RSS
 

Archive for március 5th, 2012

A Katolikus Egyház és Izrael Háza üldöztetésnek lesz kitéve

05 márc

2012. március 4. vasárnap; 15.30

Drága, szeretett leányom, a pecsétek felnyitásának ideje, amely a hetedik pecsét általad való felnyitását fogja eredményezni, csaknem elérkezett.

Imáitoknak köszönhetően sok zavargás elhárításra kerül.

Ti, Követőim, elfogadjátok Keresztemet, és egyesülni fogtok Édesanyám Szeplőtelen Szívével, miközben az Én Dicsőséges Királyságom felé meneteltek.

Ahogyan a világ csalárdságai és gonoszságai fokozódnak és terjednek, úgy fog erősödni és terjedni azok hite is, akik Hadseregemet vezetik.

Az egyházak üldöztetésnek lesznek kitéve, nevezetesen a Katolikus Egyház és Izrael Háza.

Sokan örülni fognak ennek. Ez a két vallás meg lesz hurcolva, és minden erőfeszítés – mind külső, mind belső -, meg lesz téve, hogy nyomuk se maradjon.

Nagy öröm lesz világszerte, mikor ez a két vallás elbukik.

Sokan úgy vélik majd, hogy ezt a két vallást meg kell semmisíteni. Az emberek tudomást sem vesznek majd ezek tetemeiről.

De ez ostobaság lenne. Mivel ezek újra feltámadnak majd, hogy megalakítsák az Új Eget és az Új Földet, amint az Én Paradicsomom kapui megnyílnak.

Senki sem tudja, és nem is fogja elpusztítani az Én választott népemet a földön.

Okozhatnak nekik fájdalmat, szenvedést, halált és lerombolhatják magukat az épületeket és templomokat, melyeket ők építettek Atyám tiszteletére.

Aztán növekednek, felemelkednek majd, és visszakövetelik jogos trónjaikat, mikor Velem együtt fognak uralkodni a Paradicsomban.

Soha ne utasítsátok el Istent.

Soha ne utasítsátok el az Ő Egyházait.

Mert ha ezt teszitek, azzal a megtévesztés ösvényét követitek az örök kárhozatba.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ébredjetek, gyermekek. Be kell fogadnotok az igazságot.

05 márc

2012. március 3. szombat; 14.33

Gyermekem, Fiam szenvedése ma megegyezik az Ő földi léte alatt átélt szenvedésével.

A fájdalom, mely neki akkor a legnagyobb kínt okozta, nem keresztre feszítése volt, hanem a mód, ahogyan Őt elutasították.

Az Ő szavát ma épp úgy elutasítják, mint akkoriban.

A mód, ahogyan ma Őt kigúnyolják, nemcsak engem, az Ő szeretett Édesanyját készteti sírásra és szenvedésre, hanem az Ő odaadó követőit is a földön.

Milyen fájdalmas látni, hogy Isten mennyi gyermeke fordított hátat a szentségeknek és az Egyház tanításainak.

Oly sok lélek elveszett. Könyörögve kérlek benneteket, gyermekek, vegyétek fel Fiam keresztjét és mutassatok példát.

Öleljétek át Fiamat a szív egyszerűségével.

Fiamat szeretni, és Örök Atyámat tisztelni nagyon egyszerű, gyermekek.

Soha ne elemezzétek Fiam szavát (üzenetét).

Egyszerűen csak kövessétek Tanításait, melyek sosem változtak.

Hallgassatok Fiam szavára, amint Ő hozzátok szól most a Mennyből.

Ő hív benneteket, hogy készítsétek fel lelketeket az Ő Második Eljövetelére.

Amikor Ő most veletek beszél, azt Ő az emberiség iránti szeretetéből teszi.

Az Ő Szent Szava (Üzenete) táplálni fogja, és újra erőssé fogja tenni lelketeket.

Ne utasítsátok el az Ő hozzátok intézett hívását most.

Ő minden egyes lelket meg akar menteni. De annak érdekében, hogy ezt megtehesse, emlékeztetnie kell benneteket a helyes és a helytelen, a jó és a rossz közötti különbségre.

Oly sokan közületek nem kapnak vezetést, illetve tájékoztatást a bűn súlyosságáról.

A társadalmatokban és az Egyházakon belüli tolerancia azt jelenti, hogy az, amiről közületek sokan azt gondoljátok, hogy nincs jelentősége, az Isten szemében súlyos bűn lehet.

Az Egyház nagy sötétségben van jelenleg, és sok éve a csaló célpontja.

Fiamnak be kell most avatkoznia, és vezetnie kell benneteket, mivel az Egyházon belüli szakadás hamarosan kitör.

Ébredjetek, gyermekek. Be kell fogadnotok az igazságot.

A világ most a felismerhetetlenségig meg fog változni.

Sok hírnök küldetett hozzátok a múltban, hogy felkészítsenek benneteket erre az eseményre.

Ezek az emberiségnek adott utolsó figyelmeztetések, hogy lehetőséget kapjanak felkészülni Fiam Nagy Irgalmára.

Az Ő Isteni Irgalmasságát követően, mikor az egész emberiség szemét fel fogja nyitni, hogy tanúi legyenek bűneiknek, Ő még egy kis időt fog adni nekik, hogy bűnbocsánatot keressenek.

Ezt követően útmutatást fogtok kapni, hogy felkészítsétek lelketeket Krisztus, az Én Szeretett Fiam Második Eljövetelére, aki Dicsőségben jön el újra, amint az meg lett jövendölve.

 

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy