RSS
 

Archive for április 14th, 2012

Az irántad való gyűlölet növekedni fog. Azt fogják mondani neked, hogy ez a munka a sátántól való

14 ápr

2012. április 11. szerda; 21.20

Drága, szeretett leányom, miért van az, hogy időnként megkérdőjelezed a kegyelmeket, melyeket Én adok neked?

A lélekbelátás ajándékát azért kaptad, hogy meg tudd különböztetni azon szegény lelkek szándékait, akik megpróbálják majd aláásni Szent Szavamat (Üzenetemet).

Ez az ajándék képessé tesz téged arra, hogy könyörületet érezz az ilyen lelkek iránt, és segíts nekik megtalálni az örök élethez vezető igaz utat, és hogy megszabadítsd lelküket a kíntól, melyet elszenvednek.

Ez az ajándék lehetővé teszi számodra, hogy felismerd a hamis prófétákat.

Azonnal tudni fogod, ki az, aki az Én nevemben jön, és ki az, aki nem.

Először a nyugtalanság és az aggódás szörnyű érzését fogod tapasztalni a félelemtől, mert fel fogod ismerni a sátán ténykedését. Azonnal tudni fogod, amikor ő jelen van másokban.

Mikor ő másokon keresztül támad téged, úgy fogod érezni, mintha gyomorszájon vágtak volna.

Émelyegni fogsz, ha olyasvalakivel kerülsz szemtől szembe, akinek lelkét ellopta a sátán, remegés és szédülés lesz úrrá rajtad.

Mindamellett az ilyen lelkekhez az Én szavaimmal fogsz szólni, és olyan erővel, melyről tudni fogod, hogy nem a sajátod.

Sokan, kik tiszta lélekkel jönnek hozzád, érezni fogják, amint a világosság és Jelenlétem átjárja testüket.

Néhányan, akik Irántam alázatos szívvel és mély szeretettel vannak, nem fognak majd válaszolni a lelkedet betöltő Szentlelkemnek.

Leányom, ez most egy nehéz szakasza a küldetésednek.

A gyűlölet növekedni fog irányodba.

Azt fogják mondani neked, hogy ez a munka a sátántól való.

Hát nem tudod, hogyan dolgozik a sátán, a csaló? Hogy ő meggyőzi a jó lelkeket arról, hogy mikor az Én Szavamat hallják, az nem Tőlem való?

A sátán megpróbál meggyőzni másokat, a tőle való félelmük révén, hogy a rá jellemző tulajdonságok jelen vannak bennük.

Kételyeket ébreszt és gyötrelmet, kínt okoz a lelkekben, megtévesztvén őket. Vakká téve őket az igazságra, és meggátolva őket abban, hogy megkapják a Szándékaim szerinti kegyelmeket, melyekkel a lelküket szentelném meg.

Azokat támadja a legjobban, akik a legközelebb állnak Hozzám.

Ez nemcsak a látnokokra és prófétákra vonatkozik, de az igaz lelkekre is, akiknek segítségére Nekem szükségem van Hadseregem létrehozásához.

Ez a hadsereg le fogja győzni a sátánt. A sátán tudja ezt, és sosem fogja feladni a lelkek utáni kutatását.

Ne feledjétek a következő gondolatot. A sátán nem rendelkezik azzal a hatalommal és erővel, amellyel Én rendelkezem. Ő nem tudja legyőzni a Szentháromságot. A sátán tehetetlen Édesanyámmal szemben, aki felhatalmazást kapott arra, hogy elpusztítsa őt.  A sátán fél tőle.

Mindazok, akik kételkednek Szavamban, melyek ezen üzeneteken keresztül adatnak, kérlek, kérjétek szeretett Édesanyámat, hogy hozzon benneteket közelebb Szent Szívemhez.

Kérjétek őt, hogy borítson be benneteket az ő szent palástjával, és adja meg számotokra a szükséges védelmet a gonosz ellen.

Ne feledjétek, a gonosz tele van gyűlölettel.

Ha bármilyen gyűlöletet éreztek szívetekben – különösképpen az Én szent hírnökeim iránt -, tudnotok kell, hogy a sátán kísért benneteket, hogy vétkezzetek.

Ekkor kell kérnetek Tőlem a kegyelmeket, hogy megerősítsenek benneteket.

Ne feledjétek, Én sosem fogok hátat fordítani egyikőtöknek sem, köztük azoknak sem, akik gyűlölik Hírnökeimet, és azoknak a lelkeknek sem, akik elutasítanak Engem.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót

14 ápr

2012. április 10. kedd, 20.45

Én vagyok a te szeretett Édesanyád, a Világ Királynője. Én vagyok Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás, Édesanyja Jézusnak, aki testben jött el.

Gyermekem, Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje közel van.

Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót. De addig a napig, amíg a sátán és az ő démonai a vadonba nem lesznek vetve, még sok zavar fog kitörni a földön.

Azok számára, akik hisznek Fiamban, ez egy gyötrelmes időszak lesz. A Katolikus Egyház két különböző irányba fogja őket szakítani.

Az egyik fele hinni fogja, kötelességből, hogy követnie kell a Hamis Prófétát, a Pápát, aki XVI. Benedek pápa utódja lesz.

Ő, a fenevad, báránynak lesz öltözve, de ő nem Atyámtól, a Magasságos Istentől származik, és be fogja csapni a szegény lelkeket, köztük a papokat, a püspököket és a bíborosokat is.

Sokan követni fogják őt, és hisznek neki, hogy őt Isten küldte azért, hogy uralkodjon az Ő földi Egyházán.

Sajnos, sok lélek fogja követni az ő tanításait, amely sértő lesz Atyám számára.

Mások – akiket betöltött a Szentlélek, és alázatos lelkek révén megkapták a megkülönböztetés kegyelmét – tudni fogják azonnal, hogy egy csaló ül az Egyházban, Rómában.

Az új hamis Pápa már azon mesterkedik, hogy – még mielőtt trónra lép és elfoglalja Péter Székét – bírálja Fiam tanításait. Aztán ő bírálni fog engem, a Boldogságos Istenanyát, és kigúnyolja Társmegváltó szerepemet. 

Gyermekem, szereped még az eddigieknél is nehezebb lesz, mert sok gyermekem nagyon össze van zavarodva. A sértegetések, amelyekkel nap, mint nap szembesülsz, és a gyötrelmek, amelyeket el kell viselned Fiam nevében, fokozódni fognak.

Gyermekem, soha ne félj elmondani a világnak az igazságot.

A Fiam nevében, a lelkek megmentéséért elfogadott testi és a lelki szenvedés erősebbé tesz téged.

Minden erőfeszítést meg fognak tenni – különösen a Katolikus Egyház egyik részlege -, hogy elutasítsák a neked adott üzeneteimet.

Irántam, és szeretett Fiam iránti hűséged és engedelmességed próbára lesz téve, mint eddig még soha. Lehet, hogy ennek következtében eltávolodsz, de ha ez meg is történik, nem fog sokáig tartani.

Imádkozz, gyermekem, Isten valamennyi gyermekéért, akik önhibájukon kívül, belesodródnak a lelkekért folytatott végső küzdelembe.

Mindennek meg kell történnie, mert ez Atyám Könyvében benne foglaltatik.

Minden angyal a Mennyben oltalmaz téged, gyermekem, ebben a némiképp magányos küldetésben.

Mindig gondolj arra, hogy milyen fontos az imádság.

Imádkozz(atok), imádkozz(atok), imádkozz(atok), mert az imádság nélkül, különösen Szent Rózsafüzérem imádkozása nélkül, a sátán el tud távolítani téged (benneteket) Drága Fiam Szent Szavától.

Szintén gondolj(atok) a böjt fontosságára, mert ez  távol tartja a csalót.

Gyermekeim, rendszeres imádság nélkül nehéz lesz nektek Fiam közelében maradnotok.

Soha ne féljetek a jövőtől, gyermekek, mert ha Fiam közelében maradtok, védelem alatt lesztek, és meg fogjátok kapni a szükséges kegyelmeket, hogy felkészítsétek lelketeket és családjaitok lelkét a Béke Új Korszakára, amely oly régen meg lett jövendölve.

Szeretett Édesanyátok

A Világ Királynője

Az üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy