RSS
 

Archive for február, 2012

Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek.

21 feb

2012. február 21. 00.30

Én vagyok Isten, az Atya, a mindenség Teremtője. Ma éjjel a Szentháromság nevében beszélek veled.

Leányom, az idő elérkezett az első pecsét feltörésére, és ez annyira elszomorít Engem.

Én megígértem, hogy mielőtt ez megtörténik, fel fogom kínálni Védelmem Pecsétjét mindazoknak homlokára, akik hisznek Bennem.

Én most adok nektek, gyermekek, egy utolsó esélyt, hogy felálljatok és döntsetek.

Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek.

Azok, akik visszautasítják ezen végidő-prófétának adott Szent Szavamat (Üzenetemet), nektek most meg kell hallgatnotok Engem, amint beszélek.

Prófétákat adok nektek, hogy vezessenek benneteket.

Miért utasítjátok el Szeretetemet?

Miért engeditek, hogy a kétségek vakká tegyenek benneteket az igazságra?

Bármennyire is szeretlek benneteket, kevés az idő, és másodperceket fogtok kapni, hogy döntsetek a saját sorsotokról. Még időben, mert Türelmem el fog fogyni.

Ha figyelmen kívül hagyjátok Hívásomat, akkor nehéz lesz számotokra Rám találni az előttetek álló pusztaságban.

Ha elfogadjátok Szeretetem Pecsétjét, akkor mindig Védelmem alatt fogtok állni.

Ez a védelem ki fog terjedni családotokra is.

Ez az utolsó alkalom, hogy Szeretetem Pecsétjét felkínálom nektek.

Ezután szembe kell néznetek majd a Nagy Szorongattatás által bemutatott sivársággal, magányosan, támasz nélkül.

Sosem foglak kényszeríteni benneteket, gyermekek, hogy szeressetek Engem. Ez a ti saját választásotok, és természetesen, a szeretet csak a szívből jöhet.

Kinyújtom most Szeretetem karját. Ha ismertek Engem, akkor fel fogtok ismerni Engem.

Ha azt mondjátok, hogy ismertek Engem, de elutasítjátok Szeretetem és Védelmem gesztusát, akkor valójában egyáltalán nem ismertek Engem.

Gyermekeim, maradjatok most Mellettem, mert az első pecsét végül felnyitásra került.

A föld meg fog remegni szerte, a világ különböző pontjain, és akkor nem lesznek kétségeitek.

Mivel szeretlek benneteket, ezt követően várni fogom válaszotokat.

Soha ne utasítsátok el Prófétáimat, mert Engem utasítotok el.

Ha megsértitek vagy rágalmazzátok Prófétáimat, akkor Velem teszitek ezt.

Mert ez az Én Mennyei hangom, amelyet ti sértegettek.

Sokkal jobban teszitek, ha egyáltalán nem beszéltek és csendben maradtok, ha kétségeitek vannak.

Itt az idő a próféciák igazolására.

Sokan fognak térdre borulni szégyenükben és sajnálkozva, mikor látni fogják, hogy az Én végidő-prófétáimon keresztül adott Üzeneteimnek az elutasításával miként szakítottak ketté Engem.

Mennyire nevetségessé tette az Én szent szavamat (üzenetemet) elutasításuk és gúnyolódásuk.

Mennyire nagyon keserűnek bizonyult számukra az igazság (lenyelése), és a hamis prófétáktól és jövendőmondóktól eredő hazugságok milyen sekély vigaszt nyújtottak számukra, amit kerestek.

Milyen messzire távolodtak Tőlem gyermekeim.

Milyen hálátlanok ők.

Ti, akik ismertek Engem, és elfogadjátok Pecsétemet, tudnotok kell, hogy örök életetek lesz.

Soha nem vontátok kétségbe Szavamat (Üzenetemet), mert alázatotok és Irántam való gyermeki szeretetetek révén nem engedtétek, hogy az intellektuális érvelés elzárja fületeket az igazsággal szemben.

Az elmúlt húsz évben hozzátok küldött oly sok igaz Prófétámat kigúnyolták, becsmérelték, gyötörték és kiűzték a pusztába.

Azok közületek, akik rágalmazták Üzeneteimet, szégyelljétek magatokat.

Ugyanakkor bálványoztátok a hamis prófétákat, és leborultatok előttük.

Azt kérdem tőletek: melyik Isten előtt borultok le?

Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Elérkezett az idő számotokra, hogy szembenézzetek az igazsággal.

Mert vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. Ha nem tudtok felismerni Engem, akkor elvesztetek.

Ti, akik halljátok Hangomat, kövessetek Engem, és segítsetek Nekem felépíteni maradék Egyházamat a földön.

Át foglak benneteket vezetni a pusztításon, melyet az Antikrisztus fog vezényelni.

Ti nem fogjátok elszenvedni azt a kínt, mely azokra fog lesújtani, akik megtagadják a hamis bálványok, a kapzsiság, a materializmus és a hatalomvágy elutasítását.

Arra kérem valamennyi Gyermekemet, hogy hallgassanak meg.

Arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a szemeteket, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

20 feb

2012. február 20. hétfő 00.20

Isten, az Atya azt kéri, hogy mindenki fogadja el ezt a Pecsétet, mintegy védelmet, mindannyiunk és családjaink számára, az eljövendő nehéz időkre, melyekben élnünk kell majd. 

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy elismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, védj meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön örökké.

Szeretlek, Drága Atyám.

Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.

Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. 

Ámen.”

Szerető Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten, az Atya: Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét

20 feb

2012. február 20. hétfő 00.20

Szeretett leányom, Szívem szomorúságtól háborog Gyermekeim bűnei miatt.

Mint bármely szerető Apának, Szívemet kettészakítja gyermekeim egymás iránti gyűlölete.

Mintha tőr járná át Szívemet, soha nem szűnő módon.

Én vagyok a Magasságos Isten, akinek – a minden Gyermekének megadott szabad akarat miatt-, állandó fájdalmat kell elszenvednie, míg az Új Paradicsom ki nem bontakozik a földön.

Majd akkor fogtok ti, Gyermekeim, az Én Szent Akaratommal való egységben egyesülni.

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a földön.

Amikor végleg megsemmisül a gonosz, és azok, kik szolgamódra követik beígért hazugságait, csak akkor nyugodhat meg a világ.

Leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem Gyermekeim megbüntetésének a gondolatát, mivel szeretem őket.

Ők az enyéim, az Én dédelgetett teremtményeim. Látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta az ő lelküket, az Számomra, az ő szeretett Atyjuk számára, egy állandó gyötrelem.

Az az óhajom, hogy mindannyiatokat, szerető gyermekeim, kik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, elvigyelek az Én gyönyörű földi Új Paradicsomomba.

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés gyors (rövid) lesz, és védelem alatt fogtok állni.

Mert Én most örökül hagyom Szeretetem és Védelmem Pecsétjét.

Ezzel el fogjátok kerülni azoknak a figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országaitokban.

Pecsétem az Üdvösségre tett Ígéretem. Ezzel a pecséttel az Én erőm fog keresztüláradni rajtatok, és semmilyen bántalom nem érhet majd benneteket.

Ez egy csoda, gyermekek, és csak azok lehetnek megáldva ezzel az isteni ajándékkal, akik kisgyermekként, szívükben Irántam való szeretettel leborulnak Előttem, az ő Uruk és a mindenség Teremtője előtt.

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy elismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, védj meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön örökké.

Szeretlek, Drága Atyám.

Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.
 
Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért.

Ámen.”

Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett mindannyiatokat.

Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem szeretem kevésbé a másiknál.

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit.

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap.

Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás.

Szerető Mennyei Atyátok,

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A tízszarvú fenevad az Európai Únió

20 feb

2012. feburár 19. vasárnap, 15.00

Drága szeretett leányom, nem szabad megijedned ezektől az üzenetektől.

Mert ezek az egész emberiség iránti Szeretetem miatt adatnak a világnak.

Az eljövendő események ismerete segíteni fog felkészíteni Gyermekeimet, hogy meg tudják védeni az igazságot.

Figyelmeztetéseim segíthetnek terjeszteni a megtérést, és képessé fogják tenni Gyermekeimet, hogy ismételten felismerjék Ígéretem igazságát, hogy visszajövök újra.

Második Eljövetelem meg fog történni még a ti életetekben, gyermekek.

Ti, e kiválasztott nemzedék, le fogjátok aratni az Én földi Dicsőséges Uralmam csodáit.

Kiválasztott gyermekeim, Én közétek számítom azokat, akik hátat fordítottak Nekem és tagadják Szeretett Atyám, a Magasságos Isten létezését.

Szeretetem körbe fogja ölelni azokat, akik megvetnek Engem. Idővel meg fognak térni.  

Nem lesz elégséges ismerni Üzeneteimet, melyek neked, az Én végidő-prófétámnak adatnak, aki megkapta a hét pecsét felnyitásának felelősségét.

Ami igazán számít az a világban levő valamennyi felebarátotok üdvössége.

A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogja erőit. Ez akkor fog megtörténni, amikor a tízszarvú fenevad felemelkedik, hogy uralkodjon a sokat szenvedett ártatlan emberein.

A tízszarvú fenevad az Európai Únió, leányom,  ami Babilonként van említve a Jelenések Könyvében.

Babilon el fog bukni, és  a  nagy Vörös Sárkány, Kína, és az ő szövetségese, a Medve, Oroszország fogja uralni.

Amikor ez megtörténik, a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak,  akit meglátnak, hogy  vallását gyakorolja az ő jelenlétükben.

Minden vallás be lesz tiltva, de a keresztények fogják elszenvedni a legnagyobb üldöztetést.

A római katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, és titokban kell majd  misét tartaniuk.

Az idő elérkezett, gyermekek, hogy valamennyi  Követőm elkezdje megtervezni a jövőjét.

Én vezetni foglak benneteket minden időben.

Kezdjetek el felkészülni most, mert meg fogjátok kapni az időt erre.

Ismételten mondom nektek, az ima és még több ima enyhíteni fogja a Fenevad, a Medve és a Vörös Sárkány hatalmát.

Ők nagyon rövid ideig fognak uralkodni, mert utána meg lesznek semmisítve.

 

A ti Szeretett Megváltótok

Az Emberiség Megmentője

Jézus Krisztus


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az európai országok meg fogják adni magukat a diktatúrának, amely nem lesz jobb, mint Hitler idejében

19 feb

2012. február 18. szombat, 16.00

Drága szeretett leányom, az Én szándékom az, hogy minél több Követőmet megvédjem, amint Atyám keze le fog sújtani hamarosan, hogy megbüntesse az emberiséget gonoszságukért, és hogy megakadályozzam a szörnyű rémtetteket, amiket a bűnösök követnek el, akik el akarnak pusztítani sok nemzetet.

Ti mindannyian védelem alatt fogtok állni, de ti felelősséggel tartoztok a többiekért.

Nézzétek, ahogy most az európai országok megadják magukat a diktatúrának, amely nem jobb, mint Hitler idejében. 

A világcsoport már elkészítette a terveket arra vonatkozólag, hogy átvegye a hatalmat minden egyes európai országban.

Babilon le fog omlani, amint ez meg volt jövendölve.

A medve és a vörös sárkány háborút fog indítani, amint ezt megjövendölték.

Róma a gonosz uralomnak és uralkodásnak lesz a székhelye.

Olaszország szét fog morzsolódni.

Görögország lesz a katalizátor, amely ürügyet fog szolgáltatni, hogy ledöntsék Babilont.

Most minden ki lesz nyilatkoztatva a világnak.

Az ima enyhíteni tudja az Én szegény gyermekeim gyötrelmét, akiket arra fognak kényszeríteni, hogy kolduljanak az élelemért, amit ők a szájukba tesznek.

Úgy fognak bánni velük, mint a gyermekekkel, de el fogják taposni őket, amint leigázottakká válnak a globális csoport által, mely együttműködik az európai vezetőkkel.

Ők árulók, mind, és nemcsak azokat árulják el, akiket szolgálnak, hanem Istent, az Én Mindenható Atyámat is.

Az Ő nevét gyűlöli ez a csoport, akik saját országaikban betiltották az Iránta való mély tiszteletet.

Ezért ők szenvedni fognak. Meg lesznek büntetve, és meg lesznek akadályozva abban, hogy beteljesítsék gonosz küldetésüket.

Szeretett Atyám haragja soha nem látott magasságokba szökött, ahogy a nagy vörös sárkány felemelkedése a küszöbön van.

Oly nagy a pusztítás gyermekek.

Oly erős a vágy a hatalomért és az irányításért.

Oly nagy a gyűlölet Irántam, az ő Isteni Megváltójuk iránt.

A sátán négy hírnöke már leereszkedett, és most már ezeken a csoportokon belül működik. 

A gonosz és befolyásos vezetők az Antikrisztus irányítása alatt állnak, aki most nagyon tevékeny. Az Antikrisztus nagyon nagy szervezetet vezet.

Ők olyan ravaszak, hogy csak kevesen ismerik fel, hogy mit is csinálnak valójában.

Gyermekeim, ők meg fogják próbálni átvenni a hatalmat, és minden tervük látszólag ki fog bontakozni.

De ekkor, Atyám be fog avatkozni.

Jaj azoknak, akik Atyám haragjával fognak szembenézni.

Ők még azt az esélyt sem fogják megkapni, hogy reszketve álljanak Előtte, ha nem térnek meg azonnal.

Gyermekek, közületek csak nagyon kevesen kapják meg az igazságot, mert sok ilyen ember ellenőrzi a híreket, amit ti az igazságnak hisztek.

Nincsenek más eszközeitek arra, hogy tudjátok, mi is folyik a világban.

Mert azok, akikről ti úgy vélitek, hogy felelős szervezetek – akik a nemzetekkel törődnek -, valójában az Antikrisztus által vezetett csoportok.

Az általatok gonosznak tartott nemzetek áldozattá válnak, és sakkfiguraként használják őket, azért, hogy ők tűnjenek gonosznak a külvilág számára helyettük. 

Nem szabad mindig elhinnetek azt, amit az igazság nevében mutatnak nektek.

Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felebarátotokért, akiket el fognak tiporni ezek az emberek.

Imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés késleltesse majd tettüket, és imádkozzatok, hogy enyhítsétek a hatását annak a tervnek, amit azért készítenek, hogy eltöröljék a pénzhez, az élelemhez való jogotokat, valamint a kereszténység és más – Atyámat tisztelő – vallás gyakorlásához való jogotokat.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok

Az emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (32) Ima az abortusz megállításáért Írországban

18 feb

2012. február 17. péntek, 15.30

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért.

„Ó, Üdvösség Anyja,

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk erőszakolását

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet

Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.

Ámen.”

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes.

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez.

Szeretett Mennyei Királynőtök

Az Üdvösség Anyja

A szerkesztők megjegyzése:

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor elvágjátok a köteléket szívemhez

18 feb

2012. február 17. péntek, 15.30

Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás.

Ó mennyire könnyezem ma, amiért Írország- a felém, az ő szeretett Édesanyjuk felé legelkötelezettebb ország – áldozatul esik a gonosznak.

Nagy sötétség ereszkedett le erre a nemzetre. Oly sokan elvesztették a hitüket, mint ahogy oly sokan elfordították szívüket szeretett Fiamtól, Jézus Krisztustól.

Gyermekeim Írországban megengedték a gonosznak, hogy szívüket kővé változtassa.

Azok, akik szeretik Fiamat, szenvednek, mert tanúi a szekularizmusnak*, amely átvette a hatalmat e felett az egykor szent ország felett.

Kísérleteket tesznek most az abortusz bevezetésére, és ha ez megtörténne, akkor ez mélyen meg fogja bántani Drága Fiamat.

Gyermekeim, ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor el fogjátok vágni azt a köteléket, amely oly közel hozott benneteket szívemhez.

Oly sok ember sérti Írországban most Fiamat azáltal, hogy tiszteletlenséget mutatnak Iránta. Engem sem tűrnek már meg, és nevemet megvetik.

Írország gyermekei – mint különleges lelkek, akik arra választattak, hogy hirdessék Atyám szavát az egész világon –, nektek meg kell hallgatnotok engem.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az abortusz-törvény bevezetésének terve ne valósuljon meg.

Ha ez megtörténik, Írország sok kegyelmet fog veszíteni Atyám Királyságában.

Az abortusz bűne a legsúlyosabb bűn Atyám szemében. Ez a legrosszabb fajtája a népirtásnak.

Harcolnotok kell ezen gonoszság ellen, gyermekek. Most kell megtennetek ezt, különben az utolsó isteni kötelék – melyet meg kell erősíteni-, ehelyett meg fog gyengülni.

Fel kell kelnetek gyermekek, és vissza kell követelnetek katolikus és keresztény hiteteket, mert ők ellopják ezt tőletek.

Ne engedjétek a hatalomban levőknek, hogy gúnyos megjegyzéseket tegyenek rátok, amikor Isten szent szavát (üzenetét) hirdetitek.

A sötétség szelleme most nemcsak országotokat fedi be, hanem a szent kegyhelyeket is, ahol mélyen tisztelni kellene engem.

Sírok a bánattól, ahogy látom elbukni szeretett Írországomat.

Mégis van remény, gyermekek. De most egyesülnötök kell minden erőtökkel, hogy megvédjétek hiteteket.

Hamarosan kényszerítve lesztek elhagyni nemcsak katolikus hiteteket, de keresztény hiteteket is.

Mentsétek meg országotokat a szocializmustól és a világi diktatúrától.

Ők az állampolgári jogokra fognak hivatkozni, mégis meg fogják tagadni a legalapvetőbb jogokat, melyekről azt állítják, hogy védelmezik, beleértve az imádkozáshoz való jogot.

Arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el, törvényesen, a meg nem született gyermekek meggyilkolásához való jogot.

Ne feledjétek, hogy minden egyes lelket szeretettel teremtett Isten, a Mindenható Atya.

Bárki, aki az abortusz mellett dönt, vagy asszisztál az abortusz gonosz tettében, halálos bűnt követ el.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért.

„Ó, Üdvösség Anyja,

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk erőszakolását

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet

Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.

Ámen.”

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes.

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez.

Szeretett Mennyei Királynőtök

Az Üdvösség Anyja

 

 

A szerkesztők megjegyzése:

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért.

* Szekularizmus: Ideológiai küzdelem, melynek célja a vallás kiszorítása a társadalmi nyilvánosságból, a vallási nézetek megsemmisítő kritikája a tudomány(osság) nevében valamint az egyház(ak) és az állam maradéktalan szétválasztásának szorgalmazása.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (31) Védelmi imalánc

17 feb

2012. február 16. 20.00

Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket.

„ Ó, Jézusom
Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet
Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet
Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését
Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet
És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szívüket Szereteted igazságára.
Ámen.”

 
A ti szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el, hogy megszerezze az országok feletti irányítást és ellenőrzést

17 feb

2012. február 16. csütörtök, 20.00

Drága szeretett leányom, el kell mondanod Gyermekeimnek, minden Követőmnek, hogy kapcsolódjanak össze, és alkossanak egy védelmi imaláncot.

Azáltal, hogy az imában testvérként egyesültök azokért az elveszett gyermekekért, akik tévelyegnek, keresvén az Irántam való szeretetet, de nem találnak békét lelkükben, ti meg tudjátok menteni őket.

Nekik szükségük van arra, hogy imádkozzatok értük, mert a Nagyfigyelmeztetés nem fogja megtéríteni ezeket a szegény lelkeket.

Ti, az Én hűséges követőim, nyújtsatok Nekem vigaszt, amelyre szükségem van, amikor látom azt a borzalmas fájdalmat és nehézséget, amit most Gyermekeim élnek át szinte a világ minden szegletében.

Ez a gonosz csoport, mely a világ néhány legbefolyásosabb és legelitebb emberéből áll, akik a legnagyobb hazugságot követik el szándékos cselszövésük által, hogy megszerezzék az országok feletti irányítást és ellenőrzést a Közel-Keleten, Európában és az Egyesült Államokban.

Tervük épp most lepleződik le szemeitek előtt. Nem látjátok? Ennek a tervnek a kialakítása évtizedeket vett igénybe.

Minden egyes Gyermekemnek ébernek kell lennie minden időben.

Ne hagyjátok nekik, hogy bevegyék országaitokat. Álljatok ellen nekik.

A pénz az ő fegyverük a megtévesztésre. Bankrendszereitek összeomlása szándékos volt. Most továbblépnek, hogy teljesítsék tervük következő szakaszát.

Ti, gyermekeim, meg tudjátok állítani ennek kibontakozását imáitok által.

Atyám már akadályokat állít útjukba.

Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket.

„ Ó, Jézusom
Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet
Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet
Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését
Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet
És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szívüket Szereteted igazságára.
Ámen.”


Leányom, az imalánc széltében-hosszában el fog terjedni, és a Szentlélek ereje segíteni fog megállítani azokat az embereket, akiknek hatalma van véget vetni a szenvedésnek, hogy álljanak le tetteikkel.

Terjesszétek Szavamat (Üzenetemet), hogy terjedjen a megtérés.

Eljövetelem ideje, hogy uralkodjam, közel van.  Így nem lesz elég idő, hogy minden lelket megmentsetek.

Tegyetek meg minden tőletek telhetőt Értem, a ti Jézusotokért, aki szeret és dédelget titeket, mindnyájatokat.

Nekünk most együtt kell működnünk gyermekek az egész emberiségért folytatott harcunkban, hogy megakadályozzuk az Antikrisztust és az ő szörnyű, megtévesztésre irányuló tervét.

Remény, szeretet és imák, gyermekek. Ez az, amit várok tőletek.

Én megköszönöm minden hűségeteket és engedelmességeteket.

Nem láttatok, mégis hittetek. Miután meghallottátok Hangomat, ezeken az üzeneteken keresztül, felismertetek Engem.

Képesek voltatok erre a lelketekben uralkodó Szentlélek által.

Meg kell osztanotok ezt a nagy ajándékot, hogy magatokkal tudjátok hozni valamennyi szeretteiteket az Én Földi Új Paradicsomomba.

Szeretlek benneteket. Sok vigaszt és örömöt nyújtotok Nekem.

 

A ti szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés elhárítására

15 feb

2012. február 14. kedd, 18.00

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel az Imahadjárat (30) imájával:

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban szeressünk Téged

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod szerint.

Ámen.“

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat