RSS
 

Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte

17 ápr

2012. április 14. szombat; 15.27

Drága, szeretett leányom, függetlenül attól, mennyire nehéz a fizikai szenvedésed, fel kell ismerned, hogy amint ez egyre intenzívebb lesz, ugyanúgy érzek Én is.

A te szenvedésed csupán töredéke az Én saját szenvedésemnek.

Egyesülve Velem tudni fogod, hogy az általad tapasztalt minden egyes fájdalommal és belső lelki sötétséggel meg fogod ismerni a kínt, melyet Én elszenvedek az emberek bűnei miatt.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az Én szenvedésem a Kereszten kezdődött, és ott is ért véget.

Szenvedésem addig nem fog véget érni, amíg Isten valamennyi gyermeke szeretetben és harmóniában nem egyesül Atyám Új Paradicsomában, ahol nem létezik majd bűn.

Nem számít, hogy mennyi embernek  beszéltek  Létezésemről, Engem továbbra is gyűlölnek.

A hívők között, habár elfogadnak Engem, Tanításaim csak az ő saját feltételük szerint elfogadottak.

Sokan fognak szeretettel és kedvesen bánni másokkal, de csakis akkor, ha azok, akiknek felajánlják ezt az ajándékot, egyetértenek  az ő saját ideológiájukkal.

Például sokan fogják elítélni a bűnösöket, miközben kedvességet kellene mutatniuk feléjük és imádkozniuk kellene értük. Ehelyett példát kell(ene) mutatniuk.

Néhányan megvetést fognak zúdítani másokra, ahelyett, hogy szeretetet mutatnának, amint az elvárható tőlük, mint keresztényektől.

Soha ne ítéljetek el másokat, még akkor sem, ha nem értetek velük egyet, mivel ehhez nincs jogotok. Csak Istennek van joga másokat megítélni, senki másnak nincs.

Miközben sok hívő továbbra is tisztelettel adózik Nekem, ezt mégis saját feltételeik szerint fogják tenni.

Néhányan szükségét fogják érezni annak, hogy testvéreiktől elkülönüljenek, megmutatván ezzel a világnak, mennyire szakavatottak is ők a spirituális dolgokban. Majd saját értelmezésüket fogják alkalmazni arra vonatkozóan, hogy valójában mit is jelent Irgalmasságom.

Hányszor hallottátok már, hogy Isten mindenekfelett irgalmas? Hogy Ő olyannyira irgalmas, hogy mivel Ő mindenkit szeret, ezért sosem ítélné el őket?

Hogy Ő sosem küldene egyetlen lelket sem a pokolba?

Bizony ez hazugság. Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte.

Az emberek saját magukat ítélik pokolra. Nem Én helyezem őket oda. Ők választják azt, azzal, hogy nem hajlandók hátat fordítani a halálos bűnnek.

Illetve, hogy nem fognak megbocsátást keresni, vagy bűnbánatot mutatni. Ez veszélyes gondolkodás, és minden kereszténynek kötelessége figyelmeztetni másokat a pokol veszélyeire.

Oly sokan, köztük azok is, akik megtagadják gyermekeiktől a keresztség szentségét, úgy beszélnek, mintha a bűn már nem számítana.

Ők azt hiszik, hogy minden bűn megbocsátást fog nyerni. Ez nem igaz.

Minden bűn megbocsátást nyerhet, függetlenül attól, mennyire fekete az a bűn, de csak abban az esetben, ha a bűnös keresi a megbocsátást.

Én most a Mennyekből szólok hozzátok, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljövetelemre, és mit találok?

Börtönfalak mögül Beszélek hozzátok,  egy cellából, ahová taszítottatok Engem, mert nem vagytok hajlandók hinni abban, hogy Én szólhatok hozzátok ily módon.

Ó, mennyire megbántotok Engem!

Ti, akik életeteket Nekem szentelve töltöttétek, és akik tájékozottak vagytok Szentírásomat illetően, ám akik most mégis elutasítotok Engem, nektek a következőt mondom.

Rám vonatkozó elutasításotok gyötrelmet és nagy szomorúságot fog hagyni bennetek most, mikor majd az igazság feltárul előttetek.

Mert akkor felismeritek majd a lelkeket, akiket eltaszítottatok, mikor szükségem volt segítségetekre, az ő megmentésükhöz.

Milyen csalódott sírásra késztettek Engem vakságotokkal, melyet alázatosságotok hiánya okoz.

Kételkedtek Szent Szavamban (Üzenetemben), mikor be  kellene fogadnotok, és meg kellene ragadnotok azt, mert fuldokló lelkek vagytok,  szívetekben nagylelkűség híján.

Könyörögve kérlek benneteket, válaszoljatok Hívásomra.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.