RSS
 

2010-11-26 Jelenések Könyve

2010. november 26. péntek, éjfél

Szeretett leányom, ma egy olyan nap van, amikor Szívem megszakad a világban levő nyugtalanság és mély boldogtalanság miatt.  Kétségbeesetten nézem, ahogy nő az egymás elleni harag a világban.  Szomorúságom főként abból fakad, hogy tudom, ezek a próféciák ki fognak bontakozni, de az emberek túlnyomó többsége nem lesz ettől bölcsebb.

Imádkozzatok, hogy Oroszország fel legyen ajánlva Áldott Édesanyámnak

Ők (az oroszok) még mindig nem ismerik el, hogy mindezek az események meg voltak jövendölve János Könyvében. Oly sokan fognak most szenvedni a hit hiánya miatt. Imádkozzatok most, hogy Oroszország végre hagyja magát, és engedje, hogy végre fel legyen ajánlva Áldott Édesanyám nevében. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ez megtörténjen.  Mert ez a nagy eredmény az imádság által lesz lehetséges.  Ha ez megtörténik, akkor milliók fognak megmenekülni. Mert a veszély az, hogy a kommunista erők fel fognak emelkedni a kígyóval (sátán), és összefognak, ti pedig, Gyermekeim, tehetetlenek lesztek.

Nézd most azt a sebességet, ahogy a nemzetek harcra kelnek. A globális események, ahogy ezek a maguk gyorsaságával kibontakoznak, nagy megdöbbenést fognak okozni.  Követőim, nektek meg kell hallgatnotok. Az imacsoportoknak nagy jelentőségük lesz a megtérés terjedésében, és ezen végzetes események terjesztésében. Még azok is, közületek, akik önelégülten élitek életeteket, ahol minden magától értetődő/természetes, többé már nem tudjátok figyelmen kívül hagyni ezeket az eseményeket. Nektek most hallgatnotok kell rám, és el kell fogadnotok, hogy azok az események, amelyek a Jelenések Könyvében vannak megjövendölve, hamarosan bekövetkeznek.

Most kulcsold imára kezed. Ha csak egy szikra szeretet is van szívedben Irántam, kérj Engem, hogy öleljelek át, hogy lángra lobbanthassam és megerősíthessem a Bennem való hitedet.

Örök Atyám keze le fog sújtani erre a hálátlan vak világra.

Harcolni fogok közületek minden egyes emberért

Szemeim előtt ti mind egyformák vagytok lehettek gyermekek, tinédzserek, fiatal felnőttek,  középkorúak,  öregek, Én  közelebb hozlak Szívemhez benneteket, és a végsőkig fogok harcolni értettek. Ti vagytok az én drága és szeretett családom,  amelynek mindenki tagja közületek. Senki sincs kizárva,  még azok sem,  akik nem fogadják el létezésemet. Még azokat is szeretem, akik engem utálnak. Szeretetem szenvedélyes,  ami fölülmúlja képzeleteteket és én mindent meg fogok tenni,  ami csak hatalmamban áll,  hogy visszatereljelek benneteket nyájamhoz. Nem fogom olyan könnyen lelkeiteket feladni.

Kérlek benneteket forduljatok Hozzám

Mindegy,  hogy mennyi kétség van bennetek,  kérlek forduljatok Hozzám és hagyjátok,  hogy  megtöltsem szíveteket Isteni szeretetemmel.  Egyedül csak a szeretet megízlelése fog benneteket segíteni abban,  hogy felkészülhessetek arra az örök életre,  amelyet Velem,  az Örök Atyával és testvéreitekkel fogtok élni. Ez a ti örökségetek, a jogos örökségetek.

Ne szalasszátok el ezt az alkalmat,  amely megmentésetekre szolgál. Választanotok kell,  vagy a Mennyei Paradicsom,   vagy a pokol mélye. A Földön,  elkövetett bűneitek miatt a Pokolba csábít benneteket a sátán.

Itt az ideje,  hogy kinyissátok szemeiteket. Gondoljatok arra,  hogy a halál bármikor,  bármelyik nap bekövetkezhet,  akkor,  amikor a legkevésbé számítotok rá.

Ezáltal az üzenet által,  kérlek benneteket,  hogy még az ítélet előtt ismerjétek fel az igazságot. Gondoljatok mindig arra,  hogy Én szeretlek benneteket,  attól függetlenül, hogy milyen nagyok voltak vétkeitek. Még az utolsó leheletetekkor is megbocsátok nektek, ha Hozzám fordultok és szívetek mélyéből bocsánatot kértek.

A ti szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

Comments are closed.