RSS
 

Archive for január 14th, 2012

Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a földön

14 jan

2012. január 13. péntek, 20.15

Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a földön.

Zűrzavar és viszály lesz, de ez szükséges ahhoz, hogy kiirtsuk az utolsó gonoszságot is a földön.

Atyám keze gyorsan le fog sújtani azokra, akik semmibe veszik Fiam irgalmasságát. Ő nem fogja tűrni engedetlenségüket, ha már az igazság kiderült számukra.

Akik hátat fordítanak Fiamnak, a Nagyfigyelmeztetés után, kapnak majd egy bizonyos időt, hogy bűnbánatot mutassanak bűneikért, de ez nem fog sokáig tartani.

Imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek csökönyösségük lesz a vesztük.

Gyermekem, a változások már folyamatban vannak, és sok minden gyorsan fog történni.

Gyermekek, figyeljétek az égen Fiam Irgalmasságának első jeleit.

Az alázatos és bűnbánó szívűeknek nincs mitől félniük, mert ez az az idő, melyre vártatok.

Azok a lelkek, akik nem ismerik fel Fiam létezését, meg fognak lepődni és szomorúak lesznek, amikor az igazság végül feltárul előttük.

Azok a meggyötört lelkek, akik hűséget esküdtek a gonosznak, le lesznek sújtva a bánattól és fájdalomtól, míg mások el fognak bújni az igazság elől, mert nem lesznek képesek ellenállni a világosságnak.

Imádkozzatok, hogy minden ilyen lélek, mások imái által megmenthető legyen és meg is legyen mentve majd Fiam szemében.

A megtérés el fogja hárítani a büntetést, és enyhíteni fogja majd az Antikrisztus által folyamatban levő, az emberiség elpusztítására irányuló gonosz terveket.

Imádkozzatok, hogy a Menny és a gonosz közötti harc eredményeként Isten minden gyermeke megmenekülhessen majd a pokol tűzétől.

Szeretett Édesanyátok

A Rózsák Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (19) Ima a fiatalokért

14 jan

2012. január 13. péntek, 08.00

Gyermekem, nagyon szomorú vagyok ma, mert nagyon szenvedek, amikor azokra a szegény lelkekre gondolok, akik meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Kérned kell, hogy sürgősen imádkozzanak ezekért a lelkekért, akik haragra gerjesztik Atyámat. Viselkedésük utálatos Atyám szemében.

Kérlek imádkozzatok, imádkozzatok,imádkozzatok ezekért, a sötétség gyermekeiért, akik közül sokan nem tudják, mit cselekszenek.

Gonoszságuk készteti Fiamat sírásra, és felfakasztja sebeit. Fontos, hogy a lehető legtöbb lelket Fiam karjaiba, az Ő Isteni Irgalmába kell helyezni. Kérlek, kérd meg, hogy imádkozzák az Imahadjárat ezen imáját hozzám, az Üdvösség Anyjához, hogy ezek a szegény gyermekek megmeneküljenek.

“Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz irgalomért azon fiatalok számára, akik szörnyű sötétségben vannak, hogy felismerjék a te Szeretett Fiadat, mikor Eljön megmenteni az egész emberiséget.

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is elvesszen az úton,

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát,

Kérlek Édesanyám, ments meg mindenkit, és kérlek, borítsd be ezeket a lelkeket Szent Palástoddal, hogy megadd nekik a szükséges védelmet a csalóval szemben. Ámen.”

Gyermekem, minden lélek fontos Fiamnak, de a halálos bűnben levő fiatal lelkek bántják Őt a legjobban.

Imádkozzatok, hogy az irgalmasság fénye ragyogja át elméjük és lelkük sötétségét. Imádkozzatok, hogy tagadják meg a romlottság és üresség által vezérelt életüket. Imádkozzatok, hogy felemeljék kezüket és irgalomért esedezzenek, máskülönben soha nem fogják megkapni a kegyelmeket, melyek nélkül nem tudnak belépni az Új Paradicsomba.

Micsoda veszteség lesz ezen fiatalok elvesztése nektek többieknek, akik el fogjátok fogadni a Nagyfigyelmeztetés ajándékát, és beléptek a Paradicsom Új Korszakába a földön. Meg fog szakadni Fiam szíve, ha nem lehet őket megmenteni.

Szeretett Édesanyátok

Mária, a Mennyek Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imádkozzatok a halálos bűnben levő lelkekért, akiknek talán nem lesz lehetőségük, hogy üdvösségre leljenek

14 jan

2012. január 12. csütörtök, 15.30

Legdrágább szeretett leányom, mindenkire szükség van, hogy teljes szívével imádkozzon a lelkekért, akik talán nem élik túl azt a megrázkódtatást, amikor tanúi lesznek a Nagyfigyelmeztetésnek és az Én Nagy Irgalmamnak.

Néhány halálos bűnben levő léleknek talán nem lesz lehetősége, hogy üdvösségre leljen, így kérlek, ajánljátok fel imáitokat ezekért a lelkekért.

A sötétségben levő lelkekért való ima imádkozása most mindennél sürgetőbb és fontosabb. Sötétségüknél fogva annyira elszántak, hogy elpusztítsák az emberiséget a pénzügyi és egyéb irányítás által, hogy a Nagyfigyelmeztetés egy szörnyű megrázkódtatásként fogja érni őket.

Szükségem van rájuk, hogy megkapják a lehetőséget a bűnbánatra, de sokan ellenállnak majd Nekem. Kérlek, imádkozzatok ezekért a meggyötört lelkekért.

Végül azt szeretném kérni minden követőmtől, hogy imádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, megragadva minden alkalmat, mivel a Nagyfigyelmeztetés ideje már egyre közeledik.

Minden hívő – aki nem akarja elfogadni, hogy Én, Jézus Krisztus, az ő Megváltójuk beszélek hozzájuk, ezeken az üzeneteken keresztül – hallgassanak meg most Engem.

Ne legyetek olyanok, mint azok a szegény lelkek, akik Noé idejében éltek, és kigúnyolták őt.

Nyissátok meg elméteket, és nagylelkűségetekben szakítsatok időt az imádkozásra. Ez minden, amit kérek tőletek most. Ti, Gyermekeim a bűntudat könnyeit hullajtjátok majd, amikor felismeritek tévedéseteket. És igen, Én meg fogok bocsátani nektek, még akkor is, ha nagyon megbántotok Engem.

Bántásaitok megsebeznek Engem.

Gúnyolódásaitok olyanok, mint egy kés, melyet megforgattok Bennem, mert azt gondoljátok, hogy ismertek Engem, pedig nem.

Elmétek zárva van az Én igaz hangomra, mely így olyan, mint egy kiáltás a pusztában.

Önteltségetek bánt Engem.

El kell fogadnotok, hogy Második Eljövetelem módja most van tervezés alatt.

Lehet, hogy nem hallgattok most Rám, amikor könyörögve kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a lelkekért, akik számomra el fognak veszni, de majd fogtok Rám hallgatni, amikor ez bebizonyosodik számotokra ezen nagyszerű esemény után.

Mert akkor Én azt fogom elvárni tőletek, hogy kövessetek Engem, és hogy Egyházam maradékát alkossátok. Ez akkor lesz, amikor mi mindannyian egyesülünk, összeszedvén megmaradt tagjainkat, ahogy haladunk előre az Új Paradicsom felé.

Szeretett Jézus Krisztusotok

Az egész Emberiség Megváltója és Megmentője

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy