RSS
 

Archive for február 18th, 2012

Imahadjárat (32) Ima az abortusz megállításáért Írországban

18 feb

2012. február 17. péntek, 15.30

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért.

„Ó, Üdvösség Anyja,

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk erőszakolását

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet

Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.

Ámen.”

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes.

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez.

Szeretett Mennyei Királynőtök

Az Üdvösség Anyja

A szerkesztők megjegyzése:

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor elvágjátok a köteléket szívemhez

18 feb

2012. február 17. péntek, 15.30

Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás.

Ó mennyire könnyezem ma, amiért Írország- a felém, az ő szeretett Édesanyjuk felé legelkötelezettebb ország – áldozatul esik a gonosznak.

Nagy sötétség ereszkedett le erre a nemzetre. Oly sokan elvesztették a hitüket, mint ahogy oly sokan elfordították szívüket szeretett Fiamtól, Jézus Krisztustól.

Gyermekeim Írországban megengedték a gonosznak, hogy szívüket kővé változtassa.

Azok, akik szeretik Fiamat, szenvednek, mert tanúi a szekularizmusnak*, amely átvette a hatalmat e felett az egykor szent ország felett.

Kísérleteket tesznek most az abortusz bevezetésére, és ha ez megtörténne, akkor ez mélyen meg fogja bántani Drága Fiamat.

Gyermekeim, ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor el fogjátok vágni azt a köteléket, amely oly közel hozott benneteket szívemhez.

Oly sok ember sérti Írországban most Fiamat azáltal, hogy tiszteletlenséget mutatnak Iránta. Engem sem tűrnek már meg, és nevemet megvetik.

Írország gyermekei – mint különleges lelkek, akik arra választattak, hogy hirdessék Atyám szavát az egész világon –, nektek meg kell hallgatnotok engem.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az abortusz-törvény bevezetésének terve ne valósuljon meg.

Ha ez megtörténik, Írország sok kegyelmet fog veszíteni Atyám Királyságában.

Az abortusz bűne a legsúlyosabb bűn Atyám szemében. Ez a legrosszabb fajtája a népirtásnak.

Harcolnotok kell ezen gonoszság ellen, gyermekek. Most kell megtennetek ezt, különben az utolsó isteni kötelék – melyet meg kell erősíteni-, ehelyett meg fog gyengülni.

Fel kell kelnetek gyermekek, és vissza kell követelnetek katolikus és keresztény hiteteket, mert ők ellopják ezt tőletek.

Ne engedjétek a hatalomban levőknek, hogy gúnyos megjegyzéseket tegyenek rátok, amikor Isten szent szavát (üzenetét) hirdetitek.

A sötétség szelleme most nemcsak országotokat fedi be, hanem a szent kegyhelyeket is, ahol mélyen tisztelni kellene engem.

Sírok a bánattól, ahogy látom elbukni szeretett Írországomat.

Mégis van remény, gyermekek. De most egyesülnötök kell minden erőtökkel, hogy megvédjétek hiteteket.

Hamarosan kényszerítve lesztek elhagyni nemcsak katolikus hiteteket, de keresztény hiteteket is.

Mentsétek meg országotokat a szocializmustól és a világi diktatúrától.

Ők az állampolgári jogokra fognak hivatkozni, mégis meg fogják tagadni a legalapvetőbb jogokat, melyekről azt állítják, hogy védelmezik, beleértve az imádkozáshoz való jogot.

Arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el, törvényesen, a meg nem született gyermekek meggyilkolásához való jogot.

Ne feledjétek, hogy minden egyes lelket szeretettel teremtett Isten, a Mindenható Atya.

Bárki, aki az abortusz mellett dönt, vagy asszisztál az abortusz gonosz tettében, halálos bűnt követ el.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért.

„Ó, Üdvösség Anyja,

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk erőszakolását

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet

Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.

Ámen.”

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes.

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez.

Szeretett Mennyei Királynőtök

Az Üdvösség Anyja

 

 

A szerkesztők megjegyzése:

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért.

* Szekularizmus: Ideológiai küzdelem, melynek célja a vallás kiszorítása a társadalmi nyilvánosságból, a vallási nézetek megsemmisítő kritikája a tudomány(osság) nevében valamint az egyház(ak) és az állam maradéktalan szétválasztásának szorgalmazása.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy