RSS
 

Hogyan készüljünk a Nagyfigyelmeztetésre? Részletek az üzenetekből:

A védelem érdekében, minden nap el kell imádkoznotok Szent Rózsafüzéremet, és a sátán békén fog hagyni benneteket és szeretteiteket.

Soha ne becsüljétek alá ezt az imát, mert a sátán hatalma csökken, amint ezt elmondjátok.

Ezért adok Ajándékokat nektek most, mint a Teljes Búcsút, bűneitek teljes bocsánatára. Ez nem arra hivatott, hogy helyettesítse a Szentgyónás Cselekedetét a katolikusoknál.

Ez lesz a módja annak, hogy a kegyelem állapotában maradhassatok.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az egész világnak a Nagyfigyelmeztetés során való megtéréséért.

Saját szentgyónásotok fontos, és mostantól törekednetek kell arra, hogy hetente egyszer elvégezzétek.

Legyetek békében. Elégedett vagyok azzal, ahogyan Útmutatásaimat követitek. Kérlek, folyamatosan térjetek vissza Imahadjáratomhoz, és összpontosítsatok az imákra, hogy mások lelkét megmentsétek.

Gondoskodjatok róla, hogy mostantól legyen az otthonaitokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az otthonotokban kifüggesztett Élő Isten Pecsétjével egyetemben. Mindezek megvédelmezik majd családotokat.

Kövessétek Útmutatásaimat, és minden rendben lesz.

Sosem várom el Gyermekeimtől, hogy mindig tökéletesen bűntelenek legyenek, mivel az lehetetlen.

Fontos, hogy bárki, aki Fiam földi Egyházának tanításait ismeri, törekedjen megbánni bűneit, amilyen gyakran csak lehetséges. A bűnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat vet a további kísértéseknek.

Drága, szeretett leányom, most oly módon szeretném valamennyi Követőmet felkészíteni a Nagyfigyelmeztetésre, amely nemcsak nekik fog segíteni, hanem valamennyi szerettüknek is. Az nem elég, ha csak félelemből bánjátok meg bűneiteket.  Őszinte bűnbánat is szükséges.  

Követőim, ti mind, halljátok most meg útmutatásaimat a lelketek – Nagyfigyelmeztetésre való – felkészítésére.

Azzal kell kezdenetek, hogy elmélkedtek mindazokon a helytelen cselekedeteken, melyekben bűnösök vagytok saját magatokkal és testvéreitekkel szemben.

Nektek, katolikusoknak, kéthetente kell a Gyónás Szentségében részesülnötök, ha szeretnétek a Kegyelem állapotában maradni.

Ily módon enyhe lesz a fájdalmatok a Nagyfigyelmeztetés során, és elég erősek lesztek ahhoz, hogy segítsetek a rettenetes fájdalmat és bűntudatot elszenvedő testvéreiteknek, miközben ők próbálnak szembenézni lelkiismeretük átvilágításával.

Közületek a Keresztényeknek és más felekezetűeknek, valamint azoknak, akik hisznek ezen üzenetekben, a nektek adott Imahadjárat (24) „Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért” imáját kell imádkoznotok.

Ezt az imát kell imádkoznotok hét egymást követő napon, és Én, Jézus Krisztus, meg fogok nektek bocsátani.

Most egy különleges imát is nektek adományozok, hogy azon szegény lelkekért imádkozzátok, akik lehet, hogy meghalnak a sokkhatástól a Nagyfigyelmeztetés során, és lehet, hogy halálos bűnben vannak.

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

„Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítője

Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény bűnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebből a világból a Nagyfigyelmeztetés során

Bocsásd meg bűneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bűneikért

Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az ő lelkük megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet.

Ámen.”

Követőim, a Nagyfigyelmeztetés az Üdvösség egy nagy eseménye lesz, ahol Én bizonyítani fogom a világnak Isteni Irgalmasságomat.

A világon élő minden személy látni fogja saját lelkét, és sok esetben először fogja tudni, hogy van lelke.

Már rövid az idő, ezért el kell kezdenetek a felkészülést.

Ne feledjétek Útmutatásaimat, miszerint legyen tíz napra elegendő élelmetek, legyenek gyertyáitok, melyek meg vannak áldva, és szent tárgyak otthonaitokban.

Bízzatok Bennem, és örvendezzetek, mert sok lélek fog megmenekülni.

Nem fogom kinyilatkoztatni az időpontot, de tudjátok, mit kell tennetek.

Mikor bűneitek feltárulnak előttetek, kérnetek kell Engem, hogy bocsássak meg nektek, és meg kell hajolnotok alázatos hálával ezért az Isteni Ajándékért, amely a ti útleveletek a földi Új Paradicsomban való örök élethez.

Ne feledjétek, hogy nincs az a bűn, mely megbocsáthatatlan lenne, nem számít, mennyire súlyos az, ha igaz bűnbánatot mutattok.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Habár nem kell félni a Nagyfigyelmeztetéstől, mégis fájdalmat fog okozni azokban, akik nincsenek a kegyelem állapotában

2012. június 14. csütörtök, 18.15

Habár nem kell félni a Nagyfigyelmeztetéstől, és – mint az Én különleges Ajándékomat – örömmel kell fogadni, mégis fájdalmat fog okozni azokban, akik nincsenek a kegyelem állapotában.

Készítsétek fel lelketeket előre, mert az egészséges lelkek a Nagyfigyelmeztetést egy örömteli eseménynek fogják találni.

Ők nem fognak szenvedni, mert a kegyelem állapotában lesznek, különösen, ha rendszeresen részesülnek a Gyónás Szentségében.

Az ő erejük segíteni fog azoknak, akiknek át kell élniük a Tisztítótűz szenvedését a Nagyfigyelmeztetés után.

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének naponta történő imádkozásával segítsetek azoknak, akik nem fognak meghallgatni.

Családjaitok bűneiért való jóvátételként, ajánljatok fel egy áldozatot Nekem, a ti Jézusotoknak.

Én meg fogom mutatni Irgalmamat mindenkinek, akik elfogadják lelkük fekete állapotát, mikor meglátják bűneiket a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Csak azoknak lesz megbocsátva, akik őszinte alázattal és tiszta szívvel viseltetnek.

Nekik – köztük azon gyermekeknek is, akik elhagynak Engem -, van a legnagyobb szükségük imáitokra.

Íme, az ima, melyet imádkoznotok kell az ő – Nagyfigyelmeztetés során történő – megtérésükért:

Imahadjárat (60) Ima a családok – Nagyfigyelmeztetés során történő – megtéréséért

“Ó, Drága, Édes Jézusom

Irgalomért esedezem családom minden tagjának lelkéért (NEVEZD MEG ŐKET ITT)

Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat lelkük megmentéséért a sötétség szellemétől

Ne engedd, hogy ezen Gyermekeid közül akár egy is elítéljen Téged vagy elutasítsa Irgalmas Kezed

Nyisd meg szíveiket, hogy egybefonódjanak a Te Szent Szíveddel, hogy így keresni tudják a megbocsátást, amely szükséges a Pokol tüzétől való megmentésükhöz

Add meg nekik a lehetőséget a jóvátételre, hogy így megtérhessenek a Te Isteni Irgalmasságod Sugarai által.

Ámen.”

Isten Gyermekei, minden nap készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, mert bármikor bekövetkezhet.

A ti Jézusotok

 

Alakítsatok imacsoportokat a „Jézus az Emberiséghez” üzeneteknek szentelve

2012. május 16. szerda; 17.38

Drága, szeretett leányom, nyomatékosítanom kell mindazoknak, akik hisznek Bennem, hogy imádkoznotok kell nemzeteitekért.

Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tegyétek, imacsoportokat kell alakítanotok a „Jézus az Emberiséghez” üzeneteknek szentelve.

Használjátok fel ezt a Csoportot arra, hogy a nektek adott Imahadjárat minden imáját imádkozzátok.

 

Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő) által, 2011. november 17-én kapott üzenetben Jézus azt kéri, hogy vegye kezdetét egy Jézus az Emberiséghez Imahadjárat”, a Jézus Krisztus által a világnak adott imákból, azok naponta történő elimádkozásával. Maria minden nap fog kapni imákat és a www.TheWarningSecondComing.com (megj.: magyarul a  http://nagyfigyelmeztetes.hu/) oldalon kerülnek közzétételre, 2011. november 18-tól. Az első ima ezen a napon lesz közzétéve, majd naponta kerülnek fel az újabbak, Jézus kérésének megfelelően.

Szeretett leányom, kérlek, kérd meg Gyermekeimet, hogy imádkozzák ezeket az imákat a mai naptól kezdve a Nagyfigyelmeztetésig.  Követőimtől azt kérem, hogy imádkozzák ezeket az imákat, amelyeket adni fogok nekik, minden nap a lelkek mentésére.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Én Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, hogy biztosítsátok azon lelkek üdvösségét, akiket a gonosz olyannyira megfertőzött, hogy az ő megmentésük csak a ti imáitok által fog megvalósulni.

2011 Augusztus – a lelkek megmentésének hónapja

2011. július 23. szombat; 17:30 – 17:40

“Felkérem minden gyermekemet…. hogy, naponta imádkozzák az Irgalmasság Rózsafüzérét az elveszett lelkekért, azokért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni. Egy böjti nap a hét folyamán is szükséges, ugyanúgy, mint a naponkénti Szentmise és a Legszentebb Eucharisztia magunkhoz vétele.”

2011. május 31. A Garabandáli jövendölés…

„Most készüljetek fel erre az eseményre,  mert csak egy pár hónapotok maradt hátra, hogy felkészíthessétek lelketeket.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét,  amennyi csak lehetséges.”

„A világon minden gyermekemnek figyelmeztetnie kell az elveszett lelkeket,  arra, ami be fog következni. Sürgessétek meg őket,  mert itt az ideje,  hogy beismerjék bűneiket. Nagyon fontos,  hogy minél több ember kegyelmi állapotba kerüljön,  mert különben a sokk miatt, nem biztos,  hogy túlélik ezt az eseményt.”

“Világ katolikusai, keressétek fel a gyóntatószékeket,  ha azt akarjátok,  hogy Szeretetem és Irgalmasságom hasznos legyen számotokra. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek,  hogy milyen bűnbánóak vagytok,  hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Őt,  hogy bűneiteket megbocsássa.”

“Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az imában. Igen, az ima nagyon hasznos,  de minden, amire megkérlek benneteket, hogy szóljatok Hozzám,  beszélgessetek Velem, olyan módon,  mint egy jó baráttal tennétek. Nyugodjatok meg és bízzatok Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár,  hogy kiöntsem rátok.”

“Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak,  ha a bűn bemocskolja lelküket. Megvetem a bűnt, de szeretem a bűnöst. Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad nyugtalankodnotok. Soha. Ha őszintén megbánjátok bűneiteket, meg lesz nektek bocsátva.”

“Ne feledjétek: minél több ember lesz erre az eseményre figyelmeztetve, annál több lélek fog megmenekülni.  Imádkozzatok, imádkozzátok az Irgalmasságom Rózsafüzérét, azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt meg fognak halni.  Szükségük van imáitokra.”

“Nagyon fontos, hogy gyermekeim beszéljenek barátaiknak és családjaiknak erről a nagy eseményről, hogy megmentség ezek lelkeit, nem számít, ha azok nevetni fognak, vagy nevetségessé teszik mindazt, amit elmondtok, mert később meg fogják nekik köszönni.”

“A Nagy Irgalmasság, melyet a Nagyfigyelmeztetés során fogok mutatni nektek, egy új béke korszakához vezet. Fogadjátok el ezt, és a büntetés el fog maradni. Ha visszautasítjátok, akkor csak egyedül az Én  követőim menekülhetnek meg. A többieknek már túl késő lesz.”

Még az Isteni Irgalmasság kisebb imacsoportjai is milliókat menthetnek meg

2011. április 16. szombat; 22:45

Szeretett leányom, a Nagyfigyelmeztetés ideje közel van, egy szempillantás alatt meg fog történni. Mindenki le fog állni teendője közben, amikor tanúi lesznek Nagy Irgalmasságomnak. Elsősorban azokért imádkozzatok, akik halálos bűnben élnek. Szükségük van imáitokra, mert sokuk fog szörnyethalni a sokktól, mikor az általuk elkövetett borzalmakat az Én szemeimen keresztül látják meg. Az Isteni Irgalmasság imádkozása milliókat tud megmenteni, még akkor is, ha az áhítatos szerető követők csak egy kis csoportja is imádkozza.

 

Comments are closed.