RSS
 

Archive for március 18th, 2012

Az azonos neműek közötti házasság halálos bűn

18 márc

2012. március 16. péntek; 22.20

Drága szeretett leányom, szegény követőim  fájdalma és szenvedése - akiknek tehetetlenül kell nézniük, ahogyan az új törvények Tanításaimmal szemben állnak-, soha nem látott szintre emelkedett a világban.

Gyermekek, nemcsak, hogy tanúi kell, hogy legyetek a bűnnek, de néznetek kell, amint a bűnt úgy állítják be nektek, hogy kényszerítenek benneteket annak humánus elfogadására.

Egy bizonyos bűnre utalok, az azonos neműek házasságára, amelyet természetes jogként állítanak be.

Majd azt várják tőletek, hogy fogadjátok el ezt a förtelmet, mivel ez egy templomban, Atyám trónja előtt köttetett. Ezeknek az embereknek nem elég, hogy a jog elnézi az azonos neműek házasságát, még Istent, az Atyát is arra akarják kényszeríteni, hogy adja Áldását rájuk. Ő ezt sosem tehetné meg, mert az Ő szemében ez halálos bűn.

Hogy merészelik ezek az emberek azt gondolni, hogy elfogadható ezzel a visszataszító cselekedettel hivalkodni Atyám templomaiban?

Gyermekek, Én minden lelket szeretek.

Szeretem a bűnösöket.

Utálom a bűneiket, de szeretem a bűnöst.

Az azonos neműek közötti szexuális cselekedetek nem elfogadhatóak Atyám szemében.

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, mert szeretem őket, de nem adhatom meg számukra a kegyelmeket, melyekre vágynak.

Tudniuk kell, hogy nem számít, mennyire próbálják elfogadtatni az azonos neműek házasságát, nem illeti meg őket a házasság szentsége.

A szentségnek Istentől kell jönnie. A szentségek vételének szabályai Atyám tanításaiból kell, hogy származzanak.

Nem kényszeríthetitek Atyámat, a magasságos Istent, hogy Áldását adja, vagy hogy az Ő szentségeihez hozzájussatok, hacsak azok nincsenek oly módon tisztelve, ahogyan azokat tisztelni kell.

A bűn ma úgy van beállítva a világban, mint valami jó dolog.

Mint már említettem, a világ kifordult önmagából.

A jó gonoszként van beállítva, és azokat az embereket, akik Isten, az Atya törvényei szerint próbálnak élni, kigúnyolják.

Nem számít, milyen köntösbe öltöztetitek, a gonosz nem fordulhat át jócselekedetté Atyám szemében.

Atyám meg fogja büntetni azokat, akik továbbra is fitogtatják bűneiket Előtte.

Figyeljetek erre a figyelmeztetésre, mert azok a bűneitek, melyeket akkor követtek el, mikor nem engedelmeskedtek Istennek, azon bűneitek nem lesznek, és nem is lehetnek megbocsátva.

Azért, mert nem fogadjátok el a bűnt bűnnek.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy