RSS
 

Archive for december 10th, 2011

Kísérletek egy egységes világpénznem bevezetésére Európában

10 dec

2011. december 9. péntek; 23.28

Drága, szeretett leányom, mennyire szeretném, ha Gyermekeim – különösen azok, akik az elnyomástól szenvednek Európában – Atyámhoz fordulnának segítségért.

A gonosz csoport, melyre időről időre utaltam, most kísérleteikben közelebb kerülnek valamennyi szegény gyermekem  kontrollálásához a világnak ezen részén.

Nekik – az ártatlan sakkfiguráknak egy kegyetlen tervben, mely egy egységes világpénznem bevezetésére irányul, egész Európa kontrollálására -, most kitartóan kell imádkozniuk Isten, a Mindenható Atya segítségéért.

Soha ne adjátok meg magatokat gyermekek az üldöztetésben, melyet zárt ajtók mögött szerveznek. Imádkozzatok, hogy enyhítsétek ezeket a körülményeket. Hívjátok Istent, az Atyát, az Én nevemben, szeretett Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, hogy elhárítsátok ezt a válságot, mondván:

Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében könyörgök Hozzád, állítsd meg ezt az irtózatot, mely gyermekeid kontrollálására irányul. Kérlek, védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, hogy békében és méltóságban élhessük életünket, megszabadulva a gonosztól.”

Leányom, az ima véget vethet, és véget is fog vetni ezeknek a baljóslatú terveknek.

Amint azt mondtam, Isten, az Atya meg fogja büntetni a felelősöket ezért a gonosz cselszövésért, ha nem térnek vissza az ő Mindenható Teremtőjükbe vetett hitükhöz.

Bízzatok bennem. Bízzatok az Én Örök Atyámban, és imádkozzatok, hogy ez az üldözés megállításra kerüljön, még mielőtt a tényleges terv, ezen lelkek elpusztítására, kontrollálására és megsemmisítésére végül kiderül.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: “Ugyanazt a szenvedést éltem át”

10 dec

2011. december 8. csütörtök; 21.10

Gyermekem, mikor életet adtam Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának, ugyanolyan voltam, mint bármelyik anya. Szeretetem ezen  gyermek iránt oly ellenállhatatlan volt, hogy örömkönnyeket hullattam, mikor először megpillantottam gyönyörű arcát. Habár tudtam, hogy a szerep, melyre vállalkoztam, nem lesz könnyű, mégsem voltam akkor tudatában, hogy mennyire nehéz lesz ez az utazás.

Mikor drága arcába néztem az én dédelgetve szeretett gyermekemnek, semmi sem számított, kizárólag a vágy, hogy megvédjem Őt örökké, bármi áron.

Szívem összeforrt Fiaméval, amint az a mai napig így van. Ugyanez a szív Vele egyesülve szenvedett földi életének minden egyes pillanatában.

Minden öröm, melyet Ő érzett, én is érezhettem. Nevetése az én arcomra nevetést csalt.  Szomorúsága mély fájdalmat okozott nekem.

Kínszenvedését a keresztre feszítése során testem minden egyes csontjában éreztem. Minden szeg, mely átszúrta az Ő testét, az enyémet is átszúrta. Minden egyes ökölcsapást és ütést, melyet üldözői keze által kapott, én szintén éreztem.

Ugyanazt a szenvedést éltem át, habár a legtöbb kínszenvedés, melyet Ő átélt, el volt rejtve előlem és tanítványai elől.

Ma együtt szenvedek Fiammal, ugyanúgy, ahogy akkoriban. A keserűség könnyeit hullatom, amikor ma a világban – különösképpen az ateisták – kigúnyolják Őt, és nyilvánosan kinevetik a színpadon és a médiában.

Amikor látom drága Fiamat sírni a bűnök felett, melyeknek minden nap tanúja, én is Vele együtt sírok. Látom, érzem és szemtanúja vagyok az Ő folytonos szenvedésének az emberiségért.

Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltója mindannyiatokért szenvedett, de nagyon szeret mindannyiatokat.

Mindent meg fogok tenni, hogy leghőbb vágyát beteljesíthessem, hogy minden egyes lélek megmeneküljön a földön a gonosz szorításából.

Akkor, és csakis akkor örvendezhetek végső békében, mikor ez a küldetés sikert arat, és gyermekeim újraegyesülnek az Új Paradicsomban.

Imádkozz gyermekem, mint mindazok, akik imádkoznak a lelkek megmentéséért, hogy egyetlen lélek se legyen kizárva (az Új Paradicsomból).

Menj békében és folytasd ezt a legfontosabb küldetést szeretett Fiamért.

Oltalmazni foglak mindig.

Szeretett Édesanyád

A Mennyek Királynéja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy