RSS
 

Archive for január 7th, 2012

Ha ítélkeztek és káromoltok másokat az Én nevemben, akkor arcul köptök Engem

07 jan

2012. január 7. szombat; 15.40

Drága, szeretett leányom, miközben Követőim továbbra is harcolnak egymással, a világnak adott ezen Szent Üzeneteim hitelességét illetően, egyre több és több lélek távolodik el Tőlem.

Ti, akik azt valljátok, hogy ismertek Engem, tudnotok kell, hogy Irántam érzett szereteteteket bizonyítanotok kell.

Nem elég csak mondanotok, hogy szerettek Engem. Mindenekelőtt felebarátotokat kell szeretnetek.

Hogyan szeressétek felebarátotokat? Szeretettel és tisztelettel bánva velük, mindegy, hogyan bántanak meg benneteket.

Jaj, annak közületek, aki másokat rágalmaz az Én nevemben! Ti elvesztetek Számomra. Ti, amikor szívetekben alázat nélkül ítélkeztek és káromoltok másokat az Én nevemben, ti akkor arcul köptök Engem.

Ne feledjétek, ti nem Engem képviseltek, mikor másokat rágalmaztok, vagy nyilvánosan gyűlöletet mutattok mások iránt.

Mégis sokan azok közül, akik az Én szent apostolaimnak vallják magukat, beleesnek a sátán csapdájába, melyet azért állított, hogy elgáncsolja őket.

Azt mondom, el innen! Imádkozzatok megbocsátásért.  Sokkal jobban teszitek, ha több időt töltötök imádkozással felebarátaitok üdvösségéért.

Mennyire szeretném, ha azon követőim, akik azt mondják, hogy az Én nevemben jönnek, úgy viselkednének, ahogyan azt tanítottam nekik. Mennyire megbántják azokat a szegény lelkeket, akik a végsőkig alázatosak próbálnak maradni az Én szememben.

Óriási szükség van a tisztánlátásra ezen isteni ajkaimról származó Szent Üzenetek tekintetében, ezekben az ilyen jellegű utolsó üzenetekben, ezekben az utolsó időkben.

Soha ne az alapján alakítsatok ki saját véleményt, hogy hibásan értelmezitek Tanításaimat, vagy, hogy ki vagyok Én.

Én mindenekfelett, és elsőként az Irgalom Istene vagyok, még mielőtt eljövök, mint Bíró.

Mindannyiatokat szeretem, de ugyanazt a szenvedést élem át ma is, mint amelyet az Én időmben a Getszemáni Kertben átéltem. Sosem fogok megpihenni, míg meg nem mentelek benneteket a gonosztól.

Bárki, aki azt mondja, hogy nem szenvedek, az nem ismer Engem.

Bárki, aki azt gondolja, hogy joga van az Én nevemben mások felett ítélkezni, az nem szeret Engem igazán. Ellenkezőleg, az ilyen ember gőgös, és csak saját magát szereti.

Bárki, aki megfenyeget másokat, erőszakkal kényszerítve őket, hogy higgyenek Bennem, az is félreértelmezi a szeretetről, az alázatról és a türelemről adott Tanításaimat.

Sok jó szándékú keresztény hiszi, hogy az ő feladata elemezni és újraértékelni Tanításaimat. De a legtöbb elemzésük emberi és logikai érvelésen alapszik, melynek Királyságomban igen csekély a jelentősége.

Mikor arra buzdítalak benneteket, hogy váljatok kicsinyekké az Én szememben, azt úgy értem, hogy egy gyermekké, aki semmit sem kérdőjelez meg.  Úgy értem, egy olyan gyermekké, aki teljes mértékben bízik édesapjában, félelem nélkül szívében.

Míg nem váltok kicsinyekké az Én szememben, addig nem vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben beszéljetek.

Mikor meglelitek azt az alázatot, melyet Én kívánok, csak akkor tudtok nekem segíteni a lelkek megmentésében.

 

Tanítótok

Az Emberiség Megváltója

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kísérletek egy atomháborúra a Keleten

07 jan

2012. január 4. szerda, 19.20

(részlet egy üzenetből, melynek nagy része személyes üzenet volt az Isteni Irgalmasság Máriájának)

Drága szeretett leányom, figyelj Rám most, amint Én arról tájékoztatom a világot, hogy nemzetek fognak kísérletet tenni arra, hogy elkezdjék pusztítani egymást a Keleten.

Sokkal több imára van szükség annak érdekében, hogy ez az atomháború és más gonosz cselekedetek elháruljanak. Sose felejtsétek el, hogy az imának hatalma van, és hogy sok gonosz eseményt képes enyhíteni.

Emlékeztetnem kell téged (benneteket) azon Óhajomra, hogy imádkoznod (imádkoznotok) kell a lelkek megmentése érdekében.

Még több lelket akarok megmenteni, leányom, különösen azokat, akikre az a sors vár, hogy meghalnak a Nagyfigyelmeztetés során.

Tudnod (Tudnotok) kell mostanra már, hogy ez az Én leghőbb vágyam, és követőim imái hozhatják majd el ezen lelkek számára az üdvösséget.

Arra buzdítom az imacsoportokat mindenütt a világon, hogy imádkozzanak kitartóan most az ilyen lelkekért.

Isten, az Én Örök Atyám válaszolni fog kéréseiteknek megfelelően, és mentőkötelet kínál ezeknek a szegény lelkeknek.

Fáradt vagy most leányom. Menj békével és pihenj.

Jézusod

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan megmutatkozom

07 jan

2012. január 4. szerda; 18.15

Leányom, hamarosan megmutatkozom.

Az előkészületek már befejeződtek, de több imára van szükségem azokért, akik nyomorúságos halált halnak majd, a halálos bűn állapotában, a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Sürgetve kérem Követőimet, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szegény lelkükért.

Szeretlek benneteket szeretett Követőim. Milyen nagy öröm tölt el, látva közöttetek a szeretetet és a szívek tisztaságát. Oly sok vigaszt nyújtotok Nekem, és enyhítitek Szenvedésem. Odaadásotok gyógyír az Én fájó sebeimre.

Mivel oly sokan megfeledkeznek Rólam, és elutasítanak Engem a világban, ezért szeretett Követőim hűsége az, ami nagy örömmel tölt el Engem.

Szenvedésemet a világban uralkodó Istenhit mértéke irányítja. Ezé a világé, mely a becsvágyat, az öntömjénezést és a hamis bálványokat tiszteli.

Nevemet nem tartják fontosnak. Hangomat elnyomja az önimádat zaja.

Fennhangon hirdetik, és dicsekednek földi szerzeményeikkel. De szeretett Követőim suttogása lehetővé teszi, hogy Én beszéljek, és Hangom meghallgatásra találjon.

Ti, Követőim, most oly módon vagytok Velem egységben, ami meg fog lepni benneteket.

Menj leányom, és mondd meg szeretett követőimnek, hogy szeretem őket, és hogy Kegyelmeim elég erőssé fogják tenni őket, hogy Szent Szavam (Üzenetem) hirdessék a világnak, melynek hallania kell az igazságot, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy