RSS
 

Archive for február 21st, 2012

Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek.

21 feb

2012. február 21. 00.30

Én vagyok Isten, az Atya, a mindenség Teremtője. Ma éjjel a Szentháromság nevében beszélek veled.

Leányom, az idő elérkezett az első pecsét feltörésére, és ez annyira elszomorít Engem.

Én megígértem, hogy mielőtt ez megtörténik, fel fogom kínálni Védelmem Pecsétjét mindazoknak homlokára, akik hisznek Bennem.

Én most adok nektek, gyermekek, egy utolsó esélyt, hogy felálljatok és döntsetek.

Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek.

Azok, akik visszautasítják ezen végidő-prófétának adott Szent Szavamat (Üzenetemet), nektek most meg kell hallgatnotok Engem, amint beszélek.

Prófétákat adok nektek, hogy vezessenek benneteket.

Miért utasítjátok el Szeretetemet?

Miért engeditek, hogy a kétségek vakká tegyenek benneteket az igazságra?

Bármennyire is szeretlek benneteket, kevés az idő, és másodperceket fogtok kapni, hogy döntsetek a saját sorsotokról. Még időben, mert Türelmem el fog fogyni.

Ha figyelmen kívül hagyjátok Hívásomat, akkor nehéz lesz számotokra Rám találni az előttetek álló pusztaságban.

Ha elfogadjátok Szeretetem Pecsétjét, akkor mindig Védelmem alatt fogtok állni.

Ez a védelem ki fog terjedni családotokra is.

Ez az utolsó alkalom, hogy Szeretetem Pecsétjét felkínálom nektek.

Ezután szembe kell néznetek majd a Nagy Szorongattatás által bemutatott sivársággal, magányosan, támasz nélkül.

Sosem foglak kényszeríteni benneteket, gyermekek, hogy szeressetek Engem. Ez a ti saját választásotok, és természetesen, a szeretet csak a szívből jöhet.

Kinyújtom most Szeretetem karját. Ha ismertek Engem, akkor fel fogtok ismerni Engem.

Ha azt mondjátok, hogy ismertek Engem, de elutasítjátok Szeretetem és Védelmem gesztusát, akkor valójában egyáltalán nem ismertek Engem.

Gyermekeim, maradjatok most Mellettem, mert az első pecsét végül felnyitásra került.

A föld meg fog remegni szerte, a világ különböző pontjain, és akkor nem lesznek kétségeitek.

Mivel szeretlek benneteket, ezt követően várni fogom válaszotokat.

Soha ne utasítsátok el Prófétáimat, mert Engem utasítotok el.

Ha megsértitek vagy rágalmazzátok Prófétáimat, akkor Velem teszitek ezt.

Mert ez az Én Mennyei hangom, amelyet ti sértegettek.

Sokkal jobban teszitek, ha egyáltalán nem beszéltek és csendben maradtok, ha kétségeitek vannak.

Itt az idő a próféciák igazolására.

Sokan fognak térdre borulni szégyenükben és sajnálkozva, mikor látni fogják, hogy az Én végidő-prófétáimon keresztül adott Üzeneteimnek az elutasításával miként szakítottak ketté Engem.

Mennyire nevetségessé tette az Én szent szavamat (üzenetemet) elutasításuk és gúnyolódásuk.

Mennyire nagyon keserűnek bizonyult számukra az igazság (lenyelése), és a hamis prófétáktól és jövendőmondóktól eredő hazugságok milyen sekély vigaszt nyújtottak számukra, amit kerestek.

Milyen messzire távolodtak Tőlem gyermekeim.

Milyen hálátlanok ők.

Ti, akik ismertek Engem, és elfogadjátok Pecsétemet, tudnotok kell, hogy örök életetek lesz.

Soha nem vontátok kétségbe Szavamat (Üzenetemet), mert alázatotok és Irántam való gyermeki szeretetetek révén nem engedtétek, hogy az intellektuális érvelés elzárja fületeket az igazsággal szemben.

Az elmúlt húsz évben hozzátok küldött oly sok igaz Prófétámat kigúnyolták, becsmérelték, gyötörték és kiűzték a pusztába.

Azok közületek, akik rágalmazták Üzeneteimet, szégyelljétek magatokat.

Ugyanakkor bálványoztátok a hamis prófétákat, és leborultatok előttük.

Azt kérdem tőletek: melyik Isten előtt borultok le?

Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Elérkezett az idő számotokra, hogy szembenézzetek az igazsággal.

Mert vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. Ha nem tudtok felismerni Engem, akkor elvesztetek.

Ti, akik halljátok Hangomat, kövessetek Engem, és segítsetek Nekem felépíteni maradék Egyházamat a földön.

Át foglak benneteket vezetni a pusztításon, melyet az Antikrisztus fog vezényelni.

Ti nem fogjátok elszenvedni azt a kínt, mely azokra fog lesújtani, akik megtagadják a hamis bálványok, a kapzsiság, a materializmus és a hatalomvágy elutasítását.

Arra kérem valamennyi Gyermekemet, hogy hallgassanak meg.

Arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a szemeteket, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy