RSS
 

Archive for március 15th, 2012

Imahadjárat (37) Ima Isten valamennyi gyermekének egyesítésére

15 márc

2012. március 14. szerda, 15.30

Ó, drága Jézusom

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök üdvösségre tett Ígéreted igazságát

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat – értelmüket, testüket és lelküket – Neked

Vessék majd le gőgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre, és a Te szent családod tagjai legyenek a földön

Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat és szeretetünket

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A szeretet erősebb, mint a gyűlölet

15 márc

2012. március 14. szerda, 15.30

Drága, szeretett leányom, szorosan Keblemre ölellek téged, mert elszenveded ezt a fájdalmat Velem egyesülve.

Gyermekeim, és különösen Követőim, olyan gyengédséget éreznek egymás iránt, amit nem tudnak megmagyarázni.

Lehetnek idegenek, akik a világ ellenkező felén laknak, mégis az általuk érzett szeretet, az Én szeretetem.

Úgy szeretik egymást, mint bármely szerető családban a testvérek.

Én vagyok a fény, amely létrehozza ezt a természetes szeretetet, amely összekovácsolja a lelkeket.

Ez az Én Szentlelkem, amely Isten valamennyi gyermekét egy családdá egyesíti.

Gyermekeim, ti vagytok az Én családom.

A Szentháromság vezeti a családot, és amikor szeretetetek tiszta és alázatos, akkor automatikusan tagjai vagytok ennek a szent családnak.

Az Atya Szeretetét Én közvetítem.

Ha szeretettek Engem, elviszlek majd benneteket Atyám karjaiba, aki körétek és családotok köré helyezi majd a védelem pecsétjét.

* (Lásd: Imahadjárat (33) A Védelem Pecsétje)

Szívem ellágyul, amikor örömmel látom az egymás iránti szereteteteket.

Vigaszt nyújtotok Nekem a gyötrelemben, amelyet el kell szenvednem, amikor szegény Gyermekeimet üldözik a háború sújtotta országokban. 

Egyesüljetek Velem most, hogy odaadó követőimből álló Családom majd egyesüljön – mindegy milyen hátérrel rendelkeznek, vagy milyen országból származnak – annak érdekében, hogy legyőzzék a gyűlöletet a világban.

A szeretet erősebb, mint a gyűlölet.

A gyűlölet gyengül, ha szeretettel válaszolnak rá.

Ha valaki igazságtalanul bánik veletek, nektek szeretettel kell viszonoznotok ezt, és a sátán gyáván meglapul majd kínjában.

Ha kísértést éreztek arra, hogy bosszút álljatok azokon, akik megbántottak benneteket, akkor imádkozzatok értük, bocsássatok meg nekik, és inkább mutassatok szeretetet irántuk.

A szeretet, amely átjárja a Családomat a földön, egy nagyon hatalmas erő.

Sosem szabad elhinnetek, még egy pillanatra sem, hogy a gyűlölet képes legyőzni a szeretetet.

A gyűlölet hatalma – bár undorító és fájdalmas azok számára, akik tanúi ennek – legyőzhető a szeretet erejével.

Hogyan tudja a szeretet enyhíteni a gyűlöletet a világban ma? Az ima a válasz.

Szeressetek Engem.

Figyeljetek Rám.

Válaszoljatok szeretett Édesanyám, és az Én, azaz az ő Fiának kéréseire, a különböző imák révén, melyeket kaptatok.

Íme egy különleges ima – az Imahadjárat részeként – Isten gyermekeinek egyesítésére.

Ez terjeszteni fogja a szeretetet a föld minden szegletében, és elűzi a napról napra egyre növekvő gyűlöletet.

Ezt a gyűlöletet – melyet a sátán okoz az emberiség gyengeségén keresztül, és amely olyan kegyetlenségeket idéz elő, mint a kínzás, a gyilkosság, az abortusz és az öngyilkosság – el lehet hárítani ezen,

az Imahadjárat (37) számú imája által, Isten valamennyi gyermekének egyesítéséért

Ó, drága Jézusom

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök üdvösségre tett Ígéreted igazságát

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat – értelmüket, testüket és lelküket – Neked

Vessék majd le gőgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre, és a Te szent családod tagjai legyenek a földön

Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat és szeretetünket

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni

Ámen.”

Szeretlek benneteket, gyermekek.

Sosem szabad elcsüggednetek, amikor gonoszságot láttok magatok körül.

Imáitok enyhíteni tudják ezt a gonoszságot.

Szeretetetek le fogja győzni ezt.

 

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy