RSS
 

Archive for március 1st, 2012

Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is hajlandó belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

01 márc

2012. február 29. szerda; 17.30

Drága, szeretett leányom, Atyám akaratának időzítését nem kell tudnod.

Követőimnek türelmesnek kell lenniük, mivel a világban minden úgy fog kibontakozni, amint az Atyám Könyvében meg lett jövendölve.

Mindezek Atyám időzítésének megfelelően fognak történni, és aszerint, ahogyan imáitok segédkeznek majd a globális háborúk elhárításában.

Már nincs messze, amikor valamennyi Ígéretem beteljesül.

Nektek, Követőim, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban.

Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én kezemben.

Soha ne feledkezzetek meg Atyámhoz imádkozni, az Élő Isten Pecsétjéért, amilyen gyakran csak tehetitek, hogy megvédjétek saját magatokat és családjaitokat.

Imahadjárat (33) – Ima az Élő Isten Pecsétjéért, valamint annak szeretettel, örömmel és hálával való elfogadásáért.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig
Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké 
Szeretlek Drága Atyám, 
Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben
 
Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.

Ámen.“

Gondoskodjatok arról is, hogy másokat is buzdítsatok az Imahadjárat (24)-es imájának hétnapos imádkozására, hogy elnyerjétek bűneitek bocsánatát.

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.

Azok, akik kétségbe vonják ezt a különleges ima-ajándékot, melyben a teljes bűnbocsánatot ajánlom fel, tudnotok kell a következőt.

Én Jézus Krisztus vagyok, az Ember Fia, és megkaptam a felhatalmazást minden bűn megbocsátására.

Felszentelt papjaim szintén fel lettek hatalmazva a bűnök megbocsátására a Szentgyónás Szentsége által.

Azt kérem, fogadjátok el Ajándékomat,  a teljes bűnbocsánat ajándékát azok javára, akik nem kaphatják meg a Gyónás Szentségét, illetve azokért, akik nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak.

Megtagadnátok ezen értékes lelkektől a jogot az Én ajándékomhoz?

Miért próbálnátok meg lebeszélni azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat (Üzenetemet) arról,  hogy teljes búcsúban részesülnek? Azt szeretnétek inkább, ha ők nem mentenék meg magukat az Én szememben?

Szeretetet kell mutatnotok felebarátaitok iránt, és örülnötök kell, amiért  ők megkapják ezt a különleges ajándékot Tőlem, szeretett Jézusuktól.

Még ha soha nem is olvasták a neked adott Üzeneteimet, leányom, akkor is joga van minden bűnösnek kérnie Megbocsátásomat, ha igaz bűnbánatot mutatnak lelkükben.

Nyissátok meg szíveteket, és imádkozzatok az alázatosság ajándékáért.

Hát nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is hajlandó belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy