RSS
 

Szűz Mária: Imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából

21 márc

2012. március 20. kedd, 20.30

Gyermekem, csend van, mint a vihar előtti csend, mivel a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül majd.

Hívom valamennyi gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából.

Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Helytartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik.

Több mint egy éve terveznek egy gonosz összeesküvést, amely hamarosan az egész világon látható lesz.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban levő szent szolgájáért, akiket üldözni fognak az Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövidesen bekövetkezik.

Az egész világ tanúja lesz a nagy egyházszakadásnak, de nem lesz látható azonnal, hogy ez a helyzet.

A hamis pápa arra vár, hogy felfedje magát a világnak.

Gyermekek, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert ő nem Istentől való lesz.

Róma kulcsai visszakerültek Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, aki a Mennyekből fog uralkodni majd.

Hatalmas felelősség hárul majd mindazokra a szent papokra, püspökökre és bíborosokra, akik nagyon-nagyon szeretik Fiamat.

Nekik nagy bátorságra és lelkierőre lesz szükségük ahhoz, hogy elvezessék a lelkeket az Új Paradicsomba.

Ezen szent szolgák által tett minden erőfeszítést – hogy felkészítsék a lelkeket drága, szeretett Fiam Második Eljövetelére – ellenezni fogja a másik, sötét oldal.

Arra kérem valamennyi gyermekemet, hogy imádkozzatok a szükséges erőért, mivel az Antikrisztus és az ő társa, a hamis próféta az érdeklődés középpontjába fog kerülni.

Imákat kell kérnetek tőlem, az Üdvösség Anyjától, melyek biztosítják majd a Katolikus Egyház megmenekülését, és Fiam igaz szavának megmentését.

Fiam ígéretének igazságát, hogy nagy dicsőségben visszatér, meg fogják hamisítani.

Ti, drága gyermekeim, egy sor hazugságot fogtok kapni, amelyeket illetően azt várják majd el tőletek, hogy tiszteljétek és fogadjátok el azokat Fiam szent nevében.

Imámat, az Imahadjárat (38) imáját a következő egy hónapban, minden áldott nap el kell imádkoznotok annak érdekében, hogy biztosítsátok, hogy Isten szent papjai ne higgyenek a gonosz megtévesztésnek, amelyet a Hamis Próféta és az ő követői terveznek.

„Ó, Üdvösség Áldott Anyja

Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, hogy enyhüljenek az ő szenvedései

Arra kérünk téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek

Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanításainak megfelelően törődjenek majd nyájukkal

Ó, Isten Szent Anyja add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk vezetni a lelkeket Fiad Királysága felé

Arra kérünk téged, Üdvösség Anya, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől azon igyekezetükben, hogy megoltalmazzák lelküket, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Földi Paradicsom kapuin.

Ámen.”

Menjetek gyermekek, és imádkozzatok az Egyház megújulásáért, és azon felszentelt szolgák biztonságáért, akik hitükért fognak szenvedni a Hamis Próféta uralma alatt.

Mária, az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.