RSS
 

Archive for március 11th, 2012

Hír: Új, az egész világra kiterjedő közös Rózsafüzér imádság, 98 nemzet részvételével, húsvétig az Internetes Imacsoport oldal kezdeményezésével

11 márc

2012. március 11. vasárnap, 15.09

A Miasszonyunk, 2012. március 9-i üzenetében azt kérte, hogy az ő Szent Rózsafüzérét imádkozzuk minden nap mostantól húsvétig, kiemelten a pénteki napokon pedig mind a négy Rózsafüzér titkait imádkozzuk el a háború enyhítése érdekében.

A Rózsafüzér hosszabb változatára kijelölt péntekek a következők:

március 16., 23. és 30.

április 6. (Nagypéntek) és április 13. (az Isteni Irgalmasság vasárnapját megelőző péntek, amely az Isteni Irgalmasság Kilenced 8. napja)

Ennek eredményeként mostantól húsvétig a szent rózsafüzér elimádkozásával Öt Ima- és Békepénteket szervez a http://www.internetgebetskreis.com/en/ internetes imaoldal.

A két kiemelt péntek: Nagypéntek, és az Irgalmasság Vasárnapját megelőző péntek lesz.

Lelkivezetőnk, Fr. R. atya minden Imanapon szentmisét fog majd bemutatni ugyanezekre a szándékokra.

Nagypéntek miatt a szentmisét két nappal korábban, szerdán fogja bemutatni. Újra hívunk minden papot, hogy csatlakozzanak az ő felhívásához. Az angol nyelven tudók még több információért ellátogathatnak a http://www.internetgebetskreis.com/en/ oldalra.

Ehhez az oldalhoz már 98 nemzethez tartozó emberek csatlakoztak, amely folyamatosan nő. A világ minden tájáról csatlakoztak papok ehhez, és arra buzdítjuk a papokat, hogy támogassák ezt az internetes imacsoportot azáltal, hogy megnézik ezt a linket: http://www.internetgebetskreis.com/en/zusendungen/new-submissions-of-priests/

Alább olvasható egy amerikai pap válasza:

2012. február 25.

Szeretnék tagja lenni az internetes imacsoportnak…Nevem J. atya, amerikai római katolikus pap vagyok Amerikából…4 hónappal ezelőtt rábukkantam az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária általi üzenetekre, és tudom, hogy ezek hitelesek, mert az elmúlt 30 évben számos múltbéli jelenést vizsgáltam, és ezek betetőződése azoknak…Nagyon áldottnak érzem magam, hogy megkaptam a kegyelmet, hogy megértsem és higgyem, hogy ezek az üzenetek örök életem javára, és sok más lélek üdvösségére vannak.

Isten áldjon meg minket az Ő mindannyiunk iránt érzett, örökké tartó Szeretetével – J. atya

 

A globális ima hathatós, és a Szent Rózsafüzér imádkozása az egyik leghathatósabb ima, amely meg tudja menteni a nemzeteket a háború kegyetlenségétől.

Még csak egy éve, hogy ez az oldal életre kelt egy kis csapattal, akik segítenek menedzselni ezt.

Ez idáig sikerült a világ minden tájáról való önkénteseknek lefordítaniuk ezt 14 nyelvre, a világ minden részén imacsoportok jöttek létre, és egy 98 nemzetre kiterjedő internetes imacsoport, anélkül, hogy mi bármi módon is ösztökéltünk volna erre bárkit is.

Ez az Szentlélek ajándéka révén történt meg, amiről Jézus beszélt nekem, hogy kiáradt az egész világra 2011 májusában ezzel a küldetéssel kapcsolatban.

Megköszönöm mindenkinek a támogatását, amely teljes mértékben a Jézus iránti szeretetükből fakad.

Az Isteni Irgalmasság Máriája

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

A második pecsét felnyitásának itt az ideje, amint a háborúk fokozódni fognak

11 márc

2012. március 10. szombat; 15.30

Drága, szeretett leányom, elérkezett a második pecsét felnyitásának ideje, amint a háborúk fokozódni és terjedni fognak.

Leányom, a bosszúálló sötét angyal egy forrásból ered, és ezek a háborúk mind összefüggésben vannak egymással.

Nem helyi zavargások miatt történtek. A Nyugat tervezte azokat.

Ezeket a háborúkat szándékosan szították, irányítási céllal, és sokan ezen nemzetek közül ördöginek vannak lefestve, hazugságokat terjesztve politikai vezetőikről.

Gyermekek, ezeket a háborúkat ravasz módon készítették elő, mindet egyszerre, azzal a céllal, hogy eltávolítsák egyik vezetőt a másik után.

Békés megoldásokat fognak bemutatni, melyeket megtapsolnak, de ezek hamisak.

Gyermekeim, benneteket megtévesztenek.

A háborúról szóló szóbeszéd, az csak – szóbeszéd. Hogyan indulnak a szóbeszédek? Ki indítja el azokat, és miért?

Mit gondoltok, miért sodródott bele oly sok ország ezekbe a háborúkba, egyszerre?

Ez nem véletlen egybeesés volt.

Van egy terv, melyet az Antikrisztus szervezett, hogy irányítsa és leigázza azon nemzeteket, akik gazdag erőforrásokkal rendelkeznek.

Ha ők irányítják ezeket az országokat, nagy hatalommal fognak bírni.

Amint ezek a háborúk fokozódnak, és kimerítővé válnak, akkor az Antikrisztus úgy teszi ismertté magát, mint a béke közvetítője.

Csak néhányatokhoz jut el az igazság, az irányítás és ellenőrzés miatt, melyet az Antikrisztus és szervezetei birtokolnak a kommunikáció világában.

Imádkozzatok most, amint a háborúk fokozódni fognak, hogy terveiket hatástalanítsátok.

Tudnotok kell, hogy a Nyugat által olyannyira befolyásolt Izraelt el fogja utasítani, és cserben fogja hagyni az Egyesült Államok, amikor a legkevésbé számítotok erre.

Akkor fog bekövetkezni a holocaust, melyről beszélek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Izrael népéért, akik bűneikért továbbra is szenvedni fognak Második Eljövetelemig.

 

Szeretett Jézusotok

 


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Minden nemzet imádkozza a rózsafüzért mostantól húsvét vasárnapig

11 márc

2012. március 9. péntek 19.15

Drága gyermekem, mennyire könnyezem, amikor látom a növekvő gyűlöletet nemcsak ellened, hanem szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szent Szava ellen.

Most már tudod mennyire szenvedett Ő a Getszemáni kertben, és hogy mennyire szenved még ma is, ahogyan minden Próbálkozását – hogy beavatkozzon megmenteni a lelkeket – meghiúsította a gonosz.

Mivel háborúk szerveződnek most, fontos, hogy Szent Rózsafüzéremet imádkozzátok minden nap Húsvétig.

Gyermekek, ha minden napot Szent Rózsafüzérem elimádkozásának, minden pénteket pedig a négy rózsafüzér elmondásának tudnátok szentelni, mostantól Húsvétig, akkor ez enyhíteni tudja és enyhíteni is fogja a világban levő legtöbb pusztítást.

Fiam nagyon boldog azok által, akik szeretettel és tiszta szívvel elfogadják az Ő Szent Szavát.

Nagy kegyelmek áradnak azokra a tiszta lelkekre, akik teljesen bíznak Benne, minden kétséget kizáróan szívükben.

Gyermekeim, ti vagytok a maradék, a hívők kis magja, akik segítenek majd gyarapítani a hadsereget, amelyre most szükség van, hogy kipusztítsa a bűnt a világban.

Imáitok, különösen Legszentebb Rózsafüzérem a fegyveretek, amely szükséges ahhoz, hogy megsemmisítsétek a gonoszt, és azokat, akiket ő megfertőz a föld minden szegletében.

Menjetek most gyermekeim, és szervezzetek az egész világra kiterjedő imádságokat, hogy az én Rózsafüzéremet imádkozza minden nemzet mostantól Húsvét Vasárnapig.

Menj békével gyermekem. A most kapott kegyelmek segíteni fognak neked, hogy megküzdj a sátántól jövő napi támadásokkal, ahogyan az ő dühe fokozódik emiatt a feladat miatt.

Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy