RSS
 

2011-01-24 Milyen könnyű vétkezni

2011. január 24.

Szeretett lányom,  végre most már megértetted,  hogy melyek azok a veszélyek, amelyek ha nem vagytok elég éberek,  a csalók által fenyegetnek benneteket. Az Irgalmasság Rózsafüzére,  melyet Mennyei Atyámhoz imádkoztok, nagyon fontos lelketek megszentelődése érdekében.

Szeretett lányom, a bűnt  nagyon nehéz elkerülni. A bűn minden formáját nehezebb elkerülni,  mint egy különleges kegyelmet kapni Tőlem. Abban az esetben, ha Szentségre vagytok elhívatottak,  mindig az ördög célpontjai lesztek,  aki minden egyes alkalmat arra használ fel,  hogy valami negatívat vigyen életetekbe. Környezeteteket fogja felhasználni támadásaihoz,  ezért mindig ébernek kell lennetek. Sohase hagyjátok,  hogy fölülkerekedjen,  mert akkor sikerülni fog neki,  hogy lelketeket megtámadja, és hogy kegyetlen fájdalmat,  félelmet és szenvedést okozzon. Az ördög művei:   hogy a baráti kapcsolat megszakadjon,  hogy összezavarodottságot és kétségbeesést idézzen elő, és hogy az általa kiszemeltek fejébe hamis,  rossz gondolatokat ültessen be.  Amikor az Én gyermekeim,  gyengeségeik miatt lelkiismeret furdalást éreznek,  mert azt hiszik,  hogy nem tudtak ellenállni a kísértésnek,  akkor ismét megjelenik a kétségbeesés,  a bánat és a szétszórtság.

Gyermekeim,  ti mindig a bűn csábításainak lesztek kitéve.  A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni,  mert ez részetekről roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel.  Abban az esetben,  ha az ördög csábítása miatt mégis bűnbe estek,  akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot.

A rendszeres Szentgyónás, egy olyan Szentség, amelyet sokan félreértenek,  mert csak akkor őrizhetitek meg lelketek kegyelmi állapotát,  ha a gyóntatószéket hetenként felkeresitek. A csalót csak úgy tudjátok a sarokba szorítani,  ha a Szentgyónás és a naponkénti ima által lelketek megszentelődik.

A bűn  következtében érzett bűntudat

Attól függetlenül,  hogy vétketek milyen nagy volt Atyám szemében,  ne aggódjatok, amikor egy bűnös tett után, bűntudatot éreztek.  Szálljatok magatokba, nyissátok meg szíveteket, és kérjetek bocsánatot.  A bűntudat  csak egy negatív érzelem. Ez az állapot ne tartson hosszú ideig,  még akkor sem,  ha teljesen a lelkiismeret vezetésére hagyatkoztok. Kérjétek imáitokban  a lélek tisztulásának kegyelmét.  Ezért a kegyelemért  Hozzám könyörögjetek.  A türelem nagyon fontos. A bűn miatt ne távolodjatok el Tőlem. A bűntudat sohasem  állhat a Megváltás keresésének útjába.

Ne feledjétek gyermekeim,  hogy az eredendő bűn az oka annak,  hogy újra és újra az ördög kísértésének áldozatai lesztek. Az ima,  a böjt és az Eucharisztia segít nektek abban, hogy  közelebb kerüljetek Hozzám. Fordítsatok erre megfelelő időt.

Menjetek most gyermekeim és arra gondoljatok mindig,  hogy amikor vétkeztek, ne féljetek ismét Hozzám fordulni. Ha valóban megbántátok vétkeiteket,  ne legyetek sohasem zavarban,  amikor bocsánatot  kértek.  Ha nem ezt teszitek,  akkor a csalót ismét magatokhoz vonzzátok, és lelketek a sötétség mélyébe zuhan. A sötétség sötétséget vonz maga után,  a fény pedig a fényt.  Én vagyok a fény,  a Világosság.

Forduljatok bizalommal Hozzám, és hagyjátok, hogy szeretetem  szegény, elveszett lelketeken keresztül világítson.  Olyan nagyon szeretlek titeket gyermekeim, hogy ha szíveteket felém fordítanátok, sohasem tudnálak benneteket visszautasítani.

Menjetek békével és szeretettel.

Isteni Megváltótok,

Jézus Krisztus

Comments are closed.