RSS
 

Archive for február 14th, 2012

A sátán utolsó napjai: mint egy haldokló darázsnak, a szúrása lesz a legfájdalmasabb

14 feb

2012. február 13. hétfő, 15.30

Leányom, kérlek, ne feledd, hogy az emberiségnek csak körbe kell néznie maga körül, hogy felismerje, nagy változások jöttek a világra.

A szokásos mindennapi események többé már nem tűnnek ugyanolyannak. Az anyagi gyarapodás nyújtotta örömök számotokra már elvesztették csillogásukat. Többé már nem vonzóak. Az érdektelenség álarca fedi őket.

Miért van ez? Nem tudjátok, hogy ez az Antikrisztus csapása, és az ő jelenléte a földön az, amely ezeket az árnyakat veti?

Ő, a sátán ivadéka, megfertőzi társadalmatok minden rétegét, beleértve a politikusokat, a katonai erőket, a pénzintézeteket, a humanitárius szervezeteket és még templomaitokat (egyházaitokat) is.

Nem kímélt meg egyetlen területet sem, hogy fájdalmat okozhasson az emberiségnek, az ő ezen utolsó napjaiban a földön.

Ne feledjétek, hogy Én, a ti Jézusotok, nektek – az Én követőimnek – adtam a Szentlélek erejét, hogy tehetetlenné tegyétek ezeket a gonosz elkövetőket.

Minél inkább harcba szálltok hitetek ereje által, annál gyengébb lesz az Antikrisztus szorítása.

Az ima, és különösen a neked – az Én hírnökömnek – adott Imahadjárat imái fognak segíteni kiűzni ezt a gonoszt.

Minden gonosz elpusztítható az ima által.  Ez ilyen egyszerű.

A sátán és az ő seregének napjai meg vannak számlálva a túlélésüket tekintve.  Ugyanakkor, mint egy haldokló darázsnak, a szúrása lesz a legfájdalmasabb.

Legyetek türelmesek és állhatatosak ezen megpróbáltatások alatt, és ti, Hadseregem, reménnyel és bizalommal fogtok menetelni egységben az Én földi Új Paradicsomom kapui felé.

A ti Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Szent Biblia nincs mellőzve ezen üzenetek érdekében

14 feb

2012. február 12. vasárnap; 15.00

Drága, szeretett leányom, hiányoltalak téged tegnap. Felébresztettelek az éjszaka során, emlékszel? Túl fáradt voltál, pedig mennyire szerettem volna akkor beszélni veled.

Ma arra kell kérnem téged, hogy mondd el a világnak, a háború fokozódik, és hacsak nem imádkozik több Követőm, akkor egy nukleáris háború fog kialakulni.

Ez közel van, de az imádkozás – Örök Atyám kezével együttesen – elháríthatja.

Több Követőmre van szükségem az egész emberiségnek adott Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére, a ti lelketek javára.

Leányom, téged támadnak azok, akik azt állítják, Atyám Szent Könyve mellőzve van ezen üzenetek érdekében, de ez nem így van.

Üzeneteim ma megerősítik a Szent Bibliában foglalt tanításokat, mert a világon ma oly sokan nem ismerik annak tartalmát.

A végidőkre figyelmeztető jeleket sem fogják felismerni, hacsak fel nem fedem most azokat előtted.

Miért van ez? Fel kell készítenem lelketeket az Én Új Paradicsomomra. Soha ne érezzétek úgy, hogy megpróbállak benneteket egy másik ösvényre terelni.

Mert csak egy út vezet a Paradicsomba, és Én vagyok az, aki el foglak vezetni benneteket annak kapuihoz.

Figyeljetek Szavamra (Üzenetemre).

Hallgassátok meg Hívásomat.

Jöjjetek Velem emelt fővel, szívetekben félelem nélkül, amint Hadseregemet vezetem, hogy segítsen Nekem visszanyerni Királyságomat a földön.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy