RSS
 

Archive for február 15th, 2012

Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés elhárítására

15 feb

2012. február 14. kedd, 18.00

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel az Imahadjárat (30) imájával:

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban szeressünk Téged

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod szerint.

Ámen.“

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten, az Atya: Európa lesz az első célpontja a Vörös Sárkánynak, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok

15 feb

2012. február 14. kedd; 18.00

Leányom, neked nem kell ismerned az Én időzítésemet, a Büntetést és a Nagyfigyelmeztetést illetően.

Aggodalomra semmi szükség az Isteni időzítésemet illetően, mivel ez kizárólag az Én Szent Akaratom szerint fog történni.

Tudnotok kell, hogy a Vörös Sárkány, melyről korábban beszéltem neked, most szemérmesen felemelte fejét, de azzal a halálos szándékkal, hogy elpusztítsa a keresztényeket az egész világon.

Oly sokáig várt türelmesen, de most le fog csapni, és szájából tüzet okádva el fog pusztítani mindent, ami az Irántam, a Magasságos Isten iránti és Szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránti mély tiszteletet testesíti meg.

Európa lesz az ő első célpontja, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok.

Bevezetésre kerül a kommunizmus, és jaj azoknak, akik szembehelyezkednek a Vörös Sárkány uralmával.

Leányom, tisztában vagyok azzal, hogy a mostanában neked adott isteni üzenetek nyugtalanítóak, de az igazságot fel kell fedni.

Csak a megismertetett próféciákon keresztül lesz majd a hit visszaállítva. Ez az oka annak, hogy Gyermekeimnek most próféciák adatnak, így ők fel fogják ismerni Tanításaim igazságát.

Minden prófécia, mely Dániel és János Prófétámnak adatott, szóról szóra fel lesz fedve.

A részleteket meg fogod kapni, leányom, hogy segíts felépíteni Egyházam maradékát a földön.

Az Én gyermekeim vigaszra fognak szorulni,  és szeretet-Üzeneteim által Én meg fogom őket nyugtatni.

Hagyatkozzatok Rám, gyermekek, szeretett Atyátokra, és Én meg fogom adni nektek az ellenség legyőzéséhez szükséges kegyelmeket.

Ők nem győzhetnek, és hatalmuk nemcsak hogy rövidéletű lesz, de a Vörös Sárkány és az ő vak szövetségesei az örök kárhozat tüzébe vettetnek majd.

Imádkozzatok az ő lelkükért, mert ti imáitok által segíthettek őket megmenteni.

A Nagyfigyelmeztetés nem sokat fog számítani a sátánnak, a vörös sárkánynak és seregeinek.

Az ő szívük annyira megkeményedett, hogy ők szándékosan fognak a gonosz mellé állni. Hűségük a gonosz által nekik ígért hamis paradicsomnak szól.

Csakúgy, mint a választott lelkek számára megadatott a jelenések ajándéka, vagy – mint a te esetedben – annak ajándéka, hogy láthatsz Engem és Szeretett Fiamat, néhány léleknek a sátán és az ő bukott angyalainak látványa kerül megmutatásra.

Az ő elkötelezettségük a gonosz iránt oly szoros, hogy sokan a sátán követői közül inkább meghalnának, mintsem hogy elismerjenek Engem, az ő Mindenható Atyjukat.

Az Én ígéretem így szól, gyermekek.

Én meg fogom védeni valamennyi Gyermekemet, akiknek lelkébe be van ágyazva Szeretetem pecsétje.

Meg lesztek kímélve az üldöztetéstől, hogy erősek maradjatok, és minden erőtökkel imádkozzatok ezekért a gonosz emberekért.

Ez segít majd enyhíteni a rettegést, és elhárítani a háborút, az éhínséget és a vallási üldözést.

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel az Imahadjárat (30) imájával:

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban szeressünk Téged

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod szerint.

Ámen.“

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az Én Mennyei beavatkozásomat életetekbe ma, gyermekek.

Nektek, akik őszinte szeretetet éreztek Irántam, Atyátok iránt, tudnotok kell, hogy Nekem fel kell készítenem benneteket erre a fontos utazásra.

Nem tenném a Kötelességemet, mint szerető Teremtőtök és Atyátok, ha nem kommunikálnék veletek ezekben az utolsó időkben – mint tudjátok – a földön, mint ahogyan most is.

Azok, akik esetleg félnek az Én Legszentebb Szavaimtól, hadd vigasztaljalak meg benneteket azáltal, hogy elmondom nektek, ez nem jelenti a világ végét. Mert ez nem az.

Ez egyszerűen a sátán földi uralmának a vége, melyet üdvözölnötök kell gyermekek.

Az idő közeleg, hogy Fiam elfoglalja az Őt megillető trónt, amikor Ő másodízben el fog jönni, hogy uralkodjon az Új Tökéletes Paradicsomban a földön.

Szívem örömtől repes, amikor Én az új földről beszélek nektek gyermekek, melyet nektek készítettem.

Gyermekeim 1000 évig fognak élni a Paradicsomban, melyet Ádámnak és Évának teremtettem.

Ott béke lesz, szeretet és harmónia, és nem vágytok majd semmi másra.

Az emberek házasodni fognak, gyermekeik lesznek, és a virágok, a folyók, a tengerek, a hegyek és a tavak lélegzetelállítóak lesznek.

Az állatok harmóniában fognak élni Gyermekeimmel,  és  a szeretet fog uralkodni Fiam, Jézus Krisztus uralma alatt.

Csak akkor fog beteljesedni Szent Akaratom a földön,  csakúgy mint a Mennyben.

Szerető Atyátok

Isten, az egész emberiség Teremtője

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy