RSS
 

2010-11-21 Felszólítás minden …

Felszólítás minden Egyházhoz és Felekezethez,  hogy egyesüljenek a Gonosz ellen

2010. november 21. vasárnap, 15.00

Halljátok meg hívásomat,  most az egész világ  Egyházaihoz szólok. A világ minden gyermeke és híve Hozzám tartozik. Közületek sokan követik Egyházaitok és Isten,  az emberiség Megváltójának tanításait. Ez rendben van. Sokan közületek az Örök Atya tanításait különbözőképpen  értelmezik. Ez annak a következménye,  hogy a próféták,  már kezdettől fogva különbözőképpen értelmezték a tanításokat.

A legtöbb próféta az üzeneteknek megfelelően értelmezték a tanításokat. De egyes próféta szavait manipulálták. Minden prófétámnak az igaz tanítás volt megadva. Mégsem tudta mindegyik elérni,  hogy biztossá tegyék azt,  hogy hívei az  Örök Élet útján maradjanak.

Minden út Istenhez, az emberiség Teremtőjéhez vezet.  Isten hívei különbözőképpen értelmezik a tanításokat,  ami zűrzavarhoz vezet. A zűrzavar bekövetkezésekkor, csak egyetlen biztos út létezik,  az,  hogy leegyszerűsítitek hiteteket.  Egyszerűen csak higgyetek és dicsőítsétek Teremtőtöket.

Felszólítom a világ minden Egyházát,  minden vallás és felekezetirányzatát,  hogy itt az ideje, hogy imádkozzanak az emberiségért, főleg a hitetlenekért. Isten szeretetének semmi köze az emberi élet megsemmisítéséhez.  Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy az Én nevemben,  vagy az Örök Atya nevében életet oltson. Inkább gyűljetek össze és egyesüljetek  Teremtőtök iránti szeretetetekben, és álljatok ki a gonosz ellen, aki hamar megjelenik köztetek.

Gyermekeim, Isten parancsaira emlékeztetlek titeket,  amit az Örök Atya, Mózes által szent és alázatos szolgálja által, adott nektek.  Ezek a szabályok azért voltak megfogalmazva, hogy megtanítsák Isten gyermekeit arra,  hogy hogyan kell Istenüket tisztelniük, aki az Igazságra akarja őket vezetni. A tíz Parancsolatot ma már nagyon sok ember elfelejtette. Azok,  akik még nem felejtették el,  csak ritkán gondolnak arra,  hogy valójában mit is jelentenek.

Akik pedig,  nem értik meg a tíz Parancsolatot, helytelenül  értelmezik azokat, így már nem felelnek meg a valóságnak. Ezeknek a következőket mondom:  Kérlek benneteket olvassátok a tíz Parancsolatot és ne kockáztassatok,  legyetek tekintettel  Isten haragjára.  A Parancsolatok értelmét nem szabad felhígítani a hamis szeretet, a hamis együttérzés vagy a bűnök kimagyarázása által.

Az első Parancs azt mondja nektek,  hogy csak egy Istent,  a Teremtőtöket, az Én Örök Atyámat imádjátok és kerüljétek a bálványimádást. Azonban az első Parancsolatot a hamis istenek javára széttaposták. A hamis istenek alatt nem feltétlenül azokat az embereket értem, akik magas pozíciót élveznek,  vagy, mert a többiek közül kiemelik magukat  és akik előtt ti elragadtatásban lábaik elé vetitek magatokat.  Igen, ez bűn és mélyen megbántja Istent. Az a bálványimádás,  amiről én most nektek beszélek,  az nem más, mint az emberek szeretete a hatalom és a pénz iránt, ez gyermekeimet teljesen kétségbeesésbe ejtheti. Ez a kétségbeesés egy másik törvény megszegéséhez vezet: az önzés bűnéhez. Az a  kívánság, amellyel arra törekedtek,  hogy megkeressétek azt az utat, amelyen az életben járni akartok, lelketek kárára válik, a pusztuláshoz vezet. Az önszeretet,  nem szeretet. Ez nem más, mint hiúság. Mégis ez a mai világ legkedveltebb tanítása. A hamis együttérzés leple alatt,  emelitek fel önmagatokat és megtagadjátok Istent.  Az alázat hiánya pusztulást hoz rátok. Ha a közösség élére helyezitek magatokat,  akkor lesznek olyan emberek, akik ettől szenvedni fognak. Sohasem szabad ezt a Parancsolatot megszegni.  A bűneitek kimagyarázása, amelyet emberi ésszel próbáltok indokolni,  teljesen értelmetlen.

Mánia a prominens személyek körül

Ma már mindenki számára egyértelmű,  hogy a fiatalok teljesen elvesztették tájékozódási képességüket,  így egyre jobban a bálványimádásba merültek. A legtöbb esetben azok a bálványok, amelyeket fiatal gyermekeim imádnak nem a világosságtól származnak. Sokan az ördögnek adták el a lelküket, ez tény, amivel még büszkén hencegnek is.

A zene és a szavak hipnotikus vonzóereje,  arról győzi meg gyermekeimet,  hogy számukra ez az egyetlen igaz út, ezért ezt kell követniük. A sátán erkölcstelen vonzóereje arra buzdítja híveit,  hogy utánozzák őt. Ha ezt teszik gyermekeim,  akkor  az örök sötétség szívja magába őket,  mert hátat fordítanak a világosságnak. A  mai világ prominens személyeivel kapcsolatos mánia, félelmet kelt gyermekeimben,  mert ők állandóan csak arra törekednek,  hogy ugyanolyan magasra kerüljenek, mint azok,  akik ezt már élvezik, csakhogy azok, a csalót követik, és ugyanezt várják el gyermekeimtől is.

Jöjjetek,  minden vallás és Egyház gyermekei. Egyesüljetek és harcoljatok az Istenben, az Örök Atyában vetett hitetek jogáért,  azért a jogért,  hogy szerethessétek egymást, harcoljatok  a tiszta szeretet jogáért és azért,  hogy megmaradjon bennetek Isten,  az Örök Atya,  az Ég és Föld Teremtőjének szeretete.

A ti szeretett Megváltótok és Igazságos Bírótok,

Jézus Krisztus

Comments are closed.