RSS
 

Archive for április, 2012

Isten, az Atya: Mint az egész emberiség Atyja, készen állok elküldeni Fiamat, hogy visszaszerezze az Őt megillető trónt

30 ápr

2012. április 28. szombat; 15.40

Leányom, ezek a hónapok nemcsak számodra voltak nehezek, hanem valamennyi szeretett Gyermekem számára is.

Én vagyok a Teremtés és a szeretet Atyja, mély szenvedéllyel minden egyes gyermekem iránt, függetlenül attól, mennyire bántanak meg Engem.

Nagyon sok előkészületet igényel, a lelkek felkészítésének segítése, szeretett Fiam, Jézus Krisztus eljövetelére.

Az emberiség nagy része most szenved az üldöztetés miatt. Ez az üldöztetés nemcsak a nyomort és a pénztelenséget foglalja magába, hanem a lélek éhezését is.

Mint az egész emberiség Atyja, készen állok visszaküldeni Fiamat, hogy visszaszerezze az Őt megillető trónt.

Csak Én ismerem ennek az idejét. Még Fiam sincs tisztában az időponttal.

Elmondhatom nektek, hogy ez hamarosan megtörténik, és hogy ennek, a jelenleg a földön élő generációnak a többsége meg fogja érni a napot, mikor Fiam visszatér nagy dicsőségében.

Én most készülök összegyűjteni valamennyi Gyermekemet, azáltal, hogy kivezetem őket a szenvedés szörnyű mélységéből, melyet el kellett viselniük a vadonban.

Ez a vadon Lucifer és az ő bukott angyalainak keze által jött létre, akik körüljárnak a világban Ádám és Éva bűnbeesése óta.

Gyermekeim közül sokan ma lehetetlennek találják, hogy higgyenek Bennem, Istenben, az ő Teremtőjükben és Atyjukban.

Megáldottam Gyermekeimet intelligenciával és önálló szabad akarattal, melynek során bármilyen módját választhatják annak, hogy hogyan élik az életüket.

Királyságom felé vezetendő őket, nekik adtam a Tízparancsolatot, mely kőbe van vésve.

Ez (a Tízparancsolat) sosem változott, mégis Gyermekeim okosabbnak gondolják magukat, mint amilyenek valójában, és új jelentéseket kreáltak, melyek elfogadhatatlanok Számomra.

Valamennyi démon – akik szétszóródtak és elözönlötték a földet – uralkodásának az ideje csaknem lejárt.

Kérem valamennyi Gyermekemet, hogy figyeljen. Az időtök a földön, mint azt tudjátok, a végéhez közeledik.

Ugyanakkor van egy új világ, egy Új Paradicsom vár rátok.

Ez felülmúl majd mindent, amit valaha is el tudtatok képzelni, és már egy ideje elkészült, szeretettel, minden egyes férfi, nő és gyermek számára.

Végre egyesíteni fogom valamennyi drága Családomat, és mindannyian harmóniában, szeretetben és boldogságban fogunk élni az örökkévalóságig.

Értetek, akik nem vagytok hajlandóak belépni az Új Paradicsomba, mindent meg fogok tenni, ami Hatalmamban áll, hogy megakadályozzalak benneteket abban, hogy hátat fordítsatok a benneteket megillető örökségnek.

A szabad akaratotok ajándéka miatt, melyet Én sosem fogok megvonni tőletek, a választás a tiétek.

Csak annyit kell tennetek, hogy idefordítjátok a fejeteket, és megnyitjátok a szíveteket.

Aztán Karjaimba kell futnotok, így haza tudlak vinni benneteket.

Ez az Én legdrágább és legbecsesebb óhajom, hogy valamennyi dédelgetett Gyermekemet hazavigyem, az őket megillető helyre, ahová tartoznak.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül lesznek elvíve az Új Ég és Új Földre.

28 ápr

2012. április 26. kedd, 20.30

Drága, szeretett leányom, ismételten el kell mondanom Isten valamennyi gyermekének, hogy ne aggódjanak vagy féljenek az eljövendő események miatt.

Az egész emberiség hamarosan tanúja lesz Irgalmasságomnak, és sokan – miközben bűnbánóak lesznek bűneik miatt -, nem fognak félni Tőlem.

Ehelyett lelküket eltölti majd az Én Isteni Szeretetem. Világosságom járja majd át testüket, és örvendezni fognak.

Az Új Béke Korszakának ideje hatalmas örömet és izgalmat hoz azoknak, akik elfogadják Irgalmas Kezem.

Minden egyes bűnös meg van hívva az örök életre, és nem szabad odébbállniuk (csak) azért, mert össze vannak zavarodva.

Békekorszakom egy új világ lesz, ahol tizenkét nemzet fog uralkodni Vezetésem, Irányításom alatt.

Békében, szeretetben és harmóniában fogtok élni. A természetes környezet, amit láttok ma a földön, jelentéktelenné fog halványulni, amikor összehasonlítjátok az előttetek álló világgal.

Azok, akik aggódnak családjaik és szeretteik miatt, vagy féltik őket, hozzátok őket magatokkal az Én csodálatos Új Paradicsomomba.

Imádkozzatok értük, és Én különleges kegyelmeket fogok adni nekik azért, hogy megkapják majd Szeretetem felismerésének ajándékát.

Ez Atyám leghőbb óhaja, látni a csodálatot, az örömet és a szeretetet amint átragyogja minden egyes gyermekét, amikor Ő bemutatja az Új Paradicsomot.

Újraegyesültök majd szeretteitekkel, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és fel fognak támadni a halálból.

Miért ne hinnétek egy ilyen ajándékban? Ha hisztek abbéli Ígéretemben, hogy eljövök újra, akkor érezni fogjátok a békét.

Csak annyit kérek, hogy készüljetek fel az ima által. Ha kegyelemért és másokért imádkoztok, akkor minden rendben lesz.

Irgalmam oly hatalmas, hogy csak néhányan nem fogják felismerni Isteni Ígéretemet, hogy összegyűjtöm és hazaviszem Isten minden gyermekét, valamint, hogy elviszem őket a sátán és az ő démoni angyalainak satuszerű szorításából.

Királyságom igazságát még az ateisták is látni fogják, akik le lesznek döbbenve. Mégis hitetlenségük a legtöbb esetben alázatos szeretetté és elfogadássá fog változni.

Bár sok nehéz időszak elé néztek, egyik sem lesz olyan kemény, hogy ne tudjatok úrrá lenni rajtuk, Irántam, a ti Jézusotok iránti szeretetek révén.

Kérlek, ne engedjétek, hogy a félelem útját állja annak, hogy örömmel fogadjátok el az Új Paradicsomom ajándékát.

Azok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül lesznek elvíve az Új Ég és Új Földre.

Azok miatt a megátalkodott bűnösök miatt kellene aggódnotok, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg nekik, akik vissza fogják utasítani Kezem, és akik inkább ragaszkodnak majd gonosz útjaikhoz.

Nekik szükségük van a ti imáitokra.

Imádkozzatok állhatatosan az ő lelkük üdvösségéért.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával

28 ápr

2012. április 25. szerda; 15.50

Drága, szeretett leányom, sok lélek nem ismer el Engem, pusztán azért, mert nem akarnak.

Ők tudják, ki vagyok Én.

Ők tudják, hogy a semmiből lettek teremtve Isten, az Atya által, mégis Isten semmibe vételét választják.

Nevemet a leghétköznapibb módon használják, számtalan esetben, és Nevem káromkodások közepette hagyja el a démonok által megszállottak száját.

Csak amikor az embereket tragédia sújtja, akkor állnak meg és gondolkodnak el a halálon, vagy bármilyen jövőbeli életen, melyről azt hiszik, előttük állhat.

Ezért van az, hogy Én időnként megbüntetem az ilyen lelkeket, Irgalmamnál fogva, hogy észhez térítsem őket, így meg tudom őket menteni.

A szenvedés által, mindaz az anyagi vonzerő, melyet az érzékeinkkel kutattunk, értelmetlenné fog válni, és annak látszik majd, ami valójában: múlandó újdonságok, amelyek rövid idő alatt elenyésznek.

Sok lélek születik erre a földre a Menny küldötteként. Ők, köztük például az abortált gyermekek, a szenvedést választják, a bűnösök üdvözülésének eszközeként.

Az emberi elmének nehéz megértenie az Isteni Királyságot, mivel senki sincs megáldva ezzel az ajándékkal.

Mikor a bukott angyalok fellázadtak Atyám ellen, Ő – az Én Atyám – sosem vette vissza Gyermekeinek szabad akarathoz való jogát, mivel Ő sohasem veszi el az ajándékot, melyet az emberiségnek adott.

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával.

A sátán kihasználja a szabad akaratot. De az ellen nem tud harcolni, amikor a választott lelkek lemondanak saját szabad akaratukról, és felajánlják azt Istennek.

Meghozván ezt az áldozatot, a szenvedés elfogadásával, a sátán befolyása meggyengül.

Így a bűnösök megmenekülhetnek, még ha nem is bánták meg bűneiket. Ez a szenvedés csodája.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (49) Hűségeskü a Keresztény Papság részére

26 ápr

2012. április 24. kedd, 19.45

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód

Szeretetet és hűséget fogadok Neked

Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat

Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet

Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni

Mutasd meg nekem az igazságot

Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te Legszentebb Akaratodat

Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség lelkét.

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Felszentelt Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem el.

26 ápr

2012. április 24. kedd, 19.45

Drága, szeretett leányom tudnod kell, hogy amikor egy küldetés – mint amit Én most örökül hagyok a világnak – olyan jelentőséggel bír, mint ez a küldetés, akkor sok ember megpróbálja majd megakadályozni ezt.

Próbálnak majd támadni téged, és ócsárolni azokat, akik felismerik Hangomat, amint Én próbálom Üzeneteimet az egész világgal közölni.

A gyűlölet mértéke továbbra is fokozódni fog ezen üzenetek iránt, melyeket rajtad, mint végidő prófétán keresztül közvetítek.

Hallgassanak meg most Engem mindazok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem. Most készítem fel az emberiséget Második Eljövetelemre.

Ha ti hisztek Bennem, Tanításaimban, és azt mondjátok, hogy ismertek Engem, akkor tudnotok kell, hogy Én most azért küldöm az Én végidő prófétámat, más prófétákkal egyetemben, hogy méltóvá tegyelek benneteket arra, hogy belépjetek Királyságomba.

Felszentelt Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem el.

Figyeljetek és hallgassatok Hívásomra, mert szükségem van a ti segítségetekre, hogy felkészítsem a lelkeket Nyájamban, mielőtt a nagy csoda megörténik.

Azt gondoltátok, hogy Én majd nem fogom elküldeni Prófétáimat, hogy figyelmeztessenek benneteket?

Azt gondoltátok, hogy Én majd csak úgy bejelentem Visszatérésemet, anélkül, hogy felkészítenélek benneteket, és hagyom, hogy a lelkek elvesszenek?

Ti, akik bíráljátok Második Eljövetelemet, (és) mégis azt állítjátok, hogy értitek az emberiségnek tett Ígéretemet, szégyelljétek magatokat.

Ha nincs bennetek alázat, akkor nem tudtok megtisztulni a Szentlélek által.

Kérnetek kell Tőlem a megkülönböztetés és tisztánlátás ajándékát, vagy távoznotok kell Tőlem.

Cserbenhagytatok Engem. Sírok miattatok a csalódottságtól, mert ti vagytok az Én szolgálóim, felruházva a lelkek üdvösségének felelősségével, amely a ti feladatotok.

Most, hogy Én a Mennyekből szólítalak benneteket, könyörgök, válaszoljatok Hívásomra.

Sok választott lelkem van, akik együttműködnek Velem abban, hogy Hozzám hozzák a lelkeket, akikért Én szomjazom.

A ti kötelességetek az, hogy felébredjetek álmotokból, és éberen figyeljétek Hívásomat.

Közületek csak azok fogják felismerni Hangomat, akik igazán szeretnek Engem.

Mint egy anyát, akit felismer saját csecsemője, ugyanígy nektek is, szeretett szolgáim, hívnotok kell Engem, mint egy csecsemőnek, aki keresi a megnyugtatást, ami Én vagyok, a ti szeretett Jézusotok, aki hívlak benneteket, hogy fogjátok meg a Kezem.

Én át foglak vezetni benneteket a tövisek dzsungelén, amelyen végig kell mennetek majd, hogy elérjétek az Én Új Paradicsomom kapuit.

Hát nem megmondtam nektek, hogy Én újra el fogok jönni? Ítélni élőket és holtakat?

Nos, Én hamarosan eljövök, és szükségem van a ti segítségetekre, hogy egybeegyűjtsem Isten valamennyi gyermekét.

Manapság nagyon kevesen ismernek fel Engem a csalás leple miatt, amely ráborult az egész világra. Sokan nem hisznek, Istenben, az Atyában.

Kevesen fogadják el azt, hogy Én, Jézus Krisztus az Ő egyetlen Fia meghaltam azért, hogy megváltsam őket. Ennek ellenére azokban a hamis istenekben hajlandók hinni, és azokat hajlandók bálványozni, amelyek nem léteznek.

Mély szomorúsággal sírok, amikor látom a fiatalokat nevetni Nevem említésekor, és gúnyolódni másokon, akik nyilvánosan elismerik, hogy Én létezem.

Keresztre feszítésem kínját szenvedem el, amikor látom azokat, akik kereszténynek vallva magukat nem hajlandóak nyilvánosan hirdetni Tanításaimat, mert félnek a gúnyolódástól.

A hazugságok királya megtévesztette a világot. Jelenleg csak Én tudok reményt hozni, és Én tudom csak megmenteni Isten gyermekeit attól a szörnyű sorstól, amelyet azért terveznek, hogy rémületet keltsenek minden nemzetben a világhatalmi csoportok seregei, beleértve a Hamis Próféta és az Antikrisztus uralma alatt állókat is.

Minden – végidő prófétámnak, Maria Divine Mercy-nek (az Isteni Irgalmasság Máriájának) adott – Figyelmeztetésem be fog következni.

Amíg ez meg nem történik meg, sose feledjétek, hogy a hűségetek Nekem szól, a ti Megváltótoknak, Jézus Krisztusnak.  Szeretetem és Iránymutatásom, Vezetésem nélkül lehetetlen lesz számotokra megmozdítani a hajót, amely az Én Szent Egyházam a földön.

Ébredjetek! Ne utasítsátok el Isten prófétáit.

Manapság sokan állítják azt, hogy az Én nevemben jönnek, ahogy a Szentírás megjövendöli, de nem kínálják azt a szellemi táplálékot, amely csak Tőlem jöhet.

Sokan fognak előjönni most, azért, hogy az Én legfontosabb, nyilvánosságnak szánt megszólalásom a világ felé, melyet ezen üzenetek tartalmaznak ezekben az utolsó időkben, elutasításra kerüljön.

Az ima a ti utatok vissza az Én karjaimba.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a kegyelmekért, melyek megnyitják szeme(i)teket, hogy felismerhessetek Engem, mielőtt még túl késő lenne.

Szükségem van a segítségetekre, a szeretetetekre és a hűségetekre.

Ne feledjétek, Miattam tettetek szent fogadalmat. Most, hogy hívlak benneteket, ne utasítsatok el Engem.

Öleljetek át Engem, és engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket, hogy ti vezetni tudjátok Maradék Egyházamat, és a lelkek mentését.

Nektek adom az Én különleges áldásomat, és várom, hogy válaszoljatok Hívásomra, így ebben az Imahadjárat (49)-es imájában: Hűségeskü a Keresztény Papság részére

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód

Szeretetet és hűséget fogadok Neked

Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat

Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet

Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni

Mutasd meg nekem az igazságot

Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te Legszentebb Akaratodat

Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség lelkét.

Ámen.”

Ne hagyjátok figyelmen kívül Hívásomat. Ne utasítsatok el Engem, amikor Én újra eljövök.

Ezúttal nemcsak azért jövök, hogy megmentsem az emberiséget még egyszer, hanem, hogy beteljesítsem szeretett Atyám, a Magasságos Isten Isteni Akaratát.

Menjetek békével.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Több nemzet egyesül, és Isten több gyermekét Egy Szervezet fogja irányítani

25 ápr

2012. április 23. hétfő, 20.00

Drága, szeretett leányom, a változások ideje a küszöbön van a tekintetben, ahogyan a Kormányok uralkodnak országaik felett szerte az egész világon.

Több nemzet egyesül, és Isten több gyermekét Egy Szervezet fogja irányítani.

Itt az ideje, hogy tartsátok nyitva a szemeteket, és figyeljétek a törvényi változásokat, melyek el fognak szegényíteni benneteket.

Harcoljatok azon törvények ellen, melyek irányítják és ellenőrzik az élelem ellátásotokat.

Isten, az Én Örök Atyám meg fogja büntetni azokat a gonosz csoportokat, akik megpróbálják éheztetni az Ő gyermekeit.

Követőim, itt az ideje a Harmadik Pecsét kinyilatkoztatásának.

Habár ez még nem lesz felnyitva egy ideig, Én elmondom nektek ezt, azért, hogy megpróbálhassátok előkészíteni élelmeteket azáltal, hogy magatok termelitek meg, és úgy tároljátok az élelmiszereket, hogy ne romoljanak majd meg.

Idővel korlátozni fogják élelmeteket, csakúgy, mint az ivóvízhez való hozzáféréseteket.

Habár imáitok ereje révén folyamatosan gyengül ez a csoport, mégis feltett szándéka az, hogy éheztessen és megmérgezzen sok ártatlan embert, annak érdekében, hogy csökkentse a világ népességét.

Kitartóan fognak harcolni azért, hogy ezt véghezvigyék.

Miközben továbbra is szörnyűségeket okoznak Isten gyermekeinek, Örök Atyám ökológiai büntetéseket fog előidézni, és ezen gonosz emberek millióit fogja eltörölni a föld színéről.

Időjárásotok továbbra is változni fog. Idővel ez hatással lesz a kereskedelemre, annak érdekében, hogy a globális hatalmak, gonosz terveikben, megállításra kerüljenek.

Ezen válság során, nektek, az Én hadseregemnek, mindvégig imádkoznotok kell Istenhez, az Atyához, hogy oltalmazzon meg benneteket ezektől az emberektől, és azért, hogy ezek az emberek nyissák meg megkeményedett szívűket Isten Irgalmasságának igazságára.

Én azért mondom el ezt nektek, hogy fel tudjatok készülni.

Ezek az események nem azonnal fognak megtörténni, és ebből a tervből sok minden elhárítható és enyhíthető imáitok és áldozataitok révén.

A gonoszság nem Istentől ered. Ez a kapzsiságból, az önimádatból, valamint a hatalom és irányítás (ellenőrzés) iránti vágyból fakad. Mindezen gyengeségek a sátántól erednek, aki a világ vezetői elé helyezi ezeket, hogy megkísértse őket, azért, hogy bánthassák Isten gyermekeit.

Ne hagyjátok, hogy a sátáni hatalmak irányítsák és ellenőrizzék országaitokat.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni az intézkedéseknek, melyeknek célja, hogy szegénnyé és tőlük függővé tegyenek benneteket, valamint kiszolgáltatottá azoknak, akik irányítják országaitokat. Ők, az Egyesült Királyságot, az Amerikai Egyesült Államokat, az Európai Uniót, Kínát és Oroszországot magába foglaló globális hatalmak fennhatóságával uralkodnak.

Én, a ti Jézusotok, segíteni fogok nektek elkerülni az üldöztetést, de ne feledjétek, az ima lesz a ti fő fegyveretek.

Az ima meg tudja akadályozni ezeket a gonosz embereket abban, hogy elvegyék az evéshez, iváshoz, ruházkodáshoz való jogosultságotokat, valamint a Keresztény Egyházakhoz való tartozásotok jogát.

Harcoljatok az Én nevemben, és Én ott fogok állni mellettetek minden időben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére

25 ápr

2012. április 22. vasárnap, 15.30

” Ó, Jézusom

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek megmenekülhessenek

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Segítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre

24 ápr

2012. április 22. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, az emberiségnek tudnia kell, hogy már nincs messze az ideje annak, hogy bemutassam Magam egy hitetlen világnak.

Isten valamennyi gyermekének, akik odaadó hívők – Irántam, az ő szeretett Jézusuk iránti hűségükből fakadóan – most segíteniük kell Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.

Oly sok időt szántam arra, hogy visszacsalogassam a lelkeket Szent Szívemhez.

Ez fontos volt, mert e nélkül az idő nélkül, nagyon kevés lélek lenne képes belépni az Én Új Paradicsomomba.

Szent Nevemben arra kérek mindenkit, hogy  engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket és segítsek nektek hirdetni Tanításaim igazságát a világ minden szegletében.

Először egyszerű Tanításaimról beszéljetek. Akik Követőimnek mondják magukat, azoktól mind elvárom a felebaráti szeretetet.

Csak Második Eljövetelemről beszéljetek.

Bárki, aki elítél benneteket, emlékeztessétek őket arra, hogy Ígéretemnek, miszerint újra eljövök dicsőségben ítélni élőket és holtakat, be kell teljesednie ennek a nemzedéknek az életében.

Szentlelkem el fogja tölteni azok lelkét, akiknek átadjátok Szent Szavamat.

De előbb kérnetek kell Tőlem ezt a különleges kegyelmet. Mielőtt Én jóváhagynám és megerősíteném, hogy ezt a legszentebb feladatot végezzétek, felszólítalak benneteket, hogy kérjétek Tőlem ezt a kegyelmet, az Imahadjárat (48)-as imájának imádkozásával.

Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére

” Ó, Jézusom

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek megmenekülhessenek

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.”

Menj most, Hadseregem, mert fel lettetek vértezve az emberiség megtérítéséhez szükséges fegyverzettel.

Ki fognak gúnyolni benneteket küldetésetek során, sértegetni és támadni fognak titeket.

Tudnotok kell, hogy amikor ez történik, akkor váltok igazán Isten gyermekévé.

Ne féljetek, mert Én meg fogom adni nektek az erőt, hogy leküzdjétek az ilyen akadályokat.

Vezetni foglak benneteket végig az úton. Menjetek békével és szeretettel.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

24 ápr

2012. április 22. vasárnap, 10.00

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újraéledhessen

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad.

 Ámen.”  

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Gyermekek, amikor nehéznek vagy fájdalmasnak tűnő időszakok vannak, mindig hívjatok Engem

24 ápr

2012. április 22. vasárnap, 10.00

Gyermekem, Fiam nagyon boldog azért, hogy az Ő szeretett hadserege Szent óhajának engedelmeskedve imádkozza Imahadjáratának imáit.

Ezek a modern időkre szóló imák segítenek Isten minden gyermekének a szükséges védelemre lelni, hogy megbirkózzanak a nehéz időkkel, mellyel nagyon sok lélek néz most szembe.

Gyermekek, amikor nehéznek vagy fájdalmasnak tűnő időszakok vannak, mindig hívjatok Engem, a ti Szeretett Édesanyátokat, hogy járjak közben Drága Fiamnál a nevetekben.

Mindig emlékezzetek arra, hogy az Istennek felajánlott személyes áldozataitok nagyon sok lelket segítenek megmenteni a földön.

Imáitok mindig meghallgatásra találnak.

Soha nincsenek figyelmen kívül hagyva, hanem Atyámnak, az Ő Akarata szerint van gondja rájuk.

Ezért türelmesnek kell lennetek, gyermekek. Mindig helyezzétek teljes bizalmatokat Fiamba.

Adjátok át Neki minden félelmeteket és szenvedéseteket, aztán bíznotok kell abban, hogy Ő majd gondot visel mindenre.

Közületek azon hívőknek, akik nehéznek találjátok az imádkozást, vagy Fiam iránti szereteteteket életben tartani, íme egy különleges ima, az Imahadjárat (47)-es imája, mely segít újraéleszteni Jézus iránti szereteteteket.

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újraéledhessen

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad.

 Ámen.”  

Menjetek békével, gyermekek. Ne feledjétek, amikor szívből kértek engem, hogy imádkozzam értetek, én, az Üdvösség Anyja, mutatom majd be kéréseteket szeretett Fiamnak.

Én soha nem fogok figyelmen kívül hagyni egyetlen kérést sem, ha ezek megegyeznek Fiam óhajával, és az Atya Szent Akarata szerint valók.

Tanuljatok meg jobban bízni, gyermekek. Amikor bíztok Drága Fiamban, azzal bizonyítjátok az Iránta való szereteteteket.

Ha szeretetetek gyenge, akkor a Belé vetett bizalmatok is gyenge lesz.

Közületek csak azok lesznek megáldva, a hitetek megerősítésére adott kegyelmekkel, akik megalázkodnak Fiam előtt.

Soha ne adjátok fel, amikor kétségbeesettnek érzitek magatokat.

A kétségbeesést a gonosz okozza.

Csak forduljatok hozzám, és én imádkozni fogok, hogy a béke visszatérjen a lelketekbe.

Ha ezt teszitek, akkor képesek lesztek ellene mondani a gonosz kísértésének, és szabadokká váltok.

Áldott Édesanyátok

Az Angyalok Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy