RSS
 

Archive for november 30th, 2011

Én meg foglak védeni benneteket világotok borzalmaitól

30 nov

2011. november 30. szerda; 15.30

Drága, szeretett leányom, azok, akik oly izgatottan igyekeznek bizonyítani Irántam érzett szeretetüket, nagyon gyakran találkoznak kétségbeeséssel és reménytelenséggel lelkükben, mely az Én szeretetem hiányának érzését hagyja maga után. Ez annyira váratlan lehet, és annyira elhagyatott állapotba sodorhatja a lelket, hogy úgy tűnik, sosem fog felépülni a tehetetlenségnek és a hit hiányának érzéséből.

Ne féljetek gyermekek. Az elhagyatottság olyan valami, melyet akkor fogtok érezni, ha közel vagytok Hozzám. Én ugyanezt az elhagyatottságot éreztem szeretett Atyám által, míg a földön éltem. Elveszettnek és magányosnak éreztem magam, amint próbáltam Vele számtalanszor kommunikálni. Ez egy kemény megpróbáltatás, melyet el fogtok szenvedni, ha igaz Istenhívők vagytok. Ez a sátán módszere, hogy elvonjon benneteket, amely által reménykedik, hogy idővel fel fogjátok adni az Én keresésemet, és visszatértek a világi dolgaitokhoz, melyek örömet fognak szerezni nektek, de nem fognak kielégíteni benneteket.

Nem tudjátok, hogy az ima fogja megakadályozni, hogy ez megtörténjen? Nem veszitek észre, hogy Én engedem ezt meg, a saját érdeketekben, mintegy a felkészítésetek részeként, hogy azt a lelki erőt megszerezzétek, mely kizárólag ezen az elhagyatottságon keresztül érhető el?

Az Én Atyám útjait nehéz megértenetek gyermekek. Csak higgyetek Bennem, Jézusotokban, és hívjatok Engem, hogy adjam meg számotokra a Velem együtt való harchoz szükséges kegyelmeket, felebarátaitok megmentéséhez. Meg kell őket menteni azon erőknek az ördögi terveitől, amelyek a túlélésetekhez szükséges alapvető dolgokon keresztül akarnak ma titeket a világban ellenőrzés alatt tartani.

Ne feledjétek gyermekek, Én oly közel vagyok minden követőmhöz, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, az Én hadseregem azonnal a sátán erős ellenfelévé válik.

Gyermekek, sohase veszítsétek el a reményt. Én meg foglak védeni benneteket a borzalmaktól a világotokban, mely teljes összezavarodottságban van az Én Örök Atyámba vetett hitnek a hiánya miatt.

Ez mind meg fog most változni, amikor a világ tanújává válik annak a bizonyítéknak, mely ahhoz szükséges, hogy elfogadja Isten, az Atya létezését.

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ajándékom a kígyó legyőzésére és elpusztítására

30 nov

2011. november 28. hétfő, 21.00

Gyermekem, mondd meg, szeretett Fiam, Jézus Krisztus minden követőjének, hogy keresniük kell az Én védelmemet minden időben. A sátán napjai gyorsan véget érnek, és sok gyermek van kitéve a kísértéseinek.

Azáltal, hogy védelmemet és különleges kegyelmeimet kéritek, a sátán nem fog ártani gyermekeimnek, illetve nem fogja elfordítani őket Fiamtól.

Mindenki a sátán célpontja ma, ahogy járkál mindenütt és keresi, hogy hogyan tudja tönkretenni a lelkeket. Támadásai akkor a legördögibbek, ha Isten ájtatos követője vagy, és erős a hited. Az ilyen lelkek iránti gyűlölete fájdalmat és zűrzavart fog okozni nekik.

A csalónak csak egyetlen egy célja van, és ez nem más, mint elcsábítani minden lelket, annak érdekében, hogy majd kövessék őt, és így meg tudja semmisíteni lehetőségüket az örök üdvösségre.

Minden szabad pillanatodban imádkozz védelmemért a gonosz ellen. Én megkaptam Mennyei Atyám által a nagy ajándékot a kígyó legyőzésére és elpusztítására.

Amikor Hozzám fordulsz segítségért, Én mindig segíteni fogok neked, hogy visszatérj Fiamhoz azért a vigaszért, amit oly kétségbeesetten keresel, és amely megnyugtatja lelkedet.

Imádkozz, imádkozz, imádkozz és mondd a Szent Rózsafüzért, mert ez a leghatásosabb fegyver, hogy távol tartsd életed lerombolásától a sátánt.

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra gyermekem, mert emlékeztetnem kellett téged annak fontosságára, hogy keresned kell segítségemet, mert kegyetlen támadásoknak vagy kitéve küldetésed ezen szakaszában.

Menj békével.

Mennyei Édesanyád

Mária, a Mennyek Királynéja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy