RSS
 

Archive for december 25th, 2011

Tiszteljétek a Család fontosságát

25 dec

2011. december 25. vasárnap, 18.00

Leányom, ma van Születésem ünnepe. Ez egy különleges nap a családok számára is.

Ne feledd, a Szent Család is ezen a napon született meg. Ez a Szent Család kihatással van az emberekre ma szerte az egész világon.

Minthogy minden lélek a földön része az Én Örök Atyám családjának, ezért az embereknek mindenütt tisztelniük kell a család fontosságát.

Csak a család által születik meg az igaz szeretet. Fontos megérteni ezt, amíg a világban sok család szenved a szétszakadástól, a haragtól és a különéléstől.

Ha nem lennének családok a földön, nem lenne élet. A család képviseli mindazt, amit az Én Örök Atyám kíván az Ő gyermekeinek a földön.

A családok, amikor együtt vannak, akkor alakul ki az a meghitt szeretet, ami csak a Mennyországban ismert. Ha kárt tesztek a családban, akkor kárt fogtok tenni abban a tiszta szeretetben, amely megvan minden egyes lélekben, aki része annak a családnak.

A sátán szereti szétválasztani a családokat. Miért? Mert ő tudja, hogy az emberiség lelki fejlődéséhez szükséges szeretet magva el fog halni, amikor a család szétszakad.

Kérlek, imádkozzatok gyermekek, a családok egyesítéséért.  Imádkozzatok a családokért, hogy együtt imádkozzanak. Imádkozzatok, hogy a sátán elkerülje a családi otthonotokat.

Sose felejtsétek el, hogy ti mindannyian Atyám családjának részei vagytok, és nektek követnetek kell ezt az egységet a földön, amikor csak lehetséges.  Nem mindig van így, tudom, de mindig törekedjetek a család egységére, hogy megőrizzétek az egymás iránti szeretetet.

Ha nincs családotok a földön, akkor gondoljatok arra, hogy része vagytok annak a családnak, amit Atyám teremtett.  Törekedjetek arra, hogy Atyám családjához csatlakozzatok a Béke Új Korszakában.

Imádkozzatok a szükséges kegyelmekért, mely képessé tesz benneteket, hogy megtaláljátok a ti jogos otthonotokat ebben az Új Paradicsomban, amelybe való belépésre meghívást fogtok kapni Második Eljövetelemkor.

Szeretett Jézusotok,

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Fiam azért küldetik, hogy visszakövetelje az Ő jogos trónját

25 dec

2011. december 24. szombat; 18.00

Leányom, ahogy Én Megváltót küldtem a világba első alkalommal, hogy megváltsa az emberiséget, most készen állok elküldeni a Fiamat, Jézust, az emberiség Megváltóját, hogy még egyszer megmentse azokat a lelkeket, akik máskülönben nem tudnának megmenekülni.

Gyermekeimnek meg kell érteniük a jelentőségét annak a keserédes áldozatnak, amit az emberiségért hoztam, amikor elküldtem Fiamat első alkalommal.

Amikor felismertem, hogy az egyetlen mód az emberiség megmentésére, hogy Megváltót küldök a világba, tudtam, nem várhatom egyetlen prófétától vagy választott lélektől sem, hogy egy ilyen áldozatot elszenvedjen.  Elhatároztam, hogy a Második Isteni Személy által küldök egy Fiút, hogy megváltsa az emberiséget.  Ez volt az egyetlen hatékony módja annak, hogy a sátán terveit meghiúsítsam, ilyen volt Szeretetem Gyermekeim iránt.

Nézni Fiamat felnőni és emberré válni, ez egyszerre örömteli és fájdalmas is volt, tudván, hogy mi vár Rá. Mégis, mivel őszinte gyengéd szeretetettel szeretem minden egyes Gyermekemet, ez egy örömmel és önként elszenvedett áldozat volt, a Családom megmentése érdekében.

Most, hogy a Nagyfigyelmeztetés közeledik, Én ismét felkészítem a Világot, ezeken a Szent Üzeneteken keresztül Fiam fogadására a Második Alkalommal.

Szeretett Fiam Második Eljövetele közel van, gyermekek. Azért küldetik, hogy visszakövetelje az Ő jogos trónját, amikor az Emberiség Királyaként fog uralkodni.

Ez a dicsőséges esemény látványos lesz, és ez a befejező része annak a tervnek, amely az Emberi Fajnak a világban jelen levő gonosztól való megmentésére irányul. A sátán hamarosan félre lesz taszítva. Az ő követői és a gonosz szívűek sokkot fognak kapni, és meg fognak rémülni. Ők választás elé lesznek állítva abban a szakaszban: vagy leborulnak és irgalomért könyörögnek, és akkor megmenekülnek, vagy visszautasítják a nagy ajándékot, amely be lesz mutatva nekik.

Gyermekeim egyesüljetek ti mindannyian, és ne féljetek, hogy kigúnyolnak benneteket.  Mindannyiatokat a Szentlélek vezet, és az angyalok és szentek a Mennyből védelmeznek benneteket. A Ti feladatotok lesz, Követőim, hogy hirdessétek Fiam szavát és ígéretét, kinek óhaja az, hogy ezek az üzenetek elterjedjenek az egész világon.

Imáitok által az elveszett bűnösök is ki tudnak szabadulni a gonosz karjai közül.

Gyermekek, ti a végső küzdelem korai szakaszában vagytok.  Második esélyetek az örök üdvösségre drága szeretett Fiam irgalma által adatik meg nektek. Ne pazaroljátok el ezt a lehetőséget! Egyesüljetek Mennybéli családotokkal, hogy megmentsétek felebarátaitokat a földön.

Örüljetek ennek a Karácsonynak, mert ez egy különleges ünnep lesz, mivel nektek most segítenetek kell a lelkeknek felkészülni Fiam Második Eljövetelére, miután a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik.

Szeretlek mindannyiatokat, gyermekek. Fogadjátok el szeretetemet. Öleljetek át Engem, a ti Örök Atyátokat, aki minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy elvezessen mindannyiatokat a Béke Új Korszakába.

Isten, az Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy