RSS
 

Archive for január 4th, 2012

Isten, az Atya: Két milliárd lélek fog megtérni ezen üzenetek következtében

04 jan

2012. január 3. kedd, 15.30

Leányom, a mai látomás ajándéka, amikor is megmutattam neked Fiam arcát, és az Én arcomat, azaz a te Mennyei Atyád arcát, ritka ajándék.

Áldott vagy, hogy ebben a különleges Mennyei ajándékban részesülhettél. Ez azért volt szükséges, hogy megerősítsen téged. Szenvedésed most enyhülni fog, és sokkal erősebb leszel, mint korábban.

Soha ne félj ettől a munkától, hiszen mostanra már tudnod kell, hogy minden földi hatalom az Én Mennyei Kezemben van. Senkinek sincs hatalma az Atya felett. Még a csaló sem tudja befolyásolni vagy megváltoztatni az Emberiségre vonatkozó Mennyei Tervem.

A Mennyország örvendezik a megtéréseken, melyek ezen, a világnak adott Üzeneteim következtében történnek. Több mint két milliárd lélek fog most megtérni, ezen isteni üzenetek közvetlen következtében.

Senki sem fogja megakadályozni ezt a munkát. Megpróbálhatják ugyan, de hiábavaló lesz.

Az Én isteni védelmem minden lelket beborít, akik az örök üdvösség igazságát hirdetik.

Soha ne adjátok fel gyermekek, függetlenül attól, hogy milyen nehéz szenvedéseken mentek keresztül. Sose feledjétek el, hogy a szenvedés közelebb hoz benneteket Mennyei Királyságomhoz.

Gyermekeim, hamarosan örvendezni fogtok, mikor a Fiam által reátok kiárasztott kegyelmeket érzitek.

Legyetek éberek. Továbbra is imádkozzatok minden lélekért, és soha, egyetlen pillanatra se kételkedjetek abban, hogy Én vagyok az, a ti Örök Atyátok, aki békét hoz elmétekbe, testetekbe és lelketekbe, ezen üzeneteken keresztül.

Kezeljétek ezeket az üzeneteket szent üzenetekként. Ezek összhangban vannak, és mindig is összhangban lesznek az idők kezdete óta az emberiségnek adott Szavammal. Ezek oly módon fogják lángra lobbantani lelketeket, melyet nehezen tudtok majd figyelmen kívül hagyni.

Engedjétek, hogy az Én lelkem megérintsen és megnyugtasson benneteket. Csak akkor tudom megérinteni lelketeket úgy, hogy a felismerés szikrája lángra lobbantsa szíveteket.

Hívlak benneteket, fussatok Hozzám, hogy úgy ölelhesselek át benneteket, ahogyan csak egy Édesapa képes.

Hadd ajánljam fel nektek Védelmemet és kegyelmeimet, melyek elég erőssé tesznek benneteket, hogy Hadseregemben harcoljatok a világotokban lévő gonosz ellen.

Hadseregem el fogja hozni az áhított békét és a szomjatok oltásához szükséges szeretetet.

Menjetek békével gyermekek, abban a tudatban, hogy az üzenetek által tartalmazott igazság, az az igazság, melyet Én szentesítettem az egész világ számára.

Ha szívetek tiszta és alázatos, akkor felismeritek Szeretetemet. Váljatok kicsinyekké, mint egy gyermek, az Én szememben. Csak akkor foglak felemelni benneteket, mint egy angyal, az Én Hierarchiámba, ha eljön az ideje.

Menjetek békével. Pihentessétek kimerült fejeteket Vállamon, és Én megadom nektek az áhított vigaszt és megnyugvást.

Szeretlek benneteket gyermekeim. Mindegyikőtöket, egytől egyig.

Örvendezve várom a napot, mikor a mi Szent Családunk újra egyesül, és a Menny dicsőítve és magasztalva fog énekelni örökkön örökké.

Isten, az Atya

 

Megjegyzés: a két milliárd lelket illetően – az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő tudatni szeretné, hogy egy korábbi személyes üzenetben, melyet Istentől, az Atyától kapott, említésre került, hogy ’’két milliárddal több lélek fog megmenekülni – mint egyébként menekülne meg – ezen üzenetek által”. Sok ember úgy értelmezte a fenti üzenetet, hogy mindösszesen két milliárd ember fog megmenekülni a világon, ami nem helyes. Sokkal többen fognak megmenekülni ennél. Ez a két milliárd, pluszként értendő.  (2012. január 6. péntek, 09.11)

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy