RSS
 

Archive for február 20th, 2012

Imahadjárat (33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

20 feb

2012. február 20. hétfő 00.20

Isten, az Atya azt kéri, hogy mindenki fogadja el ezt a Pecsétet, mintegy védelmet, mindannyiunk és családjaink számára, az eljövendő nehéz időkre, melyekben élnünk kell majd. 

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy elismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, védj meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön örökké.

Szeretlek, Drága Atyám.

Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.

Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. 

Ámen.”

Szerető Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten, az Atya: Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét

20 feb

2012. február 20. hétfő 00.20

Szeretett leányom, Szívem szomorúságtól háborog Gyermekeim bűnei miatt.

Mint bármely szerető Apának, Szívemet kettészakítja gyermekeim egymás iránti gyűlölete.

Mintha tőr járná át Szívemet, soha nem szűnő módon.

Én vagyok a Magasságos Isten, akinek – a minden Gyermekének megadott szabad akarat miatt-, állandó fájdalmat kell elszenvednie, míg az Új Paradicsom ki nem bontakozik a földön.

Majd akkor fogtok ti, Gyermekeim, az Én Szent Akaratommal való egységben egyesülni.

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a földön.

Amikor végleg megsemmisül a gonosz, és azok, kik szolgamódra követik beígért hazugságait, csak akkor nyugodhat meg a világ.

Leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem Gyermekeim megbüntetésének a gondolatát, mivel szeretem őket.

Ők az enyéim, az Én dédelgetett teremtményeim. Látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta az ő lelküket, az Számomra, az ő szeretett Atyjuk számára, egy állandó gyötrelem.

Az az óhajom, hogy mindannyiatokat, szerető gyermekeim, kik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, elvigyelek az Én gyönyörű földi Új Paradicsomomba.

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés gyors (rövid) lesz, és védelem alatt fogtok állni.

Mert Én most örökül hagyom Szeretetem és Védelmem Pecsétjét.

Ezzel el fogjátok kerülni azoknak a figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országaitokban.

Pecsétem az Üdvösségre tett Ígéretem. Ezzel a pecséttel az Én erőm fog keresztüláradni rajtatok, és semmilyen bántalom nem érhet majd benneteket.

Ez egy csoda, gyermekek, és csak azok lehetnek megáldva ezzel az isteni ajándékkal, akik kisgyermekként, szívükben Irántam való szeretettel leborulnak Előttem, az ő Uruk és a mindenség Teremtője előtt.

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy elismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, védj meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön örökké.

Szeretlek, Drága Atyám.

Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.
 
Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért.

Ámen.”

Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett mindannyiatokat.

Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem szeretem kevésbé a másiknál.

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit.

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap.

Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás.

Szerető Mennyei Atyátok,

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A tízszarvú fenevad az Európai Únió

20 feb

2012. feburár 19. vasárnap, 15.00

Drága szeretett leányom, nem szabad megijedned ezektől az üzenetektől.

Mert ezek az egész emberiség iránti Szeretetem miatt adatnak a világnak.

Az eljövendő események ismerete segíteni fog felkészíteni Gyermekeimet, hogy meg tudják védeni az igazságot.

Figyelmeztetéseim segíthetnek terjeszteni a megtérést, és képessé fogják tenni Gyermekeimet, hogy ismételten felismerjék Ígéretem igazságát, hogy visszajövök újra.

Második Eljövetelem meg fog történni még a ti életetekben, gyermekek.

Ti, e kiválasztott nemzedék, le fogjátok aratni az Én földi Dicsőséges Uralmam csodáit.

Kiválasztott gyermekeim, Én közétek számítom azokat, akik hátat fordítottak Nekem és tagadják Szeretett Atyám, a Magasságos Isten létezését.

Szeretetem körbe fogja ölelni azokat, akik megvetnek Engem. Idővel meg fognak térni.  

Nem lesz elégséges ismerni Üzeneteimet, melyek neked, az Én végidő-prófétámnak adatnak, aki megkapta a hét pecsét felnyitásának felelősségét.

Ami igazán számít az a világban levő valamennyi felebarátotok üdvössége.

A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogja erőit. Ez akkor fog megtörténni, amikor a tízszarvú fenevad felemelkedik, hogy uralkodjon a sokat szenvedett ártatlan emberein.

A tízszarvú fenevad az Európai Únió, leányom,  ami Babilonként van említve a Jelenések Könyvében.

Babilon el fog bukni, és  a  nagy Vörös Sárkány, Kína, és az ő szövetségese, a Medve, Oroszország fogja uralni.

Amikor ez megtörténik, a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak,  akit meglátnak, hogy  vallását gyakorolja az ő jelenlétükben.

Minden vallás be lesz tiltva, de a keresztények fogják elszenvedni a legnagyobb üldöztetést.

A római katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, és titokban kell majd  misét tartaniuk.

Az idő elérkezett, gyermekek, hogy valamennyi  Követőm elkezdje megtervezni a jövőjét.

Én vezetni foglak benneteket minden időben.

Kezdjetek el felkészülni most, mert meg fogjátok kapni az időt erre.

Ismételten mondom nektek, az ima és még több ima enyhíteni fogja a Fenevad, a Medve és a Vörös Sárkány hatalmát.

Ők nagyon rövid ideig fognak uralkodni, mert utána meg lesznek semmisítve.

 

A ti Szeretett Megváltótok

Az Emberiség Megmentője

Jézus Krisztus


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy