RSS
 

Archive for március 9th, 2012

Második Eljövetelemet sem megakadályozni, sem megállítani nem lehet

09 márc

2012. március 7. szerda, 20.30

Drága, szeretett leányom, Én meg foglak védeni téged a szükséges különleges kegyelmekkel, megadva neked az erőt a küzdelemhez a gonosz erők ellen, amelyek úton vannak, hogy megállítsák ezt a szent küldetést.

Fontos megérteni, hogy az emberi vélemény nem fontos.

Csak az Én Legszentebb Szavam számít.

Szavam az igazság. Én vagyok az igazság. Bárki, aki azt mondja neked, hogy ezek az üzenetek nem felelnek meg Tanításaimnak, az egy hazug.

Ők nem ismernek Engem. Azt gondhaltják, hogy igen, de csak akkor ismerhetnek Engem, ha alázatos szívűek maradnak.

Azok, akiknek véleménye cáfolja Szavamat, vétkesek a gőg bűnében.

A gőg még az Én szent szolgáimat is vakká teszi az Én Szent Szavam igazságára.

Be kell teljesednie az emberiségnek tett Ígéreteimnek, hogy eljövök újra dicsőségben megítélni az élőket és a holtakat.

Ezt, Második Eljövetelemet, sem megakadályozni, sem megállítani nem lehet.

Az emberiségnek, minden egyes lélek iránti Szeretetem miatt adott Figyelmeztetéseim, nagyon fontosak.

Megfelelően kell felkészítenem Isten valamennyi Gyermekét erre a legdicsőségesebb eseményre.

Sokan megpróbálnak majd gátolni téged. Sokan megpróbálják majd aláásni Szent Szavamat, és sokan megpróbálnak majd ártani neked annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy Szent Szavam meghallgatásra kerüljön.

Mindezek a próbálkozások hiábavalók lesznek.

Csak Nekem, Jézus Krisztusnak van hatalmam megadni az örök üdvösséget az egész emberiségnek.

Csak Nekem van hatalmam felkészíteni az egész emberiség lelkét az ő örökségükre a Paradicsomban.

Senki, még a sötétség királya, a sátán és az ő csatlósai sem tudják megakadályozni, hogy ez megtörténjen.

Mindig emlékezzetek erre. Én meg fogom védeni mindazokat, akik betartják Szent Szavamat.

Lehet, hogy megrémisztenek benneteket a globális események, amikor a sötétség erői bekerítik országaitokat.

Az események aggasztani fognak benneteket, de sosem szabad félnetek, mert Én magammal viszlek majd benneteket az Én Új földi Királyságomba.

Csak annyit kérek, hogy bízzatok Bennem.

Hadd vezesselek benneteket.

Engedjétek, hogy megmutassam nektek a módot lelketek megtisztítására az Imahadjárat imái által, melyeket Én adok nektek.

Aztán bízzatok mindent Rám.

Ne feledjétek, hogy mindannyiatok iránt érzett Szeretetem olyan erős, hogy soha senki nem tudja gyengíteni ezt a tiszta szeretetet és irgalmat, amelyet Isten minden egyes gyermeke iránt érzek az Én Szent Szívemben.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy