RSS
 

2010-12-25 Hamis tanítók és tanítások

2010. december 25. szombat, 10.30

Én vagyok a Kezdett és a Vég. Az Örök Atya általam (Szentháromság egy Isten), teremtette a világot és általam fog a  Vég is bekövetkezni. Én vagyok a Világosság és a Megváltó mindazok számára, akik hisznek Bennem, és őket  be fogom vezetni a megígért Paradicsomba. Mindazok, akik tanításom és a prófétáim fáradozásai ellenére, továbbra is elutasítanak Engem, nem fognak Atyám Országába belépni.

Azok a gyermekeim,  akik a Szentírás által kapták az Igazság ajándékát, most nyissák meg szemüket és fogadják el tanításaimat és jövendöléseimet,  amelyeket prófétáimnak adtam. Végül is visszatérésem ideje közeledik,  amikor szeretett híveim visszatérhetnek Hozzám. A jelenlegi modern világ prófétái közreműködése ellenére is, elutasítanak Engem. Üzeneteimet, amelyeket kegyelemből adok, hallgassátok meg mind, olvassátok el, és értsétek meg azokat.

Tanításaim sohasem változtak meg

Tudjátok meg,  hogy tanításaim, most is ugyanazok, amilyenek mindig is voltak. Különös figyelemmel szemléljétek mindazokat,  akik az Én nevemben jönnek. Ha az Én Igémet hirdetik,  akkor ők a világosság gyermekei. De amint észreveszitek,  hogy tanításaimat,  számotokra idegen módon adják elő, akkor távolodjatok el tőlük. Ne hallgassatok rájuk. Ezeket  a szerencsétlen embereket a gonosz kísérti,  hogy tanításaimat tudatosan hamisítsák, azért hogy megtévesszenek és összezavarjanak benneteket.

Hazugság minden olyan tanítás, amely nem a Szentíráson alapszik,  de mégis azt állítja,  hogy ez a való igazság.  Ez nem más,  mint ellenem elkövetett bűn és komoly támadás Velem és a Mennyei Atyával szemben.

Hamis Messiások

Rövidesen, az egész világon,  hamis tanítók teszik ismertté magukat. Mindenütt meg fogjátok őket találni, tele torokkal kiabálva akarják magukra vonni a figyelmet. Egyes gyermekeimet annyira sikerül nekik befolyásolni, hogy még az igaz hitű híveim is azt fogják hinni, hogy mindezt Isteni felhatalmazásra teszik.

Egy,  közülük különösen ki fog emelkedni, úgy hogy az emberek tévesen azt fogják hinni,  hogy valóban Ő, a Messiás.  Gyermekeimnek nagyon nagy szükségük lesz a bátorságra, a tántoríthatatlanságra és az erőre,  hogy kitarthassanak mellettem, és hogy megengedjék Nekem azt,  hogy ebből a veszélyes, démonokkal tele dzsungelből kivezessem őket. Mivel az utolsó idők most vannak kibontakozóban, a démonok,  akiket a sátán eloldozott,  prófétáim és híveim álruháit öltik magukra. Összeesküvésük által, célba veszik az valódi prófétáimat és hűséges híveimet. A démonok azon fognak tevékenykedni,  hogy a hamis tanítás által félrevezessék híveimet. Azért ferdítik el az Igazságot, hogy kényelmessé tegyék unmorális útjaikat,  amelyeket külsőleg alig lehet megkülönböztetni. Az Én hűséges híveim, felszentelt szolgáim és prófétáim,  rögtön tudni fogják,  hogy kik ezek a gonosz emberek. Ezért,  híveimnek a gonosz emberek magyarázkodásai túl fájdalmasak és nyugtalanítóak lesznek,  és az a tény,  hogy bájos személyiségüknek oly sok keresztény fog áldozatul esni, félelmet fog kelteni szíveikbe. Olyan meggyőzőek lesznek, hogy húrokba szorítják azokat számtalan felszentelt szolgálóimat, akik életüket Nekem és az Örök Atyának szentelték.

A keresztények felszólítása

Most azokat a híveimet szólítom fel,  akiket kegyelemből áldott meg a Szentlélek. Vegyétek elő a hit fegyverét és legyetek erősek. Hívjátok párbajra őket. Tanítsátok meg nekik az Igazságot, úgy hogy,  arra az Igazságra emlékeztetitek mindig őket,  amely Atyám könyvében található – az Igazság könyvében. Ezek a tanítások mindörökre megmaradnak.

Lehetséges gyermekeim, hogy nehezetekre fog esni,  hogy szembeszálljatok velük és az,  hogy leszámoljanak veletek,  de most Rám hallgassatok. Ha ezt teszitek,  akkor segíteni fogtok a lelkeken. A világon minden testvéreitekkel ti mind egy családot alkottok. Elvezetlek benneteket a Paradicsomba,  amit mindannyiatok számára megígértem.

Nagyon kérlek benneteket segítsetek Nekem,  hogy senki se maradjon ki közületek. A Szívem meg fog szakadni,  ha nem fogom tudni megmenteni minden kedves gyermekemet. Híveim az egész világon eleget fognak tenni akaratomnak, imáik, áldozataik és kitartásaik által.

Most,  az Én nevemben vegyétek át az üdvösség kelyhét. Kövessetek Engem. Hagyjátok, hogy mindannyiatokat vezethesselek. Hagyjátok,  hogy Szívemhez öleljelek titeket, hogy eggyé válva, megmenthessük a gonosztól az emberiséget. Gondoljatok arra,  hogy olyan nagyon szeretem minden egyes gyermekemet,  hogy a győzelem keserű lenne számomra és megszakadna a Szívem, ha nem sikerül mindőjüket elvezetni az Örök Életbe.

Imádkozzatok,  imádkozzatok, imádkozzatok, és ne felejtsétek el, hogy: Én vagyok az Alfa és az Omega.

A ti szeretett Megváltótok Jézus Krisztus,

a Föld Királya és az emberiség Igazságos Bírája

Comments are closed.