RSS
 

Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni

17 márc

2014. február 10. hétfő, 15.43

Hőn szeretett leányom, az Én Időm közel, és a Menny készülődik a nagy ünnepségre, amikor is az Ég egyesül a Földdel, hogy eggyé váljon.

Számos előkészület van folyamatban, és szeretett Atyám azt tervezi, hogy sok Ajándékot hoz azoknak, akik nem ismerik Őt. Az összes angyal és szent egyesült, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért, abban a reményben, hogy minden emberhez eljusson az Igazság, különösen azokhoz, akik semmit sem tudnak a Menny és a Pokol létezéséről.

Amikor a lelkekkel megismertetik Isten Igéjét, nem mindig fogadják Azt szívesen. Inkább kitérnek az Ige elől, miközben Az üdvösségük egyedüli eszköze. Miért ilyen makacs az ember, és miért feltett szándéka csak abban hinni, amiben ő akar, és csak azt elhinni, ami megfelel saját énjüknek? Miért nem látja az ember az összefüggést az életében lévő bűn és az általa érzett elégedetlenségérzés között, amit az okoz, hogy nem képes elfogadni azt, hogy ő semmi? Kizárólag Atyám – a világ, és minden Gyermeke iránt érzett – Szeretetének köszönhető az, hogy az ember olyan sok lehetőséget kapott arra, hogy teljessé váljon. Mégis az ember inkább él egy nem teljes életet, melyben Istent csak bizonyos területekre engedi be, oda ahova az neki megfelel.

Én, Jézus Krisztus, hamarosan meg fogom nyitni azoknak az értelmét, akik nem ismerik fel az Isten Szavát ezekben az Üzenetekben. Meg fogom érinteni a szívüket, és betöltöm őket az Igazság utáni vággyal. Ha hamisságokkal tömnek benneteket, valótlanságokat ismertetve és hazugságokkal etetve a bűnt valamint azt illetően, ahogyan az Isten Szemében tűnik – Én ott fogok állni, mint egy fal, hogy megvédelmezzelek titeket. Dühíteni fogok sokakat, mert nem fogom egykönnyen elengedni azt, hogy az ember semmibe veszi a Szentlélek Ajándékát. Szálka leszek a szemetekben – olyan leszek, mint a nyílt sebre öntött alkohol marása. Csak nagyon keveseknek sikerül majd figyelmen kívül hagyniuk Engem, de nem fogja mindenki elfogadni az Én Utolsó Ajándékomat, az Örök Üdvösség Ajándékát.

Sajnos sokan el fogják utasítani az Utolsó Hívásomat, és ők a fenevadat fogják követni, ami azt jelenti, hogy ők örökre el fognak veszni. Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni?

Választanotok kell a Velem való Örök Élet és az ördöggel való örök kárhozat között. Köztes út nincs. Minden ember a döntése szerinti utat fogja választani.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat

17 márc

2014. február 9. vasárnap, 19.00

Drága leányom, nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat.

Leereszkedem, hogy lábaik elé tehessem Szívemet, de ők továbbra is Rajta taposnak. Megalázkodom azáltal, hogy hívogatom őket ezen Üzeneteken keresztül, de ők kigúnyolnak Engem.

Megengedtem nekik, hogy megostorozzák és megöljék Fiamat, de ők lebecsülik ezt a Nagy Áldozatot, amit értük hoztam, hogy életet adjak nekik, és hogy megszabadítsam őket a gonosz szolgaságból.

Könyörögve kérem őket, hogy hagyjanak fel útjaikkal, de ők Rám se hederítenek. Választott lelkeket küldtem, hogy szóljanak hozzájuk, és hogy hirdessék Szavamat, de ők arcul köpték őket.

Büntetéseket szabadítottam rájuk, de ők semmit sem tanultak azokból. Ehelyett azt állították, hogy azok csupán a sors fintorai voltak, és semmi közük nem volt Hozzám.

Elküldtem nekik Szeretetemet, a látnokoknak, a szenteknek és a prófétáknak adott csodás Ajándékok által, de csak néhányan éltek Azokkal. Jegyezzétek meg most Szavamat, az Igazság Könyve a legnagyobb Ajándék, amit a világnak adtam azóta, hogy elküldtem egyetlen Fiamat azért, hogy megváltson benneteket. Azért adom ezt a Drága Ajándékot, hogy megnyissa szíveteket, hogy megszabadítsa lelketeket az ördög kísértéseihez való kötődésétől, és hogy segítsen felkészíteni benneteket Királyságomra.

Hathatós Beavatkozásom ezúttal azt jelenti, hogy sokakat meg fog döbbenteni, és meg fog lepni az az iram, amellyel Szavam terjedni fog mától fogva. Amikor halljátok Szavamat, minden egyes nyelven szólva, amiben kevés szerepet játszik az emberi kéz által való szervezés, bizonyítékot fogtok nyerni a Szentlélek Erejét illetően. 

Gondoskodni fogok arról, hogy Művem folytatódjon. Át fogok gázolni mindazokon, akik megpróbálják megállítani a Kezemet. Félre fogom lökni mindazokat, akiket a gonoszlélek vezet, és el fogom fojtani szánalmas hangjukat.

Kezem suhintásával el fogom némítani azokat, akik megpróbálnak megállítani Engem, miközben Én csak arra vágyom, hogy megmentsek minden egyes lelket. Eltökéltem Magamban, hogy nem hagyom, hogy ezt a Művet figyelmen kívül hagyják, mert ha már egyszer Felhatalmazásomat adom egy Küldetéshez, mint amilyen ez is, biztosak lehettek abban, hogy az ember hatalma semmi Ahhoz képest.

Legyetek nyugodtak, drága gyermekek, és bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban. Szeretetem olyan nagy, hogy Az nem tud ellanyhulni, függetlenül attól, hogy milyen súlyosan vétkeztek. Én engedem meg ezeket a megpróbáltatásokat, szorongatásokat és azokat a gonosz terveket, hogy eltöröljék Fiam minden nyomát, de csak egy rövid ideig.

Ne féljetek Terveimtől, mert ezeknek célja van, mégpedig az, hogy kiirtsák az összes gonoszságot, és hogy egy Dicsőséges életet szerezzenek nektek, Szent Akaratomnak megfelelően. Sok minden vár még rátok. Mindössze annyit kérek, hogy imádkozzatok, és kövessétek mindazt, amit nektek adtam, ebben az időben, Szent Küldetésem által, mely megszerzi nektek azt az örök és felbecsülhetetlen Ajándékot, melyet Én teremtettem számotokra az Új Égben és az Új Földön – az Új Paradicsomomat – ahogyan az elrendeltetett, amikor Ádámot és Évát megteremtettem.

Mindig gondoljatok irántatok való Szeretetemre, amikor gyengének vagy sebezhetőnek érzitek magatokat, mert Az olyan nagy, hogy fel sem foghatjátok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, mind fizikailag, mind lelkileg

16 márc

2014. február 8. szombat, 16.00

Drága gyermekem, ahogy a Szentlélek – Isten Ajándéka – leszállt Fiam apostolaira, ugyanúgy fog ezekben az időkben kiáradni mindazokra, akik szeretik Fiamat.

Atyámnak számos terve van, amiket Ő életbe fog léptetni, hogy megmentse minden egyes Gyermekét. Ezek a tervek számos természetfeletti eseményt foglalnak magukba, többek között különleges Kegyelmi kiáradást, ezen Üzeneteken keresztül adott kinyilatkoztatásokat – azt biztosítandó, hogy Isten gyermekei ne térjenek rá a rossz útra -, valamint számos egyéb beavatkozást.  Néhány ilyen beavatkozás ökológiai büntetések formájában lesz. Amikor ezek állandóvá válnak, az ember többé már nem mondhatja azt, hogy az árvizeket, a földrengéseket, a cunamikat, a vulkánkitöréseket és a hurrikánokat az idézi elő, hogy az ember nem törődik a Földdel.

Isten uralja a Földet, mert Ő teremtette. Egyedül Ő fogja eldönteni a Föld sorsát, mert Övé minden Hatalom.

Atyám meg fogja rázni a Földet, mind fizikailag, mind lelkileg, miközben a gonosznak tervei és aljas tettei virágkorukat élik minden nemzetben. Minden egyes Isten elleni szentségtörést az Általa való megtorlások fognak követni, melyek elviselhetetlen fenyítést fognak alkalmazni. Atyám szenvedélyesen fog harcolni az emberi bűn ellen, és az embernek nem szabad alábecsülnie az Isten Erejét.

Isten Szeretetét nem szabad természetesnek venni. Őt nem szabad gyengének tekinteni, csak azért mert kifürkészhetetlen a Gyermekei iránti Szeretete. Nagy az Ő Irgalma, és mindazok, akik szeretik Istent, meg lesznek kímélve a szorongattatások közepette, melyek az emberiségre lesznek szabadítva, amiért félre van vetve Isten a hamis istenek, és az emberiség önmaga iránti megszállottságának javára.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert most kezdetét veszi minden megjövendölt dolog, a Fiam Második Eljövetelére való felkészülést illetően. Az események gyors lefolyásúak lesznek, és a sátán serege kimért léptekkel fogja rohamozni Fiam Egyházait, hogy csak kevesen vegyék majd észre. Aztán már nem fognak vigyázni, mivel addigra már olyan sokakat megtévesztettek, és tartanak a markukban, hogy többé már nem kell elrejteniük valódi szándékaikat.

Ti, drága gyermekeim, készüljetek most, maradjatok nyugodtak, tegyétek meg mindazt, amire utasítást kaptatok, és imádkozzatok. Maradjatok együtt. Vezessetek el más lelkeket is az Igazságra, imádkozzatok állhatatosan azok megtéréséért, akik nem hisznek Istenben, és mindazokért, akik megsértik Fiam Jézus Krisztus emlékét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem

13 márc

2014. február 7. péntek, 23.38

Hőn szeretett leányom, ahogy terjednek Üzeneteim, és ahogy felkeltik a vágyat, hogy sokakat buzdítsanak arra, hogy térjenek meg Hozzám, nagyon sok csoda lesz látható.

Meg fognak térni a hitetlenek, a különböző vallásúak, és azok is, akik bűnös életük következtében elszakították magukat Tőlem. Ezt megígérem nektek. Fel fog nyílni azoknak az embereknek a szeme, akiknek csukva van. Örömkönnyeket fognak sírni azok, akiknek gyűlölet van a szívükben, amikor megszabadulnak terhük súlyától. Az, aki egyáltalán nem ismer Engem, fel fog ismerni Engem. Nagyon sokan fognak jönni, és kiáltani Hozzám, és a Szentlélek Jelenléte érezhető lesz sokak által, amikor végre elfogadják azt, hogy Én avatkoztam be, hogy megmentsem őket minden ártalomtól.

Leányom, kérlek, nyugtasd meg mindazokat, akik szomorúak a miatt, ahogyan tagadják Létezésemet a világban. Mondd meg nekik, hogy habár minden nyomomat el fogják tűntetni, Isten Kegyelme által továbbra is meg fogom világosítani azoknak a lelkét, akik Hozzám kiáltanak. Soha nem fogom cserbenhagyni az Enyéimet. Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem. Azáltal, hogy egyszerűen félreteszik a gőgjüket, és jelet kérnek Tőlem Jelenlétemet illetően, Én válaszolni fogok nekik. Eddig még soha nem avatkoztam be ilyen nagy mértékben, mint most. Azon Óhajomnak köszönhetően, hogy meg akarom menteni az egész emberiséget, szívébe fogok hasítani azoknak, akik eddig megtagadtak Engem, ha és amennyiben kiáltanak Hozzám.

Várom válaszotokat. Előre örülök annak a szeretetnek és örömnek, amivel a kiengesztelődés pillanatában el fogom tölteni a szíveteket, lelketeket, mert ez a megtérésetek édessége. Ekkor meg fogjátok nyitni lelketeket, és engeditek majd, hogy Isten Világossága meghozza nektek a legnagyobb Ajándékot, amit el sem tudnátok képzelni – az Örök Élet Ajándékát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust

11 márc

2014. február 7. péntek, 15.50

Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus ma a Földön járna, akkor meggyilkolnák Őt. Egyházának egyetlen hivatalos képviselője sem fogadná el Őt. Nevetség tárgyává válna, aztán meg tartanának Tőle, és olyannyira megvetnék, hogy ismét megfeszíttetnék Őt.

Ezúttal Fiam csak Lélekben jön el, és Atyám Rendelése szerint, Ő nem fog emberként, hús-vér alakban megjelenni a Földön. Nagyon kérem, hogy ez az Üzenet legyen világossá téve mindenki számára, mert sokan fognak jönni az Ö Nevében, de egyikük ki fog emelkedni, és azt fogja mondani, hogy ő az én Fiam, de ez egy hazugság lesz.

Az antikrisztus fel fog lépni, és olyan hagy befolyásra fog szert tenni, hogy mindenütt az ő képe lesz látható. Szobrokat fognak emelni róla, és az arca folyamatosan fel fog tűnni a hírekben és a tévéképernyőkön, szerte az egész világon. Éljenezni fogják a legbefolyásosabb vezetők, de amíg a hamis próféta nyíltan nem üdvözli, és hozzá nem járul, nem igazán fogja gyakorolni az emberiség feletti befolyását.

Ha Fiam ismét emberi testben mutatkozna meg, és felkeltené a figyelmet, elpusztítanák Őt. Ugyanakkor az antikrisztust örömmel fogadják majd a világban, és össze fogják téveszteni Jézus Krisztussal.

Minden Szót, ami a Bibliában szerepel Fiam Második Eljövetelét illetően, meg fognak változtatni és el fognak ferdíteni azért, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy Jézus Krisztus Visszajövetelének tanúja. Fiam ellenségei, akik elvegyültek Fiam Egyházának ártatlan szolgái között a világon mindenütt, súlyos hibába fognak esni. Vezetőik tárt karokkal fogják fogadni az antikrisztust, és arra fogják buzdítani a lelkeket, hogy bálványozzák őt. Befolyása meg fog döbbenteni sokakat azok közül, akik hűségesek maradnak Istenhez, és fontos, hogy védelmezzétek lelketeket az ő hipnotikus vonzerejével szemben.

Az Üdvösségérem, ha magatokon hordjátok, minden általa ígért további Kegyelemmel együtt, meg fog védelmezni benneteket az antikrisztus erejével szemben. Tévedés ne essék, az antikrisztus sokakat el fog bűvölni, és minden idők legbefolyásosabb, legnépszerűbb, legkarizmatikusabb és legnagyobb hatással bíró vezetőjének fog tűnni. Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust, Fiam Egyházával való kapcsolata miatt, és emberek milliói fognak áttérni arra, amit ők az Igazságnak hisznek majd. A szentségesség eme hamis látszata örömkönnyeket fog csalni mindazok szemébe, akiknek egészen addig nem volt semmilyen hit az életükben, ahogy Istenben való hit sem.

Eleinte az antikrisztust egy rendkívüli vezetőnek fogják tekinteni, megnyerő, elbűvölő és szeretetre méltó modorával. Aztán idővel kezdi megmutatni gyógyító erejét, és sokan fognak előállni azt állítván, hogy általa gyógyultak meg. Sokan még azt is állítják majd, hogy csodáknak voltak tanúi a jelenlétében. Aztán hamis jelenések sorozata tűnik fel szerte az egész világon, melyekben a Szentlélek jelének képe lesz látható.

A média egy istenszerű képet fog kialakítani róla, és csak nagyon kevesen merik majd nyíltan bírálni őt. Mivel számos nyelven tud, nagyon rövid időn belül több millió embert meg fog téveszteni. Aztán szárnyra kelnek azok a híresztelések, miszerint Jézus Krisztus másodszor is eljött. Ezeket azok fogják táplálni, akik hazugságok terjesztésével fáradhatatlanul fognak dolgozni az antikrisztusnak, míg végül össze fogják őt téveszteni Fiammal. Mindezek az események túlzásnak hangzanak jelenleg, de amikor szemetek előtt bontakoznak majd ki, akkor olyan természetes eseményeknek fognak tűnni, amelyek sokak szerint felemelőek lesznek.

Aztán, mint minden gonosz hamisság, amiket ellenkezőképpen mutat be a sátán a világnak – látható lesz ahogy az antikrisztus, sátáni szertartások során, felemelkedik az Égbe. Fiam, Visszatérésekor, a felhőkön fog alászállni – az ellenkezőjeként annak, amikor felemelkedett a Mennybe -, pont ahogy megígérte.

Aztán az antikrisztus, és mindazok, akik szolgamód imádják őt, a tüzes tóba lesznek vetve, és békességetek lesz, drága gyermekek. Mindazok, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz, egy szempillantás alatt felemeltetnek majd az Új Paradicsomba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Gyermekem, amikor eljő az idő, hogy Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem. Én részesültem abban a Kegyelemben, mellyel meg tudom adni nekik a kellő bátorságot ahhoz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Elsődlegesen a Katolikus Egyház papjaira gondolok, mert ők jobban fognak szenvedni, mint Isten bármely más szolgája.

Amikor eljő a nap, amikor is arra szólítják fel őket, hogy tegyenek egy olyan esküt, mely tagadni fogja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor nem szabad kételkedniük azok valós szándékaiban, akik ezt kérik tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor ők tudni fogják, hogy elérkezett az óra. Az a nap lesz az, amikor kezdetét veszi a rothadás, és tanúi lesznek a falak leomlásának a templomok fedele alatt, mindenütt. 

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Amikor kezdetüket veszik ezek az idők, késznek kell lennetek arra, hogy továbbra is tegyétek Isten Munkáját, és hordozzátok az Ő Keresztjét, kitartással és méltósággal, saját magatok és Isten minden gyermekének lelke érdekében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében: 

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imahadjárat (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Gyermekem, nehezebb visszatérniük Fiamhoz azoknak a lelkeknek, akik már megismerték Őt, de eltévelyedtek Tőle, mint azoknak, akik egyáltalán nem ismerték Őt.

Amikor megtapasztaljátok Jézus Szeretetét, majd aztán hátat fordítotok Neki, akkor az egy nagy űrt teremt életetekben. Semmi sem tudja pótolni az Ő Jelenlétét. Így amikor egy lélek megpróbál visszatérni Hozzá, annak ellenére, hogy Fiam nagy Szeretettel és Türelemmel várja őt szüntelen, az adott személy továbbra sem tudja, hogy hogyan nyissa meg a szívét.

Ha úgy érzitek, hogy elidegenedtetek Fiamtól, soha nem szabad félnetek attól, hogy Hozzá kiáltsatok. Soha ne szégyenkezzetek kitárulkozni Előtte, mert Ő Örökké Irgalmas, és meg fog bocsátani minden bűnt, ha erre kéri őt egy bűnbánó lélek.

Ha szeretnétek Fiamat hívni, egyszerűen csak hívnotok kell Őt, hogy vegyen benneteket Irgalmába, és a többit bízzátok Rá.

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében:

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak, és azok számára, akik ezeket imádkozzák, fel fog tárulni az Igazság, és szívüket olyan nagy szeretet fogja betölteni, melyet még soha eddig nem tapasztaltak a Földön. Azután meg fog tisztulni a lelkük.

Menjetek most abban a tudatban, hogy amikor közel vagyok Istenhez, a nagy békesség Kegyelmével vagytok megáldva.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy