RSS
 

Archive for március 14th, 2012

Egyházam egy bizonyos része most közös erőfeszítést tesz, hogy elhallgattasson téged

14 márc

2012. március 13. kedd; 18.30

Drága, szeretett leányom, ma végül megtapasztaltad, hogy Legszentebb Szavamat nemcsak, hogy ellenzik, hanem el is utasítják Egyházam bizonyos tagjai.

Azok, akik nem képesek Lábaim elé borulni és irgalomért esedezni, alkalmasnak tartják magukat arra, hogy megítéljék Szent Szavaimat (Üzeneteimet), melyeket az emberiségnek adok lelkük megmentésére.

Én egy irgalommal teljes Isten vagyok, telve vággyal, hogy minden Gyermekemet megmentsem, és nehezen gerjedek haragra.

Türelmem ma próbára lett téve, ez alkalommal egy olyan ember részéről, aki az vallja, hogy az Én nevemben beszél, mintegy újabb támadás gyanánt, hogy aláássa ezeket az üzeneteket.

Leányom, te a mai naptól kezdve nem foglalkozhatsz senki hasonlóval, anélkül, hogy előtte ne kérnéd ki az Engedélyemet.

Egyházam egy bizonyos része most közös erőfeszítést tesz, hogy elhallgattasson téged.

Gyermekeim, ezek azok az idők, mikor a legbuzgóbb követőim –beleértve Egyházam tagjait –, hite oly módon lesz próbára téve, amire még nem volt példa Keresztre feszítésem óta.

Amilyen gonoszul bántak Velem és ítéltek halálra, amiért merészeltem az igazságot hangoztatni első eljövetelemkor, ugyanebben a bánásmódban fognak részesülni Prófétáim is, Második Eljövetelemig.  

Gúnyolni fogják őket, kinevetik és bolondnak tüntetik fel majd őket, mikor Szavamat (Üzenetemet) terjesztik.

Eretnekséggel fogják őket vádolni azok, akik ugyan Tanításaimat hirdetik, de nem ismerik fel ma a világnak adott Szavamat (Üzenetemet).

Féljenek azok közületek, akik megkísérlik azt az ösvényt elállni, melyet most eléd fektetek, hogy megmentsd az emberiséget.

Meg lesztek büntetve.

Előttem kell majd felelnetek az igazságtalanságért, melyet azok ellen követtek el, akik Isten szavának hirdetésére küldettek ezekben a végidőkben.

Ha elutasítjátok az Úr prófétáit, akkor az Úr szavát utasítjátok el.

Arroganciátok vakká tesz benneteket az igazságra, és nektek nincs jogotok képviselni Engem.

Nagyon megbántotok Engem, és Szent Szavam elutasításával mélyen megsebeztek Engem.

Kegyetlen elutasításotok felett zokogok, miközben ti Tanításaim igazságának (fel)hígított változatát prédikáljátok.

Szentségimádással kell töltenetek most az időt, mielőtt beszélhettek Velem, hogy lehetővé tegyétek Számomra, hogy a tisztánlátás ösvényén vezesselek benneteket.

Vizsgáljátok meg az indokaitokat, melyekkel Szavaimat (Üzeneteimet) elutasítjátok.

Vajon ez azért van, mert nem akarjátok meghallani az igazságot az egyházszakadásról, mely magával ragadja a Katolikus Egyházat?

Vajon azért, mert nem fogadjátok el, hogy az Egyházba beszivárgott a csaló?

Nem értitek, hogy mindez előre meg volt jövendölve?

Imádkoznotok kell, hogy meglássátok az igazságot, és jöjjetek Hozzám útmutatásért, mielőtt túl késő lesz.

Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy