RSS
 

Archive for február 8th, 2012

A misztérium, mely oly régóta rejtve van az Isteni Birodalom archívumában

08 feb

2012. február 7. kedd, 20.00

Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, a Magasságos Isten Fia, aki a Szeplőtelen Szívű Máriától született. Én a Szentháromság nevében jövök.

Ezek azok a napok, drága szeretett leányom, amelyek a legnezebbek lesznek számodra. Nagyon sok lelket fog megmenteni szenvedésed, melyet teljes önátadással és örömmel szívedben adsz át Nekem. Bátornak kell lenned, amikor ezt teszed, és nem szabad aggódnod az egészséged miatt. Mert ez csak egy újabb megpróbáltatás, amely nem fog túl sokáig tartani, de amely sokat fog segíteni abban, hogy elhozd Hozzám az elveszett lelkeket.

Igazságom Könyve átadásra kerül, azért hogy a hívők tanúi legyenek majd annak, hogy kihirdetem a Misztériumot, mely oly régóta rejtve van, az Isteni Birodalom archívumában.

Most, hogy az igazság feltárásra kerül, az emberiségnek el kell fogadnia, hogy ez, az Én Legszentebb Szavam bemutatásra fog kerülni mindenki számára, hogy megemésszék.

Ez lelketeknek édes megkönnyebbülést fog hozni, de azoknak, akik eltávolodtak Tőlem, ezt nagyon nehéz lesz elfogadniuk.

Az Igazság keserűségét nehéz lenyelni, de ha elfogadásra kerül, ez megnyugvást ad azoknak, akik el fogják fogadni, hogy valóban Én vagyok az, a ti drága Jézusotok, aki eljövök, hogy átöleljelek benneteket ezekben az időkben.

Én, az Isten Báránya, most azért jövök, hogy üdvösségetek felé vezesselek benneteket.

Segítségem nélkül ez lehetetlen lenne.

Elhozom most nektek a világosságot, és nektek követnetek kell Engem, ahogyan az Új Paradicsomba vezetlek benneteket.

Kérlek mindannyiatokat, hogy legyetek bátrak, erősek és rettenthetetlenek a szörnyű vadonban, amelyben most saját magatokat találjátok.

Nem lesz könnyű, de megígérem nektek, hogy az erő, melyet Én adni fogok nektek, kevésbé fáradságossá fogja tenni ezt az utazást.

Fogadjátok el, aminek tanúi vagytok a világban, mivel a tisztulás nagy intenzitással folytatódik tovább. Erre szükség van.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok türelemért és kitartásért, mert felül kell emelkednetek a sötétségen, és segítenetek kell Nekem elvezetni az egész emberiséget a világosságra.

Soha ne veszítsétek el a reményt. Ne feledjétek, hogy minden, ami számít, az az emberiség egyesítése.

Imáitok, szenvedésetek és Irántam való szeretetetek segíteni fognak az Én Szent és értékes családom egyesítésében az Én földi Új Paradicsomomban.

Örömmel várjátok ezt gyermekek, hiszen ez az az élet, melyre rendeltettetek, ha engedelmeskedtek az Én Szent Akaratomnak.

Szeretlek és megáldalak benneteket drága gyermekek, az Irántam, szeretett Megváltótok iránti szeretetetekért és együttérzésetekért.

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy