RSS
 

Archive for január, 2012

Szűz Mária felhívása az imádság napjára és a böjtölésre, hogy felkészüljünk a Nagyfigyelmeztetésre

30 jan

2012. január 30. hétfő, 13.00

Ezt az üzenetet Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária) – Szűz Mária két egymástól független jelenése után – kapta. Az első jelenés január 29-én éjfélkor történt, a második 2012. január 30-án hétfőn, 13 órakor, amely alatt a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt.

Gyermekem, miközben most Fiam eljön, hogy beborítsa az egész földet Irgalmassága sugaraival, nehéz szívvel bár, de azt kell mondanom neked, hogy sok ember meg fog halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az ő lelkükért.

Neked, gyermekem, meg kell kérned ezeknek az isteni üzeneteknek valamennyi követőjét, hogy szánják a holnapi napot, 2012. január 31-ét, keddet, egy különleges imanapnak.

Ezen a napon el kell imádkoznotok a legszentebb Rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét.

Ahol lehetséges, mindenkinek meg kell próbálnia ezt megtenni, és böjtölnie kell ezen a napon. Így több lélek, különösen a halálos bűnben levő lelkek, haláluk pillanatában megmenekülhetnek szeretett Fiam, Jézus Krisztus irgalma által.

A bánat könnyeit hullatom azokért a szegény emberekért, akiknek elképzelésük sincs arról, hogy mennyi fájdalmat és kínt okoznak bűneik Fiamnak.

Az ajándék örömébe, amelyet Fiam hoz el most a világnak, szomorúság is vegyül, azokért a lelkekért, akiket nem lehet megmenteni saját döntésük miatt.

A hazugságokat – melyek a felszínre fognak törni és elterjednek majd az egész világon a sötét lelkek által, miután a Nagyfigyelmeztetés megtörténik – meg kell állítani imáitok által.

Imádkozzatok, hogy senki ne utasítsa majd el Fiam Isteni Irgalmasságát a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy azt követően. Mert minden, ilyen hazugságoknak áldozatul esett lélek, egy lélek, akit a gonosz el fog ragadni.

Terjesszétek a megtérést az egész világon gyermekek. Fogadjátok el azt, hogy Én vagyok a Társmegváltó és a Közvetítő, szorosan együttműködve szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy megmentsük az összes lelket az örök kárhozattól.

Gyermekek, az irántatok érzett szeretetem nagyon erős. Irgalomért esedezem minden egyes lélek számára, a nap minden egyes másodpercében, könyörögve Atyámhoz, könyörületért.

De gyermekek, nektek segítenetek kell azzal, hogy csatlakoztok hozzám imában és áldozathozatalban, hogy segítsek Isten valamennyi gyermekének belépni az Új Paradicsom kapuin.

 

Mennyei Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki

30 jan

2012. január 29. vasárnap, 21.18

Én, a te Jézusod, szeretném tájékoztatni a világot, hogy Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Helena leányomnak, Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki.

Ez a misztérium fel fog tárulni, ahogy mindenki tanúja lesz az emberiség megmentésére irányuló Irgalmasságom sugarainak végső megnyilvánulásának.

Akik kigúnyolnak téged, leányom, és azt mondják, hogy ez a misztérium már ki lett nyilatkoztatva a világnak, azoknak tudniuk kell a következőt.

Hány ember tud ma a világban Isteni Irgalmasságom ígéretéről? Nagyon kevés, beleértve téged is, leányom.

Követőim nem tudták, hogy Én vissza fogok majd jönni, hogy felkészítsem a világot erre a nagy eseményre?

Én mindig felkészítem Gyermekeimet az ilyen eseményekre. Örök Atyám egy céllal küld prófétákat a világba, hogy megfelelő figyelmeztetést adjon nektek, annak érdekében, hogy a lelkeket ne érjék váratlanul az események. Örüljetek ennek a prófécia-ajándéknak. Ne utasítsátok vissza.

Soha ne gondoljátok, hogy ti mindent tudtok az Én utaimról, mert – amíg ti talán szerettek Engem – ti nem mindig ismertek Engem, vagy értitek meg az Én utaimat.

Mert nektek mindannyiatoknak, akik kigúnyoljátok az Én prófétáimat, jusson eszetekbe, hogy nem őket gúnyoljátok, hanem Engem. Ők egyszerűen csak eszközök.

Gyermekeim, nektek sosem szabad azt feltételeznetek, hogy valóban ismertek Engem, mert ha valóban ismernétek, nem tagadnátok meg Engem. De ti még ma is – csakúgy mint Tanítványaim tették, amikor közöttük jártam – tagadjátok azt, hogy Én vagyok az, aki hivogatlak benneteket.

Bal kezeteket kinyújtjátok Felém, míg jobbotokkal arcul üttök Engem.

Nem halljátok, hogy Én beszélek hozzátok most? Ha nem, akkor üljetek le csendben és imádkozzatok Hozzám, így Én be tudom tölteni fáradt szíveteket az Én Szentlelkem tűzével.

Szeretlek benneteket, és ha majd beengedtek Engem szívetekbe – acélpáncélzatotokat levetkőzve, mely gátol Engem -, Én szabaddá foglak tenni benneteket.

Ha kinyitjátok szemeteket és meglátjátok, hogy Én, a ti isteni Megváltótok beszélek veletek, akkor  – szívetekben szeretettel és örömmel -  kövessetek Engem az úton az Új Paradicsomba.

Ne hagyjátok, hogy a gonosz kétségeket ültessen el elmétekben. Imádkozzatok, hogy elég erősek legyetek, alázatosak  elmétekben és lélekben, hogy Karjaimba fussatok.

Csak akkor fogtok valóban békére lelni lelketekben, ha úgy jöttök Hozzám mint egy gyermek. Ez az egyetlen módja annak, hogy beengedjetek Engem szívetekbe.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (23) Ima Benedek pápa biztonságáért

30 jan

2012. január 28.

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért:

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.

A Föld mennyei Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért

30 jan

2012. január 28. szombat, 21.00

Gyermekem, a sátán hatalma minden nappal egyre gyengébb, ahogy a Szentlélek továbbra is kiterjeszti az Ő szárnyait Isten minde gyermeke fölé.

Mindenütt növekszik a hit és az istenszeretet az imádság révén, és azon különleges kegyelmek révén, melyet Atyám, a Magasságos Isten adott gyermekeimnek.  A megtérések száma nő. Sok gyermekem talán nincs is tudatában ennek, de észre fogjátok venni, ha kinyitjátok szemeiteket.

Kérlek gyermekem, imádkoznod kell Benedek pápáért teljes szívedből.  Ő nagyon szenved, és több szempontból is egyedül van bánatában, látva a hittagadást a Szent Vatikánon kívül és belül egyaránt.

Napjai a Szentszékben meghosszabbodtak, és emiatt a gonosz okozta pusztítás nagy része elhárult.

Gyermekeim az ima olyan, mint egy mennydörgés az égben. Imáitok,  gyermekek, meghallgatásra és megválaszolásra találnak a Mennyben, és ez jó.

Továbbra is imádkozzátok az imahadjárat imáit, melyet te kaptál, gyermekem.

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért:

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.

 

A Föld mennyei Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (22) Ima a Katolikus Papság részére

29 jan

2012. január 27.

Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy imádkozzák:

“Ó, szeretett Jézusom,
Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom minden pillanatában
Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy kialudjon
Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet
És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait
Felajánlom Neked hűségemet minden időben
Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága Jézus, amikor újra eljössz. Ámen.”


Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az egész Emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Felhívás a papsághoz: Készítsétek fel Nyájamat az Én régóta várt Második Eljövetelemre a földön

29 jan

2012. január 27. péntek, 23.50

Én vagyok a te szeretett Jézusod, a Magasságos Isten Fia, aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.

Drága, szeretett leányom, sose felejtsd el, hogy ha Nekem dolgozol, téged üldözni fognak, mert az emberiség nem akarja meghallani az igazságot, amit Én nyilatkoztatok ki neked ezekben a végidőkben.

Szent Szavamat (Üzenetemet) oly sokáig semmisnek nyilvánították, de többé már nem fogják.

Hangomat meg fogják hallani az egész világon. Szeretetem teljes Dicsőségemben fog megnyilvánulni, és az emberiség végre képes lesz kiszabadítania magát a sátán gonosz rabláncaiból.

Ahogy az igazság majd átjárja Gyermekeim lelkét, és elhozza nekik az oly régóta várt szabadulást, ez sajnos szakadást fog okozni.

Szeretett felszentelt szolgáim, papjaim és a Szent Katolikus Egyházon belül valamennyi szerzetesrend papja tudja, hogy Én mindannyiatokat szeretem.

Közületek oly sokan feladtátok életeteket Értem, szívetek nagylelkűségével. Rám kell bíznotok magatokat most.

Imádkoznotok kell a vezetésért, hogy erősek maradjatok a hitetekben, és a megkülönböztetésért, minden időben.

Egy pillanatra se vegyétek le soha a tekinteteteket Rólam. 

Szükségem van rátok, hogy felkészítsétek Nyájam annak érdekében, hogy örömmel fogadjon majd Engem a régóta várt földi Második Eljövetelem során.

Ki kell majd tartanotok, és nem szabad engednetek, hogy Irántam való szeretetetektől eltántorítsanak benneteket, függetlenül attól, hogy mekkora nyomás nehezedik rátok.

Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell kérnem benneteket, hogy vegyétek fel a harcot, és mentsétek meg Egyházam. Sosem fog elbukni ez az igaz egyház, melyet Szeretett Tanítványom, Péter, a Kősziklára épített.

Az ellenség talán azt hiszi, hogy meg tudja semmisíteni, de az egy ostoba feltételezés lenne.

Senki nem fogja vagy tudja megsemmisíteni Egyházam. Fel fog támadni hamvaiból, hogy hirdesse Dicsőségemet, amikor visszajövök, hogy megmentsem Királyságomat a földön.

Sosem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha.

Mert Nélkülem nincs világosság, és világosság nélkül nincs jövő.

Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy imádkozzák:

Ó, szeretett Jézusom,

Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom minden pillanatában

Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy kialudjon

Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében

Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet

És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait

Felajánlom Neked hűségemet minden időben

Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága Jézus, amikor újra eljössz.

Ámen.

 

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az egész Emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az utolsó fatimai titok kinyilatkoztatja a sátán gonosz szektájának a Vatikánba történő behatolásának igazságát

27 jan

2012. január 26. csütörtök, 21.40

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy Isteni Királyságom misztériumának teljes igazsága feltáruljon a világ előtt.

Az igazság egy ideje rejtve van. A csodákon, a jelenéseken és a kiválasztott lelkekkel való kommunikáción keresztül a világban megnyilvánuló isteni beavatkozásom elismerése, éveken keresztül félre volt söpörve Egyházam által.

Miért érezte Egyházam szükségét annak, hogy visszatartsa az igazságot, amelyet csak ők ismertek, amikor ennek az igazságnak kellett volna megerősítenie Gyermekeim hitét mindenütt.

Minden igaz látnokomat és Áldott Édesanyám minden igaz látnokát már az elején semmibe vette, és megvetéssel kezelte Egyházam.

Leányom, még az utolsó fatimai titkot sem kapta meg a világ, mert ez kinyilatkoztatta a sátán gonosz szektájának a Vatikánba történő behatolásának igazságát.

A titok utolsó részét nem fedték fel azért, hogy védeni tudják a gonosz szektát, akik nagy számban behatoltak a Vatikánba Édesanyám a fatimai szent kegyhelyen történő megjelenése óta.

Lucia leányomat elhallgattaták azok az erők, akik a Vatikán egy részét irányították, amely fölött szegény szeretett Pápáimnak csak kevés hatalma volt.  

Nézzétek ahogyan nemcsak kiforgatták és elferdítették Tanításaim igazságát, de új eljárásokat is bevezettek a katolikus istentiszteletben, amely nemcsak Engem, de Örök Atyámat is sérti.

A Katolikus Egyház az egyetlen igaz egyház, és mint ilyen, az elsődleges célpontja a sátánnak és gonosz szektájának.

Az igazság Tőlem származik.

Az igazságtól kényelmetlenül érzik magukat az emberek, mert ez személyes áldozatot vonhat maga után.

Az igazság felháborodást kelt bizonyos esetekben, és sok esetben eretnekségnek számít.

De csak az igazság tud megszabadítani benneteket a hazugságoktól. Azoktól a hazugságoktól, melyek a sátántól erednek, és amelyek súlyos teherként nyomják lelketeket.

Elérkezett az idő arra, hogy az igazság felszínre kerüljön egy hazugságokkal teli világban.

Leányom, oly sok hazugságot mutattak be Gyermekeimnek a hamis vallások, a hamis istenek, a hamis egyházi vezetők, a hamis politikai vezetők és szervezetek, csakúgy, mint a hamis média.

Az igazság nagy része rejtve maradt. De, ha feltárulna az igazság atekintetben, hogy mi történik jelenleg a világban, nagyon kevés ember fogadná azt el.

Ugyanez vonatkozik Atyám Tízparancsolatára is. Ezeket a szabályokat az Én Örök Atyám fektette le, és adta az Ő prófétájának, Mózesnek.

Az igazság sohasem változik, függetlenül attól, hogy mennyire próbálja megváltoztatni ezt az emberiség.

Atyám Parancsolatai már nem elfogadottak, még a keresztény egyházak körében sem.

A ’Ne ölj!’ azt jelenti, hogy nem ölhetsz meg más emberi lényt. Ez nem az önvédelemre vonatkozik, hanem minden más körülményre.

Senki sem igazolhatja a gyilkosságot – az abortuszt, a kivégzést vagy az eutanáziát. Senki.

Ez halálos bűn, és a büntetése: örök élet a pokolban.

Gyermekeim ezt tényleg elfogadják, leányom?  Ők még meg is szavazzák azokat a törvényeket, amelyek nemcsak hogy elfogadhatóvá, de megbocsáthatóvá is teszik ezt Isten szemében. Pedig ez nem az.

Az Én Atyám Tízparancsolatának minden egyes részét megszegik, minden nap.

Egyházam mégsem prédikál sosem a bűn súlyosságáról. Ők sosem mondják el az embereknek, hogy a pokolba fognak kerülni, ha halálos bűnt követnek el, és nem mutatnak megbánást.

Szívem mélyen megsebzett.

Egyházaim, szerte a világon, nem az igazságot prédikálják.

Sok Felszentelt Szolgám már nem hisz a pokol vagy a tisztítótűz létezésében.

Ők nem fogadják el Atyám Parancsolatait. Feloldozást adnak minden bűn alól.

Atyám irgalmáról beszélnek, de nem magyarázzák el, hogy milyen következményekkel jár halálos bűn állapotában meghalni. Nagyon megbántanak Engem azzal, hogy nem teljesítik kötelességüket, melyre felesküdtek.

Sok esetben ők a felelősek oly sok lélek elvesztéséért.

Ébredjetek rá az igazságra ti mind, kik azt valljátok, hogy hisztek Istenben, a Mindenható Atyában, a mindenség Teremtőjében, és tudjátok azt, hogy csak egy igazság létezik.

Nem létezhet több mint egy igazság.

Az igazságon kívül minden más hazugság, és nem az Én Mennyei Atyámtól, a Mindenható Istentől, a mindenség Teremtőjétől származik.

 

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Iránt is érintő nukleáris háború van szerveződőben

26 jan

2012. január 25. szerda, 13.50

Gyermekem, sok minden történik éppen most a világban, mivel a sátán serege továbbra is pusztítást végez mindenütt.

Ők megpróbálják átvenni az irányítást minden pénzügyi intézmény felett, hogy egy szörnyű rémtettet hajtsanak végre gyermekeimen.

Emellett ők – a hatalomvágy által vezérelt gonosz csoport – megpróbálnak előidézni egy nukleáris háborút Iránban.

Neked, gyermekem, imádkoznod kell, hogy Isten, az Atya majd – az Ő nagy irgalmában – nyissa meg szíveiket, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg.

Sose veszítsétek el a hitet gyermekek, mert imáitok működnek.

A nagy gonoszságok, mint az abortusz, az eutanázia, a prostitúció és a szexuális perverziók kezdenek enyhülni a világban most.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok a legszentebb rózsafüzéremet gyermekek – ha lehetséges csoportokban – mindenütt.

A sátán gyorsan el fogja veszíteni a hatalmát, amint eltaposom a kígyó fejét.

Már nem tart soká, hogy Fiam visszatérjen a földre.

Először még ad nektek egy utolsó esélyt a megtérésre.

Aztán gyorsan fel fogja készíteni a világot az Ő Második Eljövetelére.

Az idő már rövid.

Az ima a ti fegyveretek gyermekek, hogy visszatartsátok a sátán seregét a végső üldözéstől, melyet az emberiség ellen tervez.

Ne feledjétek, hogy az én Örök Atyám szeretete és irgalma által meg fog védeni mindannyiatokat, akik hisztek Benne.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azok üdvösségéért, akik továbbra sem engedelmeskednek Neki, és tagadják szeretett Fiam létezésének igazságát.

Az idő készen áll. Nyissátok meg szíveteket Fiam Isteni Irgalmasságára.

Az ég elkezd majd megváltozni most, és mindenki látni fogja maga előtt feltárulni ezt a nagy csodát.

Álljatok készen.

Készítsétek fel otthonaitokat, és imádkozzátok szent rózsafüzéremet, amikor csak tehetitek, hogy enyhítsétek a gonosz szorítását.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért

26 jan

2012. január 25. 

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:

“Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára. Ámen.”

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Jó hír: Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét

26 jan

2012. január 24. kedd; 16.55

Drága, szeretett leányom, Én vagyok az, a te Jézusod, aki ma azért jött el hozzád, hogy elhozza a jó hírt a világnak.

Sok kiválasztott lelkem által felajánlott rengeteg ima és szenvedés révén Isten sokkal több gyermeke menekülhet meg most.

Ha megértenétek az áldozat és az ima hatalmát gyermekek, soha nem hagynátok abba az imádkozást.

Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét.

Ez azt jelenti, hogy sokan meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetés során, és azok, akik mégsem, az ima ereje által megmenekülhetnek.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog menekülni, mert sajnos nem fog.

Azok a megkeményedett emberek, akik első helyen a sátánhoz ragaszkodnak, és az általa irányított gonosz szektákhoz, nem akarnak majd megmenekülni.

Inkább egy másik Paradicsomot fognak választani. Egy olyan paradicsomot hitetnek el velük, mely Atyám által az emberiségnek megígért paradicsomon kívül létezik.

Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátánista követői hisznek, nem létezik.

Ezt a sátán hozta létre a tanítványai elméjében, és ez szimpla illúzió. Nagyon sokat ígért.

A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik lét(ezés)ben hisznek, ahol Isten nem létezik.

Ők más életformákban, más teremtményekben és egy békés uralomban hisznek, melyek mind hazugságra épülnek.

Egyik sem valóságos, gyermekek. Ez nem létezik, nem is létezhet, mert ezt nem Atyám teremtette.

Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész univerzumot – a csillagokat, a bolygókat és a földet, csakúgy, mint a teljes világűrt.

Imádkozzatok azokért, akik ilyen kultuszokat követnek.

Imádkozzatok, hogy több Gyermekem, akik mert szenvednek, ne keressék ezeket a spirituális kiutakat, melyek nem Istentől erednek.

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:

„ Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára.

Ámen.”

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

 

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy