RSS
 

Archive for március 26th, 2012

Imahadjárat (41) Ima a Hitetlenek lelkéért

26 márc

2012. március 25. vasárnap, 15.30

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a Hitetlenek lelkéért

Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre

Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért

Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy oldozd fel őket bűneik alól.

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog megtéríteni minden hitetlent

26 márc

2012. március 25. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, ma arra buzdítom valamennyi Követőmet, hogy szenteljék idejüket az imádkozásnak azokért, akik nem hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, vagy az örök üdvösségben.

Ezek a lelkek közel állnak Szívemhez, és meg kell őket téríteni, hogy elsőként lehessen őket megmenteni.

Azok, akik vakok, nem látják, hogy az életük nem ér véget a földön.

Sokan nem fogadják el, hogy az örökkévalóságig fognak létezni.

Ezek a lelkek mélyen megsebeznek Engem, és elfog a rettegés, amikor látom őket, ahogy elpusztítják az életet lelkükben, földi életük során.

Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog megtéríteni közülük sokakat, akik ateistáknak vallják magukat.

Egyedüli üdvösségük az áldozatos lelkek imája és szenvedése.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a Hitetlenek lelkéért

Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre

Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért

Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy oldozd fel őket bűneik alól.

Ámen.”

Most menjetek, drága Hadseregem, és összpontosítsatok az Én szegény elveszett gyermekeimre. Segítsetek Nekem, a ti Jézusotoknak, megmenteni az ő lelküket.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (40) Ima a Papságnak, a lelkek – Második Eljövetelre való – felkészítésére

26 márc

2012. március 24. szombat, 11.45

Forduljatok Hozzám útmutatásért ezzel az Imahadjárat (40) imájával: Ima a Papságnak, a lelkek, Második Eljövetelre való felkészítésére

„Ó Jézusom
Én csak egy alázatos szolgálód vagyok, és szükségem van a Te Vezetésedre
Hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre

Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket
A Te Szent Akaratodnak megfelelően, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és az Új Földre, melyet megígértél az egész emberiségnek Kereszthalálod által

Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy átadhassam Szavad a szomjazó lelkeknek, és hogy soha ne adjam fel az Irántad való kötelességem Drága Jézusom, kinek hűséget esküdtem Szent Fogadalmam által.
Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Nincs sok időtök, mielőtt Én ítélni jövök

26 márc

2012. március 24. szombat; 11.45

Azért jövök ma hozzád, drága, szeretett leányom, hogy tájékoztassam a világot Nagy Irgalmasságomról.

Szeretném a világot Igazságosságomról is tájékoztatni.

Gyermekek, nincs sok időtök, mielőtt Én ítélni jövök.

Ez az az időszak – a mai naptól Ítéletem Napjáig, amely Második Eljövetelemkor fog végbemenni – melyet bölcsen kell felhasználnotok lelketek felkészítésére.

Mint Isteni Megváltótoknak, az Én feladatom, hogy vezesselek benneteket, hogy útmutatást adjak nektek, és hogy felfedjem azokat az utakat és módszereket, melyekkel biztosítani tudjátok, hogy alkalmasak legyetek belépni az Én Paradicsomomba.

Ne utasítsátok el Prófétáimat. Elsősorban Felszentelt Szolgáimnak szól ez.

Nektek kérnetek kell Engem, hogy borítsalak be benneteket Szentlelkemmel, a tisztánlátáshoz, a lélek alázatosságával és tisztaságával.

Ha megteszitek, felfedem majd előttetek Legszentebb Szavam (Üzenetem) igazságát, mely most ezen prófétámon keresztül adatik nektek.

Ezt követően a ti kötelességetek lesz biztosítani, hogy valamennyi, útmutatásért hozzátok forduló lélek segítséget kapjon lelke felkészítésében Második Eljövetelemre.

Soha ne féljetek kimondani ezt a kifejezést: Krisztus Második Eljövetele, mert sokan Nyájamból nem tudják, mit jelent ez.

Közülük oly keveseket tanítottak erről a nagyszerű és dicsőséges eseményről, vagy lelkük felkészítésének fontosságáról, hogy a kegyelem állapotában legyenek.

Soha ne féljetek a Tisztítótűz vagy a Pokol létezéséről prédikálni. Ez a ti felelősségetek, hogy elmondjátok Népemnek az igazságot.

Forduljatok Hozzám útmutatásért ezzel az Imahadjárat (40) imájával: Ima a Papságnak, a lelkek – Második Eljövetelre való – felkészítésére

„Ó Jézusom
Én csak egy alázatos szolgálód vagyok, és szükségem van a Te Vezetésedre
Hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre

Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket
A Te Szent Akaratodnak megfelelően, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és az Új Földre, melyet megígértél az egész emberiségnek Kereszthalálod által

Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy átadhassam Szavad a szomjazó lelkeknek, és hogy soha ne adjam fel az Irántad való kötelességem Drága Jézusom, kinek hűséget esküdtem Szent Fogadalmam által.
Ámen.”

Menjetek most Felszentelt Szolgáim, és fogadjátok el azt a szerepet, melyre kiválasztattatok.

A lelkek Második Eljövetelemre való felkészítése szolgálatotokban a valaha létező legnagyobb kihívás, és ezt szeretettel és örömmel szívetekben kell elfogadnotok.

Fogadjátok el annak ajándékát is, hogy kiválasztattatok, mint ezen, a végidők felszentelt szolgái, amikor az Új Ég és az Új Föld kialakul, mint az Én Új Paradicsomom.

Áldottak vagytok, hogy ezekben az időkben élhettek.

De gyötörve és akadályoztatva lesztek utatok minden pontján a csaló és mindazok által, akiket ő megkísért, hogy szíveteket elfordítsák Tőlem, a ti Isteni Megváltótoktól, mikor az Én lelkeim megmentésében segédkeztek a földön.

Soha ne adjátok fel Szent Küldetéseteket, és tudnotok kell, hogy Én, a ti Jézusotok, az út minden egyes lépését veletek együtt teszem meg.

 

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy