RSS
 

Archive for január 20th, 2012

Imahadjárat (20) Akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa a világot

20 jan

2012. január 19.

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet:

Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy rettegésben tartsa gyermekeidet

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, akik tehetetlenek lesznek vele szemben

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a szörnyű gonoszságtól. Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet – A színfalak mögött rejtőzködő Antikrisztus hamarosan megjelenik a világban

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A színfalak mögött rejtőzködő Antikrisztus hamarosan megjelenik a világban

20 jan

2012. január 19. csütörtök, 20.30

Drága szeretett leányom, töltődj fel erővel most, azért, hogy folytatni tudd az Én legszentebb szavam (üzenetem) hirdetését.

Mindazok, akik hallgatnak az Én legszentebb szavamra (üzenetemre), és hisznek az Én legszentebb szavamban (üzenetemben), nagy kegyelmekben részesülhetnek az Imahadjárat imáinak mondása által.

A tisztítótűz a földön – amithamarosan megtapasztalnak azok a lelkek, akik igaz bűnbánatot mutatnak bűneikért a Nagyfigyelmeztetés után – nehéz lesz.

Ez a vezeklés fontos gyermekeim.

Ne harcoljatok ellene. Fogadjátok el.

Ti, akik hisztek Bennem, figyeljetek most. Sokasodni fogtok, miután az Én Nagy Irgalmam bemutatásra kerül a világnak, és hangotok visszhangozni fog a pusztából.

Erőtök és harci szellemetek által Egyházam képes lesz túlélni az üldöztetést.

Gyermekeim, nektek nincs mitől félnetek, ha alázatosan jöttök Mellettem.

Alázatos engedelmességetek elengedhetetlen ahhoz, hogy megkapjátok a kegyelmeket, hogy erősek maradjatok, hogy bátran kitartsatok, és hogy az Én hadseregemben harcoljatok az Antikrisztus ellen. 

Gyermekeim, az Antikrisztus a színfalak mögött rejtőzködik, de hamarosan megjelenik a világ előtt.

Nincs szégyenérzete, és kérkedni fog humanitárius törekvéseivel.  Sokan fognak áldozatul esni az ő bájának, amikor ő az emberek jószívűségére apellál.

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet:

 

“Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét 

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy rettegésben tartsa gyermekeidet

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, akik tehetetlenek lesznek vele szemben

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a szörnyű gonoszságtól. Ámen.”

 

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Egy gonosz terv a Vatikán falain belül a katolikus egyház lerombolására

20 jan

2012. január 18. szerda; 9.50

Gyermekem, Isten minden gyermekének állhatatosnak kell lennie, és meg kell maradnia a kegyelem állapotában most, ebben a hitehagyott világban.

Oly kevesen hisznek az ő Isteni teremtőjükben, Atyámban, a Magasságos Istenben.

Ők hamarosan meg fogják látni az igazságot, de sokan továbbra is azzal érvelnek majd, hogy Isten nem létezik. Több imára van most szükség gyermekek.

XVI. Benedek pápa ellen összeesküvés van kibontakozóban saját folyosóin (a Vatikánon) belül, egy gonosz szekta által.

Ennek a szektának a létezése ismeretes a Vatikánban lévő felszentelt szolgák körében, de ennek ellenére tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok óta beszivárgott a katolikus egyházba.

Nekik az a feladatuk, hogy Fiam tanításainak igazságát elferdítsék és kiforgassák. Oly kevéssé ismertek ők maguk, illetve gonosz és aljas munkálkodásuk.

Ők kivezették a katolikus egyházból az igaz tant (doktrínát), és annak helyére bevezettek egy langyos, felhígított változatot, melyet ráerőltettek a katolikusokra az elmúlt negyven évben.

Oly nagy a zűrzavar és az összezavarodottság, melyet ez a gonosz, de rejtett szekta terjesztett el, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz egyháztól.

Imádkozzatok, hogy ők ne távolítsák el a Pápát.

Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne vegye át a Szentatya helyét, hogy így hazugságokat tudjon terjeszteni.

Imádkozzatok, hogy a Vatikánban levő felszentelt szolgák elég erősek legyenek, hogy túléljék ezt a gonosz cselszövést, mely a katolikus egyház lerombolására irányul.

Ők azt tervezik, hogy a Szent Helytartót, XVI. Benedek pápát leváltják egy hazug diktátorra, aki egy új egyházat fog alapítani az Antikrisztussal és csoportjával együtt, hogy megtévesszék a világot.

Sajnos gyermekeim közül sokan, a katolikus egyház iránti hűségükben, vakon fogják követni ezt a hamis tant, mint ahogy a bárányok mennek a vágóhídra.

Ébredjetek rá az igazságra, gyermekek. Ez a gonosz terv az évek alatt megváltoztatta a katolikus tanítás alapvető hitelességét.

Megsértitek Fiamat, amikor kézbe fogadjátok a Szent Eucharisztiát.

Ez az ő művük volt.

Megsértitek Fiamat, amikor nem keresitek az alapvető Szentségeket. De azok, akikre támaszkodtok és számítotok ezek tekintetében, nem biztosítják a lelki jóléteteket, mert nem teszik elérhetővé mindenki számára a szentségeket.

Gyermekem, egy nagy gonosz –aki évszázadok óta rejtőzködik a Szentszék folyosóin – fog hamarosan a világ elé lépni.  Azok a gyermekeim, akiket beborít a Szentlélek, látni fogják az igazságot, amikor a gonosz hazugság bemutatásra kerül a világnak.

Mások vakon fogják követni, egy sötét sikátoron át.

Egy hatalmas csoport fog kiemelkedni a papok, püspökök, érsekek és bíborosok sorain belül.  Az egyik oldal a másik ellen.

Az igaz tanítványoknak el kell rejtőzniük és titokban kell prédikálniuk, különben megölik őket.

Annyira rejtve lesz az igaz egyház, hogy az igaz híveknek össze kell majd fogniuk annak érdekében, hogy gyakorolni tudják az Én Örök Atyám iránti hűségüket.

A föld minden szegletében megremeg majd, az Én Mennyei Atyám ezen komédia elleni haragjának következtében.

Gyermekem, ők nem győzhetnek. A keresztény hit maradványainak bátorsága és hűsége révén fognak ezen gonosz csalók elpusztulni mindörökre.

Várakozzatok most, és készüljetek fel arra, hogy a katolikus egyház bejelenti ezeket a változásokat.

Akkor tudni fogjátok az igazságot, amit mondok nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Benedek pápáért és az ő igaz tanítványaiért.

 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy