RSS
 

Archive for december 29th, 2011

Isten, az Atya: Fogadjátok el ezt az utolsó lehetőséget, vagy egy szörnyű büntetéssel kell szembenéznetek

29 dec

2011. december 28. szerda, 15.15

Leányom, neked most kötelességed tájékoztatni Gyermekeimet mindenütt a világon, hogy sürgősen keresniük kell a megváltást (lelkük megmentését).

Nagy Irgalmam révén elküldöm most Fiamat, hogy felkínáljon egy utolsó lehetőséget az emberiségnek, hogy visszatérjen Hozzám, az ő Mennyei Atyjához.

Felfedhetem, hogy a Nagy Irgalmasságra, amely be lesz mutatva minden Gyermekemnek, csak egyszer fog sor kerülni. 

Gyermekeim, nekik el kell fogadniuk megmenekülésük ezen utolsó lehetőségét, vagy el kell fogadniuk azt, hogy egy szörnyű büntetés fog lesújtani a világra.

Minden egyes lélek a földön hamarosan látni fogja a lelkiismeret átvilágításának jeleit.

Mindenki térdre fog borulni szégyenében, amikor valószínűleg életükben először látják, hogy milyen fájdalmasnak mutatkoznak bűneik az Én szememben.

A kedves és alázatos szívűek hálával és megkönnyebbüléssel fogják fogadni ezt a nagy irgalmasságot.

Mások számára ez egy nagyon kemény megpróbáltatás lesz, és sokan vissza fogják utasítani Kezem, mely a Szeretet és Barátság keze.

Leányom, sürgősen imádkozzatok ezekért a lelkekért, mert az imák nélkül nem kaphatják meg a második esélyt.

A világ végül el fogja fogadni az Ő Mennyei Atyjának hatalmát, amikor mindenki, mindenütt a világon tanúja lesz a csodának az égen.

Az új világ születése a küszöbön van. Ragadjátok meg Irgalmasságom most, amíg még megtehetitek. Ne várjatok ezzel az utolsó pillanatig.

Egyesüljetek Velem, hogy befogadjátok a Béke Új Korszakát, mely mindazokra a drága lelkekre vár, akik szeretnek Engem.

Az Én Irgalmam  azonban olyan hatalmas, hogy a védettségért való ima - melyet Fiam adott a világnak rajtad keresztül, leányom ezen lelkek részére (lásd Imahadjárat 13-as számú imája) – olyan hathatós lesz, hogy a még mindig sötétségben levő lelkek meg tudnak, és meg is  fognak menekülni általa.

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg imám, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól.  Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.”

Ne feledjétek gyermekek az ima erejét, és azt, hogy az ima enyhíteni tudja a büntetést.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy a világ megmenekülhessen és megmeneküljön majd, illetve, hogy a Nagy Szorongattatás elhárulhasson.

A ti Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A szülési fájdalmak elkezdődtek

29 dec

2011. december 27. kedd; 14.00

 

Gyermekem, a szülési fájdalmak elkezdődtek.

Az idő elérkezett egy Új világ, egy új kezdet megszületésére.

Sok változás fog most bekövetkezni a földön, melyhez hasonlóak nem voltak korábban tapasztalhatóak.

Mennyei Atyám elküldi az én szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, hogy még egyszer újra megmentse az emberiséget bűneitől.

Gyermekem, te tanúja leszel számos olyan eseménynek, melyek már fel lettek fedve előtted.

Nem szabad félned, mert ez a megtisztulás nélkülözhetetlen az emberiség felébresztésére, ha a lelkeket kell megmenteni.

A jelek elkezdődnek, amint az meg lett jövendölve. Gyermekeimnek alázatos és töredelmes szívvel kell elfogadniuk ezeket a változásokat.

Imádkozz, imádkozz a lelkekért, hogy felhagyjanak a gőg bűnével, és hogy megbocsátást keressenek Isten, az Atya elleni vétkeikért.

Ha nem teszik jóvá vétkeiket (ha nem mentik meg magukat), az szigorú büntetést fog eredményezni.

Fiam irgalma oly nagy, hogy Ő időt fog adni gyermekeimnek a bűnbánatra.

De most imádkoznod kell minden lélekért, hogy méltók legyenek belépni a Béke Új Korszakába.

 

Szeretett Édesanyád

Mária, a Mennyek Királynéja

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy