RSS
 

Archive for március 4th, 2012

Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokat és a new age tanokat illetően

04 márc

2012. március 2. péntek 0.20

Leányom, az emberiség megpróbáltatásai fokozódni fognak a végső megtisztulás során, mely szükséges szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt.

A föld felkészülőben van erre a dicsőséges eseményre, mely Ígéretem szerint a legnagyobb ajándék a Paradicsom megteremtése óta.

Várjátok ezt az eseményt nagy várakozással, mert ez az új Paradicsom az, amire minden férfi, nő és gyermek törekszik.

Készüljetek fel, hogy ti, családjaitok és barátaitok alkalmassá váljatok arra, hogy Új Királyságom földjén járjatok, mely az Én drága, szeretett Fiam, Jézus Krisztus uralkodása alatt lesz.

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezt a kérést gyermekek, akkor el fogjátok veszíteni jogos örökségeteket.

A bűnösök, ha csak egy pillantást vetnének erre a csodálatos teremtésre, a földre borulnának és irgalomért könyörögnének, hogy beléphessenek a kapuin.

Csak azok lesznek képesek élvezni ezt az új, békés és dicsőséges létezést, akik egyszerű és tiszta szeretetet éreznek Irántam, az ő Mennyei Atyjuk iránt, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt.

Sajnos, a sátán sok Gyermekem lelkét befeketítette, így ők nem képesek megkülönböztetni az igazságot a kitalációtól.

Leányom, szörnyű hazugságokat követnek el a sátáni kultuszok és a new age tanok által.

Szegény gyermekeim – kiket elcsábítottak a színes káprázatba rejtett hazugságok -, egy új bolygóban hisznek.

Nekik egy másfajta paradicsomot ígérnek, de az nem létezik.

Amikor a sátán elcsábítja és elnyeri azok szívét, akik hisznek benne, ő örökké gyötörni fogja őket.

Ha látnátok a rettegést az arcukon, amikor ők, haláluk után, a sátán karmaiban találják magukat, az szétszakítaná szíveteket.

Olyan nyomorultak ők, hogy fontos figyelmeztetnetek ezeket a lelkeket arra a gyötrelemre, ami majd rájuk vár.

Imádkozzatok értük szüntelenül. Sok esetben csak az áldozatos lelkek szenvedése tudja megmenteni őket a pokol tűzétől.

Azokat, akik hisznek Bennem, az Atyaistenben, arra kérlek most benneteket, hogy hagyjatok fel a hamis istenekkel, a hamis bálványokkal, a hamis tanokkal, a jósokkal és a new age tanokkal, amelyek összességében semmit sem érnek.

Mindezeket a megtévesztés királya, a sátán, egy ravasz hazug hozta létre.

Semmi nem állhat az útjába, hogy elvonjon benneteket Tőlem, drága Gyermekeim.

Könyörögve kérlek benneteket, gyermekek, imádkozzatok ezekért a lelkekért, mintegy vigaszként Nekem, szeretett Atyátoknak.

Vigasztaljatok meg Engem. Idővel meg fogjátok érteni Mennyei Királyságom misztériumát.

Idővel Isteni Akaratom misztériuma is kinyilatkoztatásra kerül majd.

Idővel, Irántam való szeretetetek és hűségetek által, ti majd segíteni fogtok Nekem végre egyesíteni Családomat a Királyságban, melyet kezdetben teremtettem valamennyi Gyermekemnek.

Köszönöm neked, leányom, a szenvedésedet. Köszönöm nektek, Gyermekeim, hogy válaszoltatok Mennyei Hívásomra.

Én nektek adom minden Áldásomat most, de így kell kérnetek Engem:

„Mennyei Atyám, segíts nekem, hogy kicsiny gyermekké váljak a Te szemedben. Kérlek, áraszd rám kegyelmeidet, hogy válaszolhassak a Te, valamennyi gyermeked megmentésére irányuló hívásodra. Ámen.”

Szeretett Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy