RSS
 

Archive for február 4th, 2012

Imahadjárat (25) Ima az egész világon lévő látnokok védelmére

04 feb

2012. február 4. szombat; 10.09

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben.

“Ó, Magasságos Isten
Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek
Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől
Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon
Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől
Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben
Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak meghallgatásra
Ámen.”

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül.

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

04 feb

2012. február 4. szombat, 10.09

Gyermekem, a gonosz gyorsan terjeszkedik a világ bizonyos részeiben.

Míg háborúk szerveződnek gyűlölettel a lelkekben, addig a Szentlélek elárasztja a többiek lelkét a világ különböző részein.

A Lelkek csatája megkezdődött. A jó a gonosz ellen.

Gyermekem, soha ne feltételezd, hogy a megkeményedett lelkek azok, akik hitetlenek vagy langyos hitűek.

Sok könyörületes hívő, akik Fiamban, Jézus Krisztusban hisznek, kísértésnek lesznek most kitéve.

Az ő elméjük kétségekkel lesz tele, ami vakká fogja őket tenni szeretett Fiam szavaira, amint Ő a világhoz szól rajtad keresztül gyermekem.

Gyűlöletük, ahogyan az Ő Szent Szavainak támadnak, olyan erőteljes lesz, mint a gyűlölet, melyet a gyilkosok mutatnak áldozataikkal szemben.

A gyűlölet a csalótól származik.

Hazugságokat terjeszt a gonosz, aki gyenge lelkeket használ fel, hogy aláássa az igazságot.

A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

Azoknak a hűséges lelkeknek a gőgje most mozgósítva lesz a gonosz végső próbálkozása gyanánt, hogy megakadályozza ezen, a világnak szánt legsürgetőbb üzenetek terjesztését.

Fiamnak szüksége van az Ő szeretett követőinek támogatására, az Ő földi hadseregének megalakításához. Ez a hadsereg az Ő hűséges követőiből fog kialakulni.

Biztos lehetsz abban, hogy ez lesz az a csoport, kiknek szíve elsőként fog megkeményedni.

Nem tudsz megkeményíteni egy olyan lelket, aki már eleve a sötétségben van. Így azok a lelkek lesznek megkísértve a csaló által, akik a világosságban vannak.

Ők akkor majd hazugságokat fognak terjeszteni, hogy bántsák Fiamat, és késleltessék ezt a munkát.

Ők nem fogják megérteni, hogy ez történik velük, mert azt hiszik, hogy az ő kötelességük lesz, hogy megvédjék Fiam igaz szavát.

Azzal, hogy hibákat találnak ezekben az üzenetekben, melyeket Ő ad neked, gyermekem, Fiamat fogják gyötörni.

A Ő Egyházának legfőbb alapja fog Neki hátat fordítani hamarosan. Ők meg fogják tagadni Őt, és ismét meg fogják feszíteni Őt.

Gőgjük megakadályozza őket abban, hogy felnyissák szemüket, amikor Ő áll előttük most szerető, kitárt karokkal.

Gyermekem, arra kérem Isten minden gyermekét, hogy egyesüljenek és harcoljanak valamennyi lélek üdvösségéért.

Gyermekem, olyan sokan nem figyelnek most ezekre az üzenetekre, de majd a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezte után figyelni fognak.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik fájdalmat okoznak nektek, rágalmaznak benneteket és valótlanságokat terjesztenek rólatok.

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben.

“Ó, Magasságos Isten
Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek
Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől
Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon
Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől
Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben
Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak meghallgatásra
Ámen.”

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül.

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azt gondoltátok, hogy Én mellőzni foglak benneteket az Ítélet Napjáig?

04 feb

2012. február 2. csütörtök, 15.30

Drága szeretett leányom, mennyire boldog vagyok azért, ahogyan követőim reagáltak az Én nagy ajándékomra, a teljes búcsúra, mely teljes bűnbocsánatot ad.

De milyen szomorú vagyok azokért a hálátlan szívekért, akik elutasítják az Én ajándékomat.

Ezek a lelkek nem értik meg azt, hogy csak Isten, az Atya engedélyezheti ezen teljes bűnbocsánat ajándékát.

Nem lényeges, hogy ez az Én Szent Helytartómon vagy Rajtam, Isteni Megváltótokon keresztül adatik a világnak.

Ami lényeges, az az, hogy már csak kevés idő maradt az emberiség lelkeinek megmentésére.

Azoknak, akik megkérdőjelezik Szavam (Üzenetem), tudniuk kell azt, hogy Én vagyok a ti Isteni Megváltótok, aki a Mennyből beszélek hozzátok.

Nem fogadjátok el azt, hogy Én létezem? Azt, hogy Én szeretnék nektek küldeni egy üzenetet ezekben az utolsó időkben?

Azt gondoltátok, hogy Én majd mellőzni foglak benneteket az Ítélet Napjáig? Hogy Én majd nem fogom felkészíteni lelketeket azáltal, hogy ilyen módon kommunikálok veletek?

Ha hisztek Bennem, akkor hinnetek kell az isteni beavatkozásban is. Ha meg nem hisztek, akkor még nem nyitottátok meg a szíveteket.

Honnan tudjátok, hogy Én vagyok?

Arra kérlek benneteket, hogy üljetek le most és beszéljetek Hozzám bizalmasan. Kérjétek Tőlem a Szentlélek kegyelmét, és Én azonnal válaszolni fogok a nyitott és tiszta lelkeknek.

Vessétek le páncélotokat és engedjétek, hogy Én átadhassam nektek ezt a különleges ajándékot.

Tudnotok kell, hogy megbántotok Engem, ha elutasítjátok az Én ajándékomat. Ez azt is jelenti, hogy Irgalmamat is el fogjátok utasítani?

Hajtsatok fejet, és kérjétek a megbocsátást.  Ha alázatos hálával jöttök Hozzám, Én világosságot fogok adni nektek az igazságra.

Ha felnyitjátok szemeteket az igazságra, a megértés könnyeit fogjátok ontani, és hálásak lesztek Nekem végül az Én nagy ajándékomért, a (teljes) bűnbocsánat ajándékáért.

 

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy