RSS
 

Archive for január 12th, 2012

Imahadjárat (18) Állítsd meg az Antikrisztust és az ő csoportját

12 jan

2012. január 11. szerda; 15.00

Imádkozzátok az Imahadjárat (18) imáját, hogy segítsetek megállítani az Antikrisztust és az ő csoportját, akikről beszélek.

Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól
Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól
Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól
Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy megvédjük magunkat a háborúktól, valamint a sátán és annak terrorista-hadserege által tervezett üldöztetéstől.
Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A Holokauszt óta a legnagyobb gyűlölethadjárat szerveződik a zsidók ellen

12 jan

2012. január 11. szerda, 15.00

Drága, szeretett leányom, figyeld most a Globális Hatalom által tett erőfeszítéseket, melyek nem a világosságtól valók, és amelyek megpróbálnak felépíteni egy hadjáratot Népem ellen.

Népem alatt a keresztényeket, és az Én választott népemet, a zsidókat értem.

Gonosz tervek szerveződnek annak érdekében, hogy kisöpörjék a kereszténység gyakorlását egy fondorlatos, ámde kifinomult módon. Ez az országok alkotmányának változásával fog kezdődni mindenütt a nyugati világban.

Mindent meg fognak tenni azért, hogy sértő nyilatkozatokat tegyenek Keresztény Egyházam ellen. Felszentelt szolgáim lassan vissza fognak vonulni, és csak csekély lelki támogatást fognak nyújtani Népemnek. Mindezek a törvények a tolerancia megtévesztő köntösébe lesznek bújtatva.

Gyermekeim, hitetek most folyamatosan próbára van téve úgy, mint még eddig soha.

A kereszténység és bármilyen próbálkozás Nevem nyilvános hirdetésére meg lesz akadályozva. Ennek helyére egy üres tan (dogma) kerül, és az emberek össze lesznek zavarva. Azt fogják gondolni, hogy ez a tan jó és megfelelő helyettesítője az igazságnak, holott valójában egy hazugság lesz.

Ez a gonosz csoport nagy hatalommal bír, kevesen tudnak létezéséről. Mégis ők mozgatják a szálakat mindenütt. Gyermekeim olyanok, mint a bábok.

Az Én kiválasztott népemnek, a zsidóknak ismét borzasztó üldöztetéssel kell szembenézniük. A tervek, hogy legyőzzék őket, már folyamatban vannak.

Azok, kiket barátaiknak hisznek, az ellenségeik.

Nagy nehézségeket fognak elszenvedni, ezért Én kérem az egész emberiséget, imádkozzatok Izraelért.

A Holokauszt óta a legnagyobb gyűlölethadjárat szerveződik az Én népem ellen.

Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az Antikrisztus csoportja megállításra kerüljön ezen gonosz tervek megvalósításában.

Ezeknek a sötét lelkeknek szükségük van az imáitokra, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt felismerjék majd bűneiket. Imádkozzatok, hogy ők tegyék le fegyvereiket, és könyörögjenek Irgalmamért.

Ha megteszik, akkor a háborúk és zavargások csillapodhatnak Izraelben.

Sok prófécia fog most beteljesedni a szemetek láttára. Azok, kik vakok az Én ígéreteimre, meg kell, hogy kapják az Én Irgalmam világosságát, hogy újra lássanak.

Ne áltassátok magatokat gyermekek. Ami külsőre jónak tűnik, nem mindig olyan, amilyennek látszik. A békefenntartó erőknek, akik közül sokan ártatlan sakkfigurák, folyamatosan hazudnak.

Soha ne féljetek, mert az Én Irgalmam jelentős hatást fog gyakorolni e felett a szekta felett, amely évszázadok óta szervezkedik Egyházam ellen.

Ők nem tudnak és nem is fognak győzni, de óriási rémületet fognak kelteni, ha csak az ima nem enyhíti az ő gonosz uralmukat.

Imádkozzátok az Imahadjárat (18). imáját, hogy segítsetek megállítani az Antikrisztust és az ő csoportját, akikről beszélek.

Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól

Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól

Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól

Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy megvédjük magunkat a háborúktól, valamint a sátán és annak terrorista-hadserege által tervezett üldöztetéstől.

Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Emlékeztető, hogy készítsük fel otthonunkat a Nagyfigyelmeztetésre

12 jan

2012. január 11. szerda; 15.37

Az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő szeretné felhívni a figyelmünket KÉT üzenetre, melyeket 2011 szeptemberében és októberében kapott azzal kapcsolatban, hogy készítsük fel otthonunkat a Nagyfigyelmeztetésre.

 

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérlek, kérd meg az Én szeretett követőimet, hogy imádkozzanak és köszönettel örvendezzenek a nagy kegyelemért, amelyet az Én Örök Atyám adományozott az emberiségnek.

A tiszta szeretet ezen dicsőséges cselekedete révén fog ez (a Nagyfigyelmeztetés)  bekövetkezni, hogy az emberiség nagy része megmenekülhessen azért, hogy élvezhesse a béke korszakát a földön.  Legyetek hálásak, hogy ezekben az időkben éltek, mert közületek milliók fognak megmenekülni, akik máskülönben soha nem lépnének be a Mennyország kapuin.

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat annyi Szentelt gyertyával, vízzel és élelemmel, amely néhány hétig kitart.  Az utána következő időszak nehéz lesz, de nem szabad félnetek.  Ellenkezőleg, érezzetek megkönnyebbülést, mikor szenvedésetek hálaadással kerül felajánlásra az örök életért, mely most az Én drága lelkeimnek adatik, akik befogadják ezt a nagyszerű ajándékot.

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, mert ne feledjétek, Én vagyok a ti Megváltótok, és Védelmemet ajánlom a hűséges lelkeknek minden pillanatban. Veletek megyek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel fogom a kezeteket. Ti az Enyéim vagytok, és Én soha nem fogom hagyni, hogy eltávolodjatok Szent Szívemtől. Titeket, követőim, körülölelnek a szükséges kegyelmek, amelyekkel túlélitek a Nagyfigyelmeztetést.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megmentője és Megváltója

 

 

Örvendezzetek, mikor az ég robban, mert akkor tudni fogjátok, hogy Én hamarosan jövök

2011. október 2. vasárnap; 15:00

Drága, szeretett leányom, az időjárási körülmények változnak most, egy újabb jeleként annak, hogy az idők is változnak. Egyéb változások is tapasztalhatóak lesznek. A Nap elkezd majd pulzálni és forogni fog, felkészítve a világot a Nagyfigyelmeztetésre.

Először megjelenik az Én keresztem. Sokkolva lesznek, de ez jelként adatik, hogy felkészíthessétek lelketeket és kérjétek a megbocsátást az elkövetett bűneitekért. Azáltal, hogy ezt teszitek, nem fogtok szenvedni a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Követőim mindenütt, örvendezzetek, mikor az ég robban, mert akkor tudni fogjátok, hogy Én valóban hamarosan eljövök a világba. Végül az emberiség nem lesz képes megtagadni Engem. Szeretetem a világ minden szegletében sugározni fog, amint megpróbálok minden lélekbe behatolni, mindenütt.

Ez az esemény annyira váratlan lesz, hogy a világ óriási sokkban fog leállni. Amikor lassan visszarendeződik, sokan továbbra is bizonytalanok lesznek, hogy mi is történt. Amikor Én jövök, akkor fog jönni a sátán is és démonai a pokolból, akik megpróbálják majd elrabolni Gyermekeim lelkét. Ezért kell mindannyiatokat sürgetnem, hogy otthonaitokat Szenteltvízzel hintsétek be, és legyen szentelt gyertyátok mindenütt. Meg kell saját magatokat védenetek.

Először is a következőre kérlek benneteket. Imádkozzatok mindazokért, akik szívükben nem találják meg az elfogadást Tanításaim igazságára. Különösképpen imádkozzatok azokért, akik óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy megtagadjanak Engem, annak ellenére, hogy tudatában vannak Keresztre feszítésemnek, mely megmentette őket.

Ne feledjétek, mindannyiatokért haltam meg, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek, hogy ezúttal azért jövök újra, hogy megmentselek benneteket, mindannyiatokat. Senkit sem rekesztek ki.

Most rajtatok a sor gyermekeim, hogy a béke korszakának a földön helyet biztosítsatok. Miért ne akarnátok ennek részeseivé válni? Miért választaná bárki is tudatosan a pokol mélységeit ezen nagyszerű ajándék helyett?

Örvendezzetek. Imádkozzatok. Adjatok hálát Istennek, az Atyának ezért a nagyszerű figyelmeztetésért. Fogadjátok ezt az ajándékot szeretettel és örömmel szívetekben.

Megváltótok Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy