követőim közül sokakban már nincs jelen az alázat, ezért ők nem fognak tudni élni Különleges Kegyelmeimmel.

Amíg nem váltok kicsinyekké az Isten szemében, addig nem hallotok Engem.

Amíg nem adjátok fel a gőgöt és az arroganciát, addig nem fogjátok érezni a Szentlélek erejét.

Amikor ma elutasítotok Engem, akkor veritek az első szeget a Csuklómba.

Amikor ti, Felszentelt Szolgáim, elutasítjátok a most nektek adott Szent Szavamat (Üzenetemet), a második szeget veritek a másik Csuklómba.

Azoknak a szegény lelkeknek, akik nem érdeklődnek Tanításaim, vagy a Kereszthalálom által, a világnak adott Megváltás iránt, nekik nincs senkijük, aki vezetné őket.

Itt ők az áldozatok. Őket nem vezetik Felém. Tőlük megvonták a lehetőséget, hogy felkészüljenek Második Eljövetelemre.

Most valamennyi Követőmet hívom, hogy készüljetek fel. A hívek között a csata hamarosan megkezdődik. A hívek fele nemcsak, hogy elutasítja majd ezeket az üzeneteket, de megpróbálják majd be is tiltani ezeket.

A hívek másik fele majd mások megtérítésére fogja ezeket használni.

Azok az egyszerű elveszett lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, majd megismernek Engem, amint feltárom előttük az Igazságot a Nagyfigyelmeztetés során.

Könnyebb lesz nekik meglátniuk az Igazságot, mint azoknak, akik azt mondják, szeretnek Engem, mégis megtagadnak most Engem.

Ezért kell imádkoznotok a kegyelmekért, hogy láthassatok Engem, hallhassatok Engem, és hogy felkészíthesselek benneteket Második Eljövetelemre.

Soha ne gondoljátok, hogy könnyű lesz Engem igazán követni, különösképpen ezekben a Végidőkben.

Ezennel nem lesz elég a Szent Szavam iránti csendes hódolat.

Olyanok lesztek, mint egy újonc, bármely hadseregben. Szükségetek lesz oktatásra, lelketek megújítására, és hogy Hozzám jöjjetek a Szentségeken keresztül, mielőtt elég erősekké és bátrakká nem váltok Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére.

Imahadjáratom imáinak terjesztése lesz az elsődleges feladatotok.

Ti, az Én Hadseregem, fogjátok az Én Szent Küldetésem mindenkori legnagyobb Keresztes hadjáratát vezetni a földön. Kevesen lesztek a kezdetekkor, de számotok 20 millióra fog növekedni.

Maradék Egyházam imái és szenvedése elegendő lehet az egész emberiség megmentéséhez. Soha ne feledjétek, hogy imáitok a legsúlyosabb bűnösök lelkét is megmenthetik, oly hathatós az ima. Hát készüljetek fel, hogy összegyűljetek. Készüljetek fel megfelelően, mert erőfeszítéseket fognak tenni a megállításotokra. Fogadjátok el, hogy gyalázkodó sértéseket vágnak majd hozzátok.

Tudnotok kell, hogy mindenféle érvet fel fognak hozni nektek, hogy megállítsanak benneteket küldetésetekben. De tudnotok kell, hogy Én vezetlek és irányítalak benneteket, és erősekké teszlek titeket.

Azt is tudnotok kell, hogy nektek – az Én Hadseregemnek – lesz a felelősségetek lelkek millióinak a megmentése. Olyan lelkeké, akiknek semmi reményük sem lenne.

Engedjétek, hogy Szeretetem megérintse a lelketeket, és egyként kössön össze benneteket, Velem, a ti Jézusotokkal egységben.

Engedjétek, hogy Drága Véremmel borítsalak be benneteket, és Ajándékaimat nektek adományozzam, hogy segítsenek hűségeseknek maradnotok Hozzám, hogy legyen bármilyen erős is a kísértés, ti soha többé ne utasítsátok vissza a most hozzátok intézett Hívásomat.

Megáldalak benneteket mind, Én erős Hadseregem.

Vezetni foglak benneteket, amint a Béke Új Korszakába meneteltek, minden lépéseteknél az úton.

Szeretett Megváltótok

Az Emberiség Megmentője

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy